วิญญาณนิพพาน, 2 สิงหาคม 2020 at 06:00
วิญญาณนิพพาน

วันนี้ในอดีต ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๑ นายสง่า ศศิวนิช เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ร.ร. เทเวศรศึกษา

นายสง่า ศศิวนิช เป็นประธานในการประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ประจำปี ที่โรงเรียนเทเวศรศึกษา สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์ จัดให้มีพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ประจำปีเมื่อเวลา ๑๑ นาฬิกา วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๑ ที่โรงเรียนเทเวศรศึกษา นายสง่า ศศิวนิช เป็นประธานประกอบพิธี โดยได้เชิญอาจารย์และครูที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชานาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ ร่วมในการบูชาเครื่องเส้นสังเวยตามประเพณี หลังจากที่ได้เจิมเครื่องสังเวยบูชาครูทั้งหมดแล้ว บรรดาครูนาฏศิลป์และศิษย์ของนาฏศิลป์ก็ได้ร่วมกันรำถวายเครื่องสังเวยแก่ครู ต่อจากนั้นเป็นพิธีครอบวิชานาฏศิลป์แก่ผู้ที่เข้าร่วมในพิธี การไหว้ครูนาฏศิลป์ที่โรงเรียนเทเวศรศึกษาในวันนี้ บรรดาอาจารย์และครูโรงเรียนราษฎร์ที่สอนวิชานาฏศิลป์ประมาณ ๔๐ คน ได้ไปร่วมด้วย รวมทั้งพลโท ม.ล.ขาบ กุญชร ที่ปรึกษานาฏศิลป์ของบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดด้วย. ภาพยนตร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภาพยนตร์ข่าว ๓๖๖ วันนี้ในอดีต ฉลอง ๓๐ ปี หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ๒๕๒๗-๒๕๕๗

  ไม่มีความคิดเห็น
 • หมวดหมู่:
  ไทย
  อัปโหลดโดย:
  วิญญาณนิพพาน
  Date:
  2 สิงหาคม 2020 at 06:00
  เปิดดู:
  14
  ความเห็น:
  0
Loading...