<VSN><<<เปิดจอง! เหรียญหล่อสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน >>><NSV>

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย momotaro67, 11 สิงหาคม 2020.

 1. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  ?temp_hash=d896e8c5144e9c000a3e2db7eb5d6917.jpg

  “สมเด็จองค์ปฐม” ก็คือพระพุทธเจ้าองค์แรกหรือองค์ที่หนึ่ง ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระพุทธสิกขี” แต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ผ่านไปแล้วอาจจะมีชื่อซ้ำกันได้ โดยเฉพาะชื่อนี้มีด้วยกันถึง 5พระองค์ จึงเรียกขานกันว่าเป็น พระพุทธสิกขีที่ 1 พระองค์จึงเป็นต้นพระวงศ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ จึงสมควรยกย่องพระพุทธองค์ว่า ทรงเป็น “สมเด็จองค์ปฐมบรมครู” อย่างแท้จริง

  สมัยที่สมเด็จพระพุทธองค์ ได้ทรงอุบัติในโลกมนุษย์ ในเวลานั้น คนมีอายุขัยประมาณ 8หมื่นปี พระพุทธองค์ทรงผนวชออกมหาภิเนษกรมณ์ เมื่อพระชนมายุได้ 4หมื่นปี หลังจากทรงผนวชแล้วเป็นเวลาอีก 2หมื่นปี จึงได้ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้ เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ อีกประมาณ 2หมื่นปี จึงเสด็จดับขันธปรินิพาน หลังจากทรงใช้เวลาอันยาวนานถึง 40อสงไขยกัปในการบำเพ็ญพระบารมี เพื่อแสวงหาพระโพธิญาณด้วยพระองค์เอง ทรงใช้เวลาอันยาวนานในการบำเพ็ญพระบารมี เนื่องจากพระพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรก จึงไม่มีแบบอย่างที่จะให้พระพุทธองค์ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุพระโพธิญาณ ระยะเวลาที่บำเพ็ญพระบารมี จึงใช้ถึง 40อสงไขยกัปเศษ

  การพบสมเด็จองค์ปฐม ครั้งแรกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เมื่อประมาณ พ.ศ.2511 คือท่านกำลังสอนพระกรรมฐาน และเมื่อเสร็จจากการแนะนำ ก็ได้ทำสมาธิ สิ่งที่คาดไม่ถึงก็ปรากฏขึ้น นั่นคือเห็นเป็นพระพุทธเจ้าในปางนิพพานยืน สองแถวยาวเหยียดไปข้างหน้าแล้วก็พนมมือ จึงมีความรู้สึกในใจว่า บางทีอาจจะเป็นอุปาทาน เพราะว่า พระพุทธเจ้าไม่เคยก้มศรีษะให้ใคร แม้แต่บ้านเรือนเล็กๆ ที่หลังคาตํ่าๆ หากพระพุทธเจ้าเข้าไป หลังคาก็จะสูงขึ้น แต่เวลานี้เห็นพระพุทธเจ้ายืนพนมมือ อุปาทานคือกิเลสคงกินใจมาก เมื่อนึกเพียงนี้ ก็เห็นภาพหลวงปู่ปานปรากฏขึ้นข้างข้าง ๆ หลวงปู่ปานท่านบอกว่า ” คุณ..ไม่ใช่อุปาทาน ประเดี๋ยวพระพุทธเจ้าองค์ปฐมจะเสด็จมา ” อีกประมาณสัก 5นาที ปรากฏว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง รูปร่างใหญ่โตมาก สูงมาก มาในรูปของปางนิพพาน เดินมาระหว่างช่องกลาง พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก้มศรีษะ แสดงความเคารพ เพราะพนมมืออยู่แล้ว พอท่านเดินไปถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านก็ตรัสว่า ” ข้าจะนั่งที่ไหนหว่า… ในเมื่อไม่มีที่นั่ง ข้าก็เอาหัวแกเป็นแท่นก็แล้วกัน ” ก็เลยนั่งบนหัว แล้วท่านก็บอกว่า “นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ก่อนที่แกจะสอนกรรมฐานก็ดี จะพูดธรรมะก็ดี จะเทศน์ก็ดี บอกฉันก่อน ฉันให้พูดตอนไหน จะให้เทศน์ตอนไหน ให้ว่าตามนั้น ”

