เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

ทุกชีวิต ล้วนตกอยู่ภายใต้ กฏแห่งกรรม หนทางรอดอยู่ที่นี่เเล้ว

ทุกชีวิต ล้วนตกอยู่ภายใต้ กฏแห่งกรรม หนทางรอดอยู่ที่นี่เเล้ว #ทุกชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้ กฏแห่งกรรม #หนทางรอดอยู่ที่นี่เเล้ว #แม่นจนสะพรึง โหรดัง #หมอปลาย โหรโสรัจจะ #ทำนายจะเกิดไฟไหม้ #มีการสูญเสียจำนวนมาก #5โหรดังทำนายตรงกัน #ด่วนที่สุด!!วันประตูนรกเปิด...

Loading...