วิญญาณนิพพาน, 13 ตุลาคม 2021
วิญญาณนิพพาน

ถ้าเราขี้เกียจ ไม่ชอบภาวนา ต่อไปนี้ก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายอย่างเดียว : หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

Loading...