  ก็เป็นความจริง เมื่อใดก็ตาม ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ สอนกรรมฐานก็ดี เทศน์ก็ดี บางทีคิดว่าวันนี้จะพูดเรื่องอย่างนี้ แต่พอพูดเข้าจริงๆ เรื่องนั้นไม่ได้พูดไปพูดอีกจุดหนึ่ง อันนี้เป็นลีลาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ การเทศน์ของพระพุทธเจ้ามุ่งเฉพาะบุคคลสำคัญคนใดคนหนึ่งไม่ได้หวังคนทั่วไป คนจะนั่งสักหนึ่งพัน สองพัน ห้าพันก็ตาม ท่านจะดูจิตใจว่า บุคคลใดจะรับคำเทศนาของท่านได้ จะสาารถบรรลุมรรคผลได้ ท่านจะจี้จุดเฉพาะคนนั้นเอาจุดเด่น แต่ว่าคนที่มีความดีใกล้เคียงกันก็พลอยบรรลุมรรคผลไปตามๆ กัน

  อันนี้ก็เช่นเดียวกัน อาตมาเวลาเทศน์หรือสอนกรรมฐานก็ไม่เคยได้พูดตามที่คิดไว้สักที อาจเป็นเพราะท่านดลใจ ถ้าจะถามว่าเป็นที่ชอบใจของคนทุกคนไหม ก็ขอตอบว่าไม่แน่นัก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าท่านอาจจะจี้จุดเฉพาะคนใดคนหนึ่ง แต่คนบางคนอาจจะไม่ถูกใจก็ได้ นี่เป็นเรื่องธรรมดา ก็จึงมาคิดว่า ในเมื่อท่านมีพระคุณอย่างนี้ และก็เห็นเป็นปกติ จึงคิดจะหล่อรูปของท่าน

  ต่อมาเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เจริญพระกรรมฐานแล้ว จึงได้อาราธนา ขอพบท่านในสมัยที่รูปร่างเป็นมนุษย์ ท่านก็ปรากฏพระองค์ให้เห็น ทรวดทรงสวยมาก หน้าของท่านอิ่มเหมือนรูปไข่ แก้มอิ่ม ยิ้มน้อยๆ ริมฝีปากไม่บุ๋ม ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าที่เขาปั้นกัน แก้มตอบปากบุ๋มลงไป แล้วสมเด็จองค์ปฐม ก็แสดงรูปร่างสมัยเป็นมนุษย์ และก็เปลี่ยนมาเป็น ปางนิพพาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็ถามว่า ถ้าจะปั้นรูปของพระองค์ จะให้ปั้นแบบไหน แบบปางพระนิพพานหรือแบบมนุษย์

  พระพุทธองค์บอกว่า ให้ปั้นแบบนี้ก็แล้วกัน ทรงแสดงภาพให้ดู เป็นเหมือนกับ พระพุทธรูปและมีเรือนแก้ว แบบพระพุทธชินราช รูปที่ทรงให้ปั้นไม่เหมือนกับรูปจริงของพระองค์ตอนเป็นมนุษย์ และก็ไม่เหมือนรูปที่นิพพาน แต่ว่าเป็นรูปที่ท่านต้องการ ท่านมาแสดงแบบนั้นอยู่ถึง 3วันติดๆ กัน วันละประมาณ 1ชั่วโมง ก็ดูจนละเอียด แต่ก็คิดในใจว่า ช่างเขาปั้น แต่เขาไม่เห็นภาพ เขาจะปั้นได้ไม่เหมือน จึงขอบารมีของท่านบอกว่า เวลาช่างปั้น ขอให้โปรดดลใจให้เป็นไปตามพระพุทธประสงค์ ท่านก็ยอมรับ ในที่สุดเมื่อเขาปั้นเสร็จ เขาก็เอามาให้ดูเหมือนกับรูปที่ท่านแสดงจริง ๆ นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์

