เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

อริยสงฆ์ 1,000ปี ผู้อยู่เหนือกาลเวลาหลวงปู่เทพโลกอุดร

อริยสงฆ์ 1,000ปี ผู้อยู่เหนือกาลเวลาหลวงปู่เทพโลกอุดร #อริยสงฆ์ 1,000ปี #ผู้อยู่เหนือกาลเวลา #หลวงปู่เทพโลกอุดร

Loading...