เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

คำสอนสุดท้ายก่อนที่จะมรณะภาพ ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

สาธุ!!คำสอนสุดท้ายก่อนที่จะมรณะภาพ ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ #สาธุ!!เป็นบุญตาภาพอัศจรรย์ พระธาตุแก้วแดงเสด็จฯ # องค์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ณ พระวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระ #หลวงปู่ใหญ่เตือนลูกหลาน!! #พรหมโลกถึงกาลเสื่อมถอยคนชั่วจะถูกกวาดล้างคนดีให้เร่งสร้างบุญ...

Loading...