  เมื่อพระเดชพระคุณหลวง พ่อตัดสินใจปั้นรูปของสมเด็จองค์ปฐม ก็นึกถึงพระบรมสารีริกธาตุ เพราะพระพุทธรูปทุกองค์ในสถานที่สำคัญ ก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แต่เป็นพระบรมสารีริกธาตุขององค์ปัจจุบัน จึงคิดว่าจะหาได้จากไหน จึงตัดสินใจว่า ถ้าทำไม่ได้ก็จะเอาขององค์ปัจจุบันบรรจุแทน เพราะถือว่าเป็นคนละขั้นตอน ต่อมา ขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังจะนอน จิตเริ่มเคลิ้ม ก็ได้ยินเสียงว่า “พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐมเอามาให้แล้วนะ วางไว้ที่ตลับบนเตียงข้างๆ หัวนอน” ได้ยินเสียงชัดเจนแจ่มใสมาก เหมือนเสียงขององค์ปัจจุบัน จึงลุกขึ้นไปเปิดไฟ ปรากฎว่าที่ตรงนั้นไม่เคยวางตลับ มีแต่วางหนังสือสำหรับดูก่อนหลับ ก็มีตลับพลาสติคแบบปัจจุบันอยู่ลูกหนึ่ง ไปเปิดดูเห็นพระบรมสารีริกธาตุองค์โตสององค์ ก็ดีใจว่าขององค์ปฐมแน่ จึงเก็บไว้ในที่สักการะบูชา เอาไว้บรรจุพระองค์ท่าน

  การสร้างมณฑปของสมเด็จองค์ปฐม ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญมาก ซึ่งสมเด็จองค์ปฐมได้ชี้สถานที่ให้ เป็นบริเวณที่มีพระบรมสารีริกธาตุสำคัญมาก และเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้คนเดินผ่านไปมา จะเป็นการปรามาสพระรัตนตรัย ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้ช่างทำการก่อสร้างมณฑปของสมเด็จองค์ปฐม ณ สถานที่ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

  มาพูดถึงวัสดุที่จะใช้สร้างสมเด็จองค์ปฐม สร้างหน้าตักสี่ศอก เป็นพระหล่อด้วยโลหะ แล้วก็ผสมทองคำ เฉพาะเพชรที่ประดับเรือนแก้วหรือว่าผ้าทิพย์ มีราคาประมาณเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทเเศษ แต่ไม่ใช่เพชรจริงๆ ราคาเพชรเม็ดหนึ่งประมาณ 12-13บาทเท่านั้น ก็รวมความว่า ความสำคัญเนื่องในการสร้างองค์ปฐม คือว่าคนไม่เคยคิด หรือว่าอาจจะคิดบ้างก็ไม่ทราบ ว่า พระพุทธเจ้าจริง ๆ ที่มีความลำบากมากคือ “องค์ต้น” เพราะไม่เคยมีพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อน ต้องลำบากบุกมาทั้ง ๆ ที่ไม่มีแบบ เป็นเหตุดลใจให้ตั้งใจคิดจะเป็นพระพุทะเจ้า ต้องใช้เวลาถึง 40อสงไขยกัปเศษ จึงจะได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ดังนั้น การหล่อรูปองค์ปฐมนี้จึงมีอานิสงส์มาก การหล่อรูปสมเด็จองค์ปฐม จึงได้ทำการเททองหล่อ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา เป็นองค์ประธานจับสายสิญจน์ ในการหล่อพระพุทธรูป โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำการเททองลงในเบ้าที่ช่างเตรียมไว้ โดยใช้ทองคำที่ญาติโยมร่วมกันถวาย ประมาณ 78 กิโลกรัม

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2535 เป็นวันวิสาขบูชา พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อัญเชิญพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ขึ้นประดิษฐานบนแท่นภายในมณฑป ซึ่งเดิมพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐม แต่เนื่องจากการตกแต่งพระวิหารก็ดี ยังไม่เรียบร้อย จึงต้องเลื่อนไป

  วันที่ 13 มีนาคม 2536 เป็นวันเริ่มงานทำบุญประจำปีของวัดท่าซุง และในวันที่ 14 มีนาคม 2536 ได้นิมนต์พระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา มาเป็นประธาน และได้ทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐมไว้ในพระเกตุมาลาของพระพุทธรูป ท่านพระครูปลัดอนันต์ พุทธญาโณ เจ้าอาวาสวุดท่าซุง ได้อาราธนาพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นำพระเกตุมาลามาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แล้วอัญเชิญไปสวมที่พระเศียรของพระพุทธรูป แต่เนื่องจากการนำขึ้นไปลำบากและสูง พระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จึงมีบัญชาให้ท่านเจ้าอาวาสนำขึ้นไปแทน เมื่อเสร็จพิธี พระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้กล่าวว่า “พระองค์นี้มีลาภมากนะ”

