ปลดล็อค, 9 ตุลาคม 2019
ปลดล็อค

คนกิเลสหนาก็สามารถบรรลุธรรมได้

อินทรีย์ 5 และ พละ 5 ประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ ปัญญา อินทรีย์ คือ ความเป็นใหญ่ พละ คือ ความไม่หวั่นไหว อินทรีย์ 5 ศรัทธา คือ สัทธินทรีย์ มีความเป็นใหญ่ ในสภาพธัมมะของตนคือ น้อมใจเชื่อวิริยะ คือ วิริยินทรีย์ มีความเป็นใหญ่ ในการประคองไว้ สติ คือ สตินทรีย์...

  ไม่มีความคิดเห็น
 • หมวดหมู่:
  ไทย
  อัปโหลดโดย:
  ปลดล็อค
  Date:
  9 ตุลาคม 2019
  เปิดดู:
  90
  ความเห็น:
  0
Loading...