ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ ทุนศึกษาวิจัย พัฒนารพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี & อื่นๆ มูลนิธิกาญจนบารมี

ในห้อง 'ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 8 กุมภาพันธ์ 2024.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  53,709
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +70,484
  KB-LOGO-h100px.png


  ประวัติความเป็นมา มูลนิธิกาญจนบารมี
  ความเป็นมา
  มะเร็ง เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของประเทศไทย

  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่โรงพยาบาลหรือศูนย์บำบัดโรคมะเร็ง มีจำนวนจำกัด ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งต้องรอรับการรักษาเป็นเวลานาน และจำนวนมากต้องเสียชีวิตก่อนจะได้รับการรักษา

  ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้ป่วยที่สถานพักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระองค์ทรงทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนของราษฎรและผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรอรับการรักษา จึงทรงพระราชดำริให้จัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้น เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว เป็นต้น

  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์ประธานในการระดมทุนเพื่อจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็ง ภายใต้ชื่อ “โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙” โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทูลเกล้าถวายเงินในการสร้างศูนย์ดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ ๕๐ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่อศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งว่า “ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี” ภายหลัง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี”เพื่อให้โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายทุกประการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการของโครงการกาญจนบารมี ดำเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิกาญจนบารมี” ขึ้นโดยได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐

  KJBM-logo-487px.png
  วัตถุประสงค์ของมูลนิธิกาญจนบารมี
  ๑. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้
  ๒. สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง
  ๓. เพื่อให้ทุนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
  ๔. เพื่อเป็นกองทุนสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ และการพัฒนา บุคลากรของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วน ภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  ๕. เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ และสาธารณประโยชน์
  ๖. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

  ช่วยหญิงไทยด้อยโอกาสพ้นภัยมะเร็งเต้านม
  ร่วมบริจาคซื้อ
  รถเอกซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mamogram)
  ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส  icon-popup-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.png
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาค
  กรุณาดาวโหลดแบบฟอร์ม โดยกดปุ่มด้านบน

  กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม

  พร้อมส่งสำเนาใบเงินฝาก เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จ

  กลับมาที่ มูลนิธิกาญจนบารมี

  กรุณาส่งแบบฟอร์มร่วมบริจาคนี้ ปิดผนึกทางไปรษณีย์

  ส่งมาที่ มูลนิธิกาญจนบารมี, กรมอนามัย ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  บัญชีโอนเงินร่วมบริจาค
  ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  ชื่อบัญชี มูลนิธิกาญจนบารมี (คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่)

  สามารถร่วมบริจาคผ่านช่องทางเครื่อง ATM และ CDM ของธนาคารได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

  logo_ktb_sqr.jpg
  ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
  แจ้งชื่อบัญชี มูลนิธิการญจนบารมี (คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่)

  เลขที่บัญชี 142-014032-9

  qrcode-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
  logo_tmb_sqr.jpg
  ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนติวานนท์
  บัญชีมูลนิธิกาญจนบารมี

  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 111-2-22128-6

  EDONATION-TMB.png
  logo_gsb_sqr.jpg
  ธนาคารออมสิน สาขา แคราย
  บัญชีมูลนิธิกาญจนบารมี

  บัญชีเผื่อเรียก เลขที่ 02-007-1817-553

  qrcode-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg
  logo_bay_sqr.jpg
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 463-1-26095-5

  logo_scb_sqr.jpg
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กระทรวงสาธารณสุข
  บัญชีมูลนิธิกาญจนบารมี

  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-211312-2

  bbl_logo.jpg
  ธนาคารกรุงเทพ สาขา แคราย
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 188-0-78577-7

  logo_tfb_sqr.jpg
  ธนาคารกสิกรไทย สาขา ติวานนท์ 8
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 188-0-78577-7


  https://www.kanjanabaramee.org/aboutus/
  https://www.kanjanabaramee.org/donation/
  https://www.facebook.com/KanchanabarameeFoundation/
   
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  53,709
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +70,484
  ขอร่วมบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  23,243
  ค่าพลัง:
  +15,065
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_2114.jpeg
   IMG_2114.jpeg
   ขนาดไฟล์:
   305.5 KB
   เปิดดู:
   2

แชร์หน้านี้

Loading...