เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

สาธุ!!รู้แล้วสาเหตุที่พระธาตุเสด็จ สาธุชนแห่กราบเป็นบุญตา

สาธุ!!รู้แล้วสาเหตุที่พระธาตุเสด็จ สาธุชนแห่กราบเป็นบุญตา #สาธุ!!เป็นบุญตาภาพอัศจรรย์ พระธาตุแก้วแดงเสด็จฯ # องค์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ณ พระวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระ #หลวงปู่ใหญ่เตือนลูกหลาน!! #พรหมโลกถึงกาลเสื่อมถอยคนชั่วจะถูกกวาดล้างคนดีให้เร่งสร้างบุญ...

Loading...