  ส่วนอานิสงส์ของการสร้าง สมเด็จองค์ปฐม ลุง 2ลุง นายบัญชีกับลุงพุฒิ (หมายถึงท่านพระยายม) ท่านบอกว่า การสร้างองค์ปฐมนี่ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ เอาบัญชีมาให้ดู บอกนี่…บัญชีเล่มนี้ (คือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่ที่จดธรรมดา) “บัญชี สีทอง” เป็นทองคำล้วนทั้งเล่มเลย ท่านบอกถ้าสร้างองค์ปฐมลงบัญชีเล่มนี้โดยเฉพาะ ก็แสดงว่าคนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี่ ต้องเป็นคนมีบุญมาก เพราะว่าการสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมทำได้ยาก คือว่าเป็นพระพุทธเจ้าต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด และการทำบุญเนื่องในการสร้างวิหารก็ดี สถานที่ก็ดี เอาของไปประดับก็ตาม อย่างนี้ลงบัญชีสีทองหมด คือไม่หมายความต้องมีเงินมากเสมอไป ที่เขามีน้อย ๆ บาทสองบาท สิบสตางค์ยี่สิบสตางค์ พวกนี้เอาไปใส่แท่น อย่างนี้ลงบัญชีสีทองหมด ก็ถามว่าบัญชีสีทองหมายถึงอะไร ท่านบอกมันหมายถึงกลับไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องโมทนาหมด

  การหล่อสมเด็จองค์ปฐมด้วยทองคำนี่ อานิสงส์จะเหมือนกับหล่อพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน แต่ว่าต่างกันอยู่นิดหนึ่งที่ไปนิพพานเร็ว ไปนิพพานเร็วมาก เพราะเขาเข้าบัญชีสีทองไม่ใช่ตัวทอง บัญชีทั้งเล่มเป็นทอง ลงบัญชีเล่มนั้น

  (คัดมาจากหนังสือประวัติการสร้างสมเด็จองค์ปฐม โดยพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง อุทัยธานี)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 สิงหาคม 2020
 2. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  ?temp_hash=da8eb83f4b4e1a715819a8bd3a2458b1.jpg
  ❖ ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ กับพระอาจารย์เล็กวัดท่าขนุน สมทบทุนสร้างพระองค์ใหญ่ ด้วยกัน
  เหรียญหล่อสมเด็จองค์ปฐม พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก) วัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี กันนะครับ

  ?temp_hash=da8eb83f4b4e1a715819a8bd3a2458b1.jpg
  ?temp_hash=da8eb83f4b4e1a715819a8bd3a2458b1.jpg
  ติดต่อได้ที่ โม พลังจิต มือถือ 081-801-9095 ID Line : moplungjit
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการฯ บัญชี สะสมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 578-0-32-8182 หลังโอนเงินแล้ว รบกวนโทรแจ้งให้ทราบด้วยเพื่อจะได้จัดส่งวัตถุมงคลได้ถูกต้อง หรือเมล์แจ้งได้ที่ email : momotaro67@hotmail.com
  ทุกรายการค่าจัดส่งรายการละ 60บ.ทั่วประเทศ ยกเว้นชุดกรรมการค่าจัดส่ง 100บ. โดยจัดส่งแบบEMS ครับผม ทักทายกันได้ทางเฟสบุ๊คที่ FB : Mo Palungjit
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 สิงหาคม 2020
 3. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  ?temp_hash=a27c5d4369ffaba4a00f47308d2d81b2.jpg
  ขนาดเหรียญครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • ๅๅๅ.jpg
   ๅๅๅ.jpg
   ขนาดไฟล์:
   279.6 KB
   เปิดดู:
   12
 4. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  พระครูวิลาศกาญจนธรรม (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน)

