เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา, 10 กุมภาพันธ์ 2019
เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

น้ำตาไหล พระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวง ร.10 ทรงพระเมตตา

น้ำตาไหล พระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวง ร.10 ทรงพระเมตตา #ทรงพระเมตตา #พระมหากรุณาธิคุณ #ทรงพระเจริญ

Loading...