เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

อดีตชาติของพระพุทธเจ้า เคยตกนรกมาแล้วนับ1000ปี

อดีตชาติของพระพุทธเจ้า เคยตกนรกมาแล้วนับ1000ปี #อดีตชาติของพระพุทธเจ้า #พระอรหันต์ #ชดใช้กรรม

Loading...