เหรียญเกจิเก่า24**,เหรียญกรมหลวงหลังหลวงปู่ทวดปี53,เหรียญหลวงพ่อจาด,เหรียญพรหมหลวงปู่ทิมวัดพระขาว

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย tee_tores, 18 พฤษภาคม 2020.

 1. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  ปิดครับ

  ความเป็นมาของกําเนิดคดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิทองคํา/ทองชมพูนุท
  เทพประทาน ก็มีนัยเดียวกันกับธาตุกายสิทธิ์ที่กล่าวข้างต้น (อ่าน)
  แต่เฉพาะที่เกิดขึ้