เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

ทำไมสามเณรที่บรรลุธรรมถึงด่าแม่ภิกษุณี พระอาจารย์สมภพ โชติปัญ

ทำไมสามเณรบรรลุธรรมแต่ด่าแม่ภิกษุณี พระอาจารย์สมภพ โชติปัญ

Loading...