เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

นั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบ!!เป็นเพราะมีบาปมาก!?หลวงปู่เมตตา ตอบดังนี้

นั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบ!!เป็นเพราะมีบาปมาก!?หลวงปู่เมตตา ตอบดังนี้ #เป็นเพราะมีบาปมาก #นั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบ #หลวงปู่เมตตา ตอบดังนี้

Loading...