เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

หลวงพ่อจง พยากรณ์หลวงพ่อฤาษี อริยสัจ4 รู้เพียงตัวเดียวก็พอ

หลวงพ่อจง พยากรณ์หลวงพ่อฤาษี อริยสัจ4 รู้เพียงตัวเดียวก็พอ #หลวงพ่อจง พยากรณ์หลวงพ่อฤาษี #อริยสัจ4 รู้เพียงตัวเดียวก็พอ #หลวงพ่อย้ำเตือน #อย่ามัวแต่ไหว้เทวดา #ให้เร่งสะสมบุญของตัวเอง #30วินาทีหลังทำบุญ #หลังทำบุญให้ตั้งใจทำแบบนี้ #ให้ทำแบบนี้รับรองได้บุญมาก #สวดมนต์แผ่...

Loading...