เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

ป่วยด้วยโรคจากกรรมเก่า จะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร

ป่วยด้วยโรคจากกรรมเก่า จะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร #โรคจากกรรมเก่า #มีวิธีแก้ไข #ทำบุญแก้กรรม

Loading...