เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

ได้บวชเป็นพระในบวรพุทธศาสนา สามเณรบุญนาคท่องธุดงค์กรรมฐาน ตอนจบ

ได้บวชเป็นพระในบวรพุทธศาสนา สามเณรบุญนาคท่องธุดงค์กรรมฐาน ตอนจบ #ตอนจบ #ท่องธุดงค์กรรมฐาน #สวดมนต์ไหว้พระ

Loading...