เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

สัญญาณเตือน โลกกำลังเข้าสู่ยุคมิคสัญญี มนุษย์อายุขัยจะสั้นลง

สัญญาณเตือน โลกกำลังเข้าสู่ยุคมิคสัญญี มนุษย์อายุขัยจะสั้นลง #หลวงปู่ใหญ่เตือนลูกหลาน!! #พรหมโลกถึงกาลเสื่อมถอยคนชั่วจะถูกกวาดล้างคนดีให้เร่งสร้างบุญ #ภัยพิบัติของสรรพสัตว์ทั้ง33ภูมิ #ก่อนสิ้นยุคสุดท้ายน้ำแและไฟจะล้างโลก #พระพุทธเจ้าองค์แรกศักดิ์สิทธิ์มาก #สมเด็จองค์ปฐม...

Loading...