เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

ได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาทั้งที อย่าให้เสียชาติเกิด #ธรรมบนเขา

ได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาทั้งที อย่าให้เสียชาติเกิด #ธรรมบนเขา #อย่าให้เสียชาติเกิด #เกิดมาเจอพระพุทธศาสนา #ธรรมบนเขา

Loading...