  เจ้าอาวาสวัดท่าขนุนรูปปัจจุบัน อุปสมบทเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พัทธสีมาวัดจันทาราม (ท่าซุง) โดยมีพระครูอุทัยธรรมโกศล (วิสุทฺธาจาโร) เจ้าคณะตำบลน้ำซึมวัดสังกัสรัตนคีรีเป็นพระอุปัชฌาย์ (มรณภาพแล้ว) พระอนันต์ พทฺธญาโณ วัดท่าซุง (ปัจจุบันคือพระภาวนากิจวิมล) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระบัญชา สุขปญฺโญ วัดท่าซุง (พระสมุห์บัญชา สุขปญฺโญ ฐานานุกรมในพระสุธรรมยานเถร ปัจจุบันลาสิกขาแล้ว) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


  image008.png

  พระครูวิลาศกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รูปปัจจุบัน


  เมื่อสอบได้นักธรรมเอกแล้ว ได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อวัดท่าซุง ให้ออกธุดงค์เพื่อฝึกฝนกำลังใจ จึงออกธุดงค์มาทางจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยความเลื่อมใสในปฏิปทาปฏิบัติของครูบาอาจารย์ทางด้านนี้ จึงได้กราบขอศึกษาวิชาการต่าง ๆ เพิ่มเติม จาก

  ๑. พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) วัดท่าขนุน

  ๒. พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตะมะ) วัดวังก์วิเวการาม

  ๓. พระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพ่อลำไย) วัดทุ่งลาดหญ้า

  ครั้นรู้จักมักคุ้นกับหลวงปู่สายแล้ว เมื่อธุดงค์มาทางทองผาภูมิทุกครั้งก็จะเข้ากราบเพื่อขอวิชาความรู้อยู่เสมอ จนได้รู้จักคุ้นเคยกับพระอธิการสมเด็จ วราสโย อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๔ และพระสมุห์สมพงษ์ เขมจิตฺโต อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๕ เป็นอย่างดี

  จนกระทั่งสิ้นหลวงพ่อวัดท่าซุง เมื่อจัดงานทำบุญถวายครบ ๑๐๐ วัน และอัญเชิญสังขารของหลวงพ่อวัดท่าซุง ไปบรรจุที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตรแล้ว พระครูวิลาศกาญจนธรรมก็ได้ย้ายมาสร้างสำนักสงฆ์เกาะพระฤๅษี ที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

  ครั้น พ.ศ. ๒๕๔๕ หลวงพ่อพระวิสุทธิรังษี รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ที่เลื่อนขึ้นเป็นพระราชธรรมโสภณ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งพระครูวิลาศกาญจนธรรม สมัยที่ยังเป็น พระใบฎีกาเล็ก สุธมฺมปญฺโญ มาช่วยพระสมุห์สมพงษ์ เขมจิตฺโต บูรณปฏิสังขรณ์วัดท่าขนุน โดยแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน

  ต่อมา เมื่อหลวงพ่อพระราชธรรมโสภณได้ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งให้พระใบฎีกาเล็กเป็นฐานานุกรมของเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ที่พระครูธรรมธร และแต่งตั้งให้พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ เป็นเจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๒ และเจ้าอาวาสวัดทองผาภูมิตามลำดับ

  ด้วยเหตุที่ตรากตรำงานหนักจนอาการมาลาเรียเรื้อรังกำเริบ พระครูวิลาศกาญจนธรรม จึงได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๒ และกลับไปรักษาตัวอยู่ที่สำนักสงฆ์เกาะพระฤๅษี

  เมื่อพระสมุห์สมพงษ์ เขมจิตฺโต ลาสิกขา ทางวัดท่าขนุนนำโดยแม่ชีชื่น ได้ขอร้องให้พระครูวิลาศกาญจนธรรมมาเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ท่านจึงลาออกจากเจ้าอาวาสวัดทองผาภูมิ มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ มาจนถึงปัจจุบันนี้

  พระครูวิลาศกาญจนธรรมได้บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในวัดท่าขนุน ดังต่อไปนี้

  ๑. บูรณะกุฏิพระครูกาญจนเสลาภรณ์ (เสงี่ยม ฐิตธมฺโม) ครั้งที่ ๒

  ๒. บูรณะอาคารเรียนปริยัติธรรม (ตึกแดง) ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓

  ๓. บูรณะกุฏิพระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลังใหญ่ที่สร้างใหม่) ครั้งที่ ๒

