ปิดรับบริจาค วันสุดท้าย ร่วมเป็นเจ้าภาพผางประทีป ๒,๐๐๐ ดวง จุดถวายบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ ๑๖ แห่ง แห่งละ ๑๐๘ ดวง

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 4 มกราคม 2019.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  11,375
  ค่าพลัง:
  +6,340
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผางประทีป ๒,๐๐๐ ดวง เพื่อน้อมจุดถวายพระบรมธาตุประจำปีเกิดและพระบรมธาตุ ๑๖ แห่ง แห่งละ ๑๐๘ ดวง ถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุและเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นมหากุศลในชีวิตในปี ๒๕๖๒

  เปิดรับบุญร่วมถวาย ๔๐ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐ บาท
  หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา


  พระบรมธาตุทั้ง ๑๖ แห่ง ที่จะถวายผางประทีปจุดถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุและเพื่อเป็นพุทธบูชา มีดังนี้
  ๑.พระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีชวดหรือปีหนู)
  ๒.พระบรมธาตุเจ้าลำปางหลวง จังหวัดลำปาง (พระธาตุประจำปีเกิด ปีฉลูหรือปีวัว)
  ๓.พระบรมธาตุเจ้าช่อแฮ่ จังหวัดแพร่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีขาลหรือปีเสือ)
  ๔.พระบรมธาตุเจ้าแช่แห้งภูเพียง จังหวัดน่าน (พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะหรือปีกระต่าย)
  ๕.พระบรมธาตุเจ้าวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะโรงหรือปีพญานาคหรืองูใหญ่)
  ๖.พระบรมธาตุเจ้าวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเส็งหรือปีงูเล็ก)
  ๗.พระบรมธาตุบ้านตาก จังหวัดตาก (พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมียหรือปีม้า)
  ๘.พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีชวดมะแมหรือปีแพะ)
  ๙.พระบรมธาตุเจ้าหริภุญไชย จังหวัดลำพูน (พระธาตุประจำปีเกิด ปีระกาหรือปีไก่)
  ๑๐.พระบรมธาตุเจ้าวัดเกตุการาม จังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีกุนจอหรือปีหมา)
  ๑๑.พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง จังหวัดเชียงราย (พระธาตุประจำปีเกิด ปีกุนหรือปีหมู)
  ๑๒.พระบรมธาตุจอมกิตติ จังหวัดเชียงราย (พระธาตุ ๑ ใน ๙ ของตำนานพระธาตุ ๙ จอม ของจังหวัดเชียงราย)
  ๑๓.พระบรมธาตุเจ้าดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอน)
  ๑๔.พระบรมธาตุเจ้าวัดจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอน)
  ๑๕.พระบรมธาตุเจ้าวัดจองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอน)
  ๑๖.ถ้ำฝ่าพระหัตถ์คู่พระพุทธบาท(ถ้ำจั๊กต่อ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ****************************************************
  ท่านสามารถโอนปัจจัยสมทบเจริญมหากุศลได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ

  (โอนทำบุญข้ามประเทศผ่านทาง S.W.I.F.T. Code)
  Account Name : Pornthep Thomrongsombat
  Bank's name : KASIKORNBANK PCL
  Branch : PHO SAM TON
  Savings Account Number : 067-2-84741-9
  S.W.I.F.T. Code : KASITHBK

  ****************************************************
  ท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook: Pornthep Ake
  ☎️ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 085-060-0601 LINE:850600601(พรเทพ)

  หมายเหตุ: ถ้ากองบุญที่เปิดรับเต็มก่อนปิดก่อน
  ผางประทีป.jpg
   
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  11,375
  ค่าพลัง:
  +6,340
  รายนามผู้ร่วมทำบุญตามกองบุญ
  -*-กองบุญประทีปบูชา ๔๐ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐ บาท

  ๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท
  ๕.คุณTanaka Cutekorn ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  -*-กองบุญสัพพะกิจ ทำบุญตามกำลังศรัทธา
  ๑.คุณศศิธร พิณสุวรรณ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒-๓.คุณนรภัทร ไวทยะเสวี และ คุณสันต์ฤทัย กาญจนวีนวิทย์ ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๔.คุณกาญจนา จันอ้าย ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕-๖.คุณไพลิน ภัคเกษม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๗-๘.คุณภควัต ภัคเกษม ร่วมทำบุญ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๔.คุณเฉลิมพร โพธิพล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๕-๑๗.คุณวษิฐิวิระ รีราวิภัคภาษิฏา-คุณนัฐญนัน ธันดรัฐบันพนัน-คุณวิภรรัฐชา เพียรสุภาพ ร่วมทำบุญ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๘.คุณกลัยดา พร้อมคณะญาติธรรม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙.คุณชลาลัย ใจแกล้ว พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๐.คุณประภาวดี ตาเสมอเหมือน พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๑.คุณWeerakiat Wattanasukspol พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๒.คุณสุวิมล สุขวัตร์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๓.คุณหิรัญยา จำปาทิพย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒๔-๒๘คุณจรัสศรี ทองศรี พร้อมคณะญาติธรรม ร่วมทำบุญ ๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ๒๙.คุณแครอล นันท์ชนก ศิริปัทมา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๐.คุณอัมพิกา อภัยกุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๑.คุณพุฒิเศรษฐ สุวรรณวาสี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๒.คุณธนนนท พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๓.คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๕.คุณสุทธิ กระจ่างโพธิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓๖-๔๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ๔๑.คุณสุภาพ ซาซาโอะ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มกราคม 2019
 3. wiraphat1

  wiraphat1 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  508
  ค่าพลัง:
  +3,348
  โอนเงินร่วมบุญจำนวน 10 บาท วันที่6/01/2562 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  11,375
  ค่าพลัง:
  +6,340
  สำเร็จในกองบุญแล้ว
  ปิดยอดผางประทีป ๒,๐๐๐ ดวงจุดถวายพระธาตุประจำปีเกิด ๑๑ แห่ง พระธาตุและสถานที่สำคัญ ๕ แห่ง กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านด้วยครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...