เสียงธรรม The Importance of Meditation By - Ven Ajahn Brahm Live !

ในห้อง 'Buddhist Audio' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 13 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  Guest Speaker Dr Geoff Gallop | 24 August 2018

  Buddhist Society of Western Australia
  Published on Aug 28, 2018

  We are delighted to have guest speaker Dr Geoff Gallop during the rains retreat for 2018. This recording begins with Ajahn Brahm guiding a meditation for half an hour and then Dr Geoff Gallop giving a Dhamma talk starting at 32:30. Dr Geoff Gallop is a former Premier of WA and patron of Jhana Grove Retreat Centre. He is currently a professor and director of Government at the University of Sydney.
  Dealing With Difficult People | Ajahn Brahm | 28 Nov 2008

  Don't Be Disappointed | Ajahn Brahm | 29-01-2010

  Buddhist Society of Western Australia
  Published on Dec 6, 2008
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 ตุลาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  Matters of the mind - Finding the calm in the storm (A talk by Ajahn Brahm)

  Ajahn Brahm | Relaxing the Body & Mind

  Highway to Happiness: Ajahn Brahm's Public Talk at CUHK on 7 March 2018

  Bodhinyana International Foundation HK
  Published on May 8, 2018
  Ajahn Brahm giving a public talk at the University Library of the Chinese University of Hong Kong (CUHK), hosted by the Independent Learning Centre of CUHK, with the title “Highway to Happiness: Tips for Students, Teachers and Everyone"
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 ตุลาคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  Outer Space and Inner Space | Ajahn Brahm | 02-01-2015

  Ajahn Brahm | Beyond Boundaries

  Ajahn Brahm | Present moment

  How To See Past Lives & Why Its Important | Ajahn Brahm

  Meditation and Life

  Published on Sep 30, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 ตุลาคม 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  Ajahn Brahm | Buddhism and Holy Water

  A Buddhist Perspective on Monogamy | by Ajahn Brahm | 29 May 2015

  The Four Old Men | Ajahn Brahm | 10-12-2010

  The Middle Way | Ajahn Brahm | 11-06-2010

  Meditation and Life
  Published on Oct 3, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤศจิกายน 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  Stress - Overreaction to Life | Ajahn Brahm | 9 March 2018

  Am I Good Enough? | Ajahn Brahm | 28 April 2017

  Ajahn Brahm | Letting Go in Meditation

  Buddhist Society of Western Australia

  Published on Mar 17, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 ตุลาคม 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  Understanding suicide | Ajahn Brahm | 06-02-2015

  Dealing with Emotions | Ajahn Brahm | 15-06-2007

  Ajahn Brahm | Being Afraid (new 2018)

  Destiny, fate or free will? | Ajahn Brahm | 22-02-2015

  Meditation and Life
  Published on Jul 8, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 ตุลาคม 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  Does Life Suck? | Ajahn Brahm | 1-05-2009

  Get Real | Ajahn Brahm | 12-06-2009

  The Negativity of Positivity | Ajahn Brahm | 23-04-2010

  Relax to the Max | Ajahn Brahm |
  15 December 2017

  Buddhist Society of Western Australia
  Streamed live on Dec 15, 2017
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  Ajahn Brahm | Relax

  Ajahn Brahm |Real Life

  Ajahn Brahm | How to Keep Giving Without Reward

  Ajahn Brahm | Hatred and how to overcome it

  Meditation and Life
  Published on Nov 27, 2018   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤศจิกายน 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  Ajahn Brahm | Read Your Heart, Not The Book

  Ajahn Brahm | Buddhist idea of conciousness

  Ajahn Brahm | Anatta

  Meditation and Life

  Published on Aug 23, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤศจิกายน 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  Ajahn Brahm | Singles

  Ajahn Brahm | Seeing the goodness in the world

  Meditation and Life
  Published on Dec 3, 2018
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  Ajahn Brahm | Peace at Christmas Time

  Ajahn Brahm | Nimittas

  Ajahn Brahm | Doubt

  Meditation and Life

  Published on Dec 23, 2018
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  Ajahn Brahm | Clairvoyance

  Ajahn Brahm | Fear

  Ajahn Brahmavamso - Unreliable(Anicca)

  Meditation and Life

  Published on Dec 27, 2018
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,326
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322

แชร์หน้านี้

Loading...