  ๔. บูรณะห้องน้ำเก่า ๑๐ ห้อง (หลังกุฏิเตชะไพบูลย์-กุฏิประจวบดี)

  ๕. บูรณะพระพุทธเจติยคีรี (ทาสีใหม่) ครั้งที่ ๒

  ๖. บูรณะพระเจดีย์ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ครั้งที่ ๒

  ๗. บูรณะกุฏิเจ้าอาวาส (กุฏิพระสมุห์สมพงษ์ เขมจิตฺโต)

  ๘. บูรณะซุ้มประตูใหญ่

  ๙. บูรณะกุฏิที่พักในแดนสงบ ๑๑ หลัง ครั้งที่ ๒

  ๑๐. บูรณะกุฏิที่พักสำหรับญาติโยม (กุฏิโรงรถ) ครั้งที่ ๒

  ๑๑. แปลงศาลาเชิงเขาพุทธเจติยคีรีเป็นศาลาทรงไทย

  ๑๒. แปลงอาคารที่ทำการมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์เป็นอาคารทรงไทย และได้ทำการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

  ๑. สร้างลานธรรมบริเวณอาคารโถงหน้าอุโบสถ

  ๒. สร้างศาลานั่งเล่นทรงไทย จำนวน ๗ หลัง

  ๓. สร้างศาลานั่งเล่นทรงกาแล ๕ หลัง

  ๔. สร้างศาลานั่งเล่นทรงป้อมยาม ๙ หลัง

  ๕. ซื้อหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ KVE และปักเสาขยายเขตการจ่ายไฟฟ้า

  ๖. สร้างโรงควบคุมไฟฟ้าทรงไทย

  ๗. สร้างอาคารทรงไทยเพื่อตั้งพระชำระหนี้สงฆ์ หลังที่ ๑

  ๘. สร้างอาคารทรงไทยเพื่อตั้งพระชำระหนี้สงฆ์ หลังที่ ๒

  ๙. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก ๔ ศอก ปิดทองคำแท้ ๓๖ องค์

  ๑๐. ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านฌาปนสถาน ให้กว้างขึ้นอีก ๒ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร

  ๑๑. สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณหน้ากุฏิศาลเจ้าที่ ไปจนถึงบริเวณสะพานไม้ข้ามห้วยลึก ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร

  ๑๒. สร้างอาสน์สงฆ์ด้วยไม้ในอาคารเรียนปริยัติธรรม กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร

  ๑๓. สร้างป้ายสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ จำนวน ๓ ป้าย

  ๑๔. เทพื้นคอนกรีตทั่วบริเวณกุฏิแม่ชี ๑๑ หลังในแดนสงบ

  ๑๕. สร้างพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  ๑๖. สร้างพระพุทธลีลาประทานพร ๘๔ พรรษาธรรมิกราช

  ๑๗. สร้างมณฑปพระพุทธบาทสี่รอยใหม่เลียนแบบของเก่าทั้งหลัง

  ๑๘. สร้างกุฏิพระเคลื่อนที่ ๗ หลัง

  ๑๙. สร้างพระพุทธรูปฉลอง ๒๖๐๐ ปีพุทธชยันตี หน้าตัก ๒๑ ศอก

  ๒๐. สร้างห้องสมุดประชาชน ขนาด ๓๐ x ๓๐ เมตร

  ๒๑. เทคอนกรีตเพื่อสร้างตลาดชุมชนจำนวน ๘,๐๐๐ ตารางเมตร

  ๒๒. สร้างตู้ขายของสำหรับตลาดชุมชน จำนวน ๒๑ ตู้

  ๒๓. สร้างห้องน้ำใหม่บริเวณห้องสมุดประชาชน จำนวน ๑๐ ห้อง

  ๒๔. สร้างมณฑปพระพุทธลีลาประทานพร ๘๔ พรรษาธรรมิกราช

  ๒๕. สร้างศาลาพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปีหลวงปู่สาย

  ๒๖. สร้างห้องน้ำข้างศาลาพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปีหลวงปู่สาย ๒๔ ห้อง


