เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว การพบกันครั้งสุดท้าย ของ2พระอริยสงฆ์ผู้บรรลุนิพพานทั้งสอง

จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว การพบกันครั้งสุดท้าย ของ2พระอริยสงฆ์ผู้บรรลุนิพพานทั้งสอง #จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว #2พระอริยสงฆ์ผู้บรรลุนิพพาน #หลวงตามหาบัว

Loading...