เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา, 12 กุมภาพันธ์ 2020
เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

สังฆทานขยะ ทำบุญหรือสร้างบาป

สังฆทานขยะ ทำบุญหรือสร้างบาป #ทำบุญหรือสร้างบาป #สังฆทานขยะ #อุทิศบุญกุศล

Loading...