  พระครูวิลาศกาญจนธรรมได้รับรางวัลจากการปฏิบัติงาน ดังนี้

  พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ที่พระครูวิลาศกาญจนธรรม

  พ.ศ. ๒๕๕๕ รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

  พ.ศ. ๒๕๕๖ รางวัล คนดีศรีสังคมศาสตร์ จาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  พ.ศ. ๒๕๕๗ รางวัล World Peace Award จาก World Peace Foundation


  ที่มาของข้อมูล : หนังสือประวัติวัดท่าขนุน โดยพระครูวิลาศกาญจนธรรม
   
 5. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  เปิดจอง
  เหรียญหล่อสมเด็จองค์ปฐม งานพุทธศิลป์ ด้านหลังพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณ
  พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก)
  วัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) และหาทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (อุทยานปฐมสมเด็จ) ฉะเชิงเทรา

  พิธีพุทธาภิเษก
  วันที่ ๒๒ สค ๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดท่าขนุน โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็ก
  วันที่ ๒๘ สค ๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตร
  พิธีสุดท้าย กันยายน ๒๕๖๓

  ?temp_hash=48e156f5ff28f89229469281a1afb435.jpg ?temp_hash=48e156f5ff28f89229469281a1afb435.jpg ?temp_hash=48e156f5ff28f89229469281a1afb435.jpg ?temp_hash=48e156f5ff28f89229469281a1afb435.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  รายการที่ ๓ เนื้อเงินแท้ ชุปสามกษัตริย์
  ?temp_hash=48e156f5ff28f89229469281a1afb435.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  รายการที่ ๔ เนื้อเงินรมซาติน
  ?temp_hash=48e156f5ff28f89229469281a1afb435.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  รายการที่ ๕ เนื้อเงินพ่นทราย
  ?temp_hash=48e156f5ff28f89229469281a1afb435.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • S__14901253.jpg
   S__14901253.jpg
   ขนาดไฟล์:
   397.6 KB
   เปิดดู:
   12
 9. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  รายการที่ ๖ เนื้อนวะโลหะ องค์เงินแท้
  ?temp_hash=48e156f5ff28f89229469281a1afb435.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  รายการที่ ๑๐ เนื้อสัตตะโลหะ
  ?temp_hash=48e156f5ff28f89229469281a1afb435.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  รายการที่ ๑๑ ชุดของขวัญ ปาฎิหาริย์ชีวิต
  ?temp_hash=48e156f5ff28f89229469281a1afb435.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
 13. รับโชค

  รับโชค เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  2,275
  ค่าพลัง:
  +12,110
  จองรายการที่ ๑๑ ชุดของขวัญ ปาฎิหาริย์ชีวิต ๑ ชุดครับ
   
 14. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  รับทราบการจองครับยอดโอน 2100บ.รวมส่งแล้วครับ โอนแล้วส่งสลิปพ้อมแจ้งที่อยู่เบอร์มือถือในข้อความส่วนตัวได้เลยครับท่าน
   
 15. รับโชค

  รับโชค เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  2,275
  ค่าพลัง:
  +12,110
  โอนแล้วครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 102905.jpg
   102905.jpg
   ขนาดไฟล์:
   120.2 KB
   เปิดดู:
   17
 16. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  ขออนุโมทนาที่ร่วมบุญในครั้งนี้ครับ
   
 17. mteradir

  mteradir สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +3
  จองรายการที่ ๑๑ ชุดของขวัญ ปาฎิหาริย์ชีวิต ๑ ชุดครับ
  จองรายการที่ ๑๐ เนื้อสัตตโลหะ ๒ องค์ครับ
   
 18. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  รับทราบการจองครับยอดโอน 3300บ.รวมส่งแล้วครับ โอนแล้วส่งสลิปพ้อมแจ้งที่อยู่เบอร์มือถือในข้อความส่วนตัวได้เลยครับท่าน
   
 19. momotaro67

  momotaro67 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  7,034
  ค่าพลัง:
  +5,444
  สวยจริง งามจริง #เหรียญสมเด็จองค์ปฐม #รายการ9 สัมฤทธิ์พ่นทรายกะไหล่ทอง จองด่วน ก่อนเต็มนะ
  ?temp_hash=f1c020bd7976630f03206e08392aaef4.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. mteradir

  mteradir สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +3
  โอนเรียบร้อยครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...