เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

พระภิกษุ สามเณร ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารสิ่งของ ช่วยเหลือชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วม

พระท่านไปช่วยคนน้ำท่วม ใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่า ศีลขาดหรือไม่ พระภิกษุ สามเณร ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารสิ่งของ ช่วยเหลือชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วม #แจกจ่ายอาหารสิ่งของ #กิจของสงฆ์หรือเปล่า #ช่วยเหลือชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วม

Loading...