FaithThaiStory, 9 สิงหาคม 2019
FaithThaiStory

คลองปลาหมอ ในแผนลอบปลงพระชนม์ขุนวรวงศาธิราช

คลองปลาหมอหรือคลองผ้าลายเป็นคลองสาขาของคลองสระบัว คลองสำคัญในสมัยอยุธยา ปัจจุบันเหือดแห้งตื้นเขินสัญจรไม่ได้แล้ว ในสมัยอยุธยาเคยเป็นคลองย่านการค้าสำคัญ และถูกบันทึกว่าเป็นคลองในแผนลอบปลงพระชนม์ขุนวรวงศาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ วัดแร้ง สถานที่เสียบประจาน...

  ไม่มีความคิดเห็น
 • หมวดหมู่:
  ไทย
  อัปโหลดโดย:
  FaithThaiStory
  Date:
  9 สิงหาคม 2019
  เปิดดู:
  133
  ความเห็น:
  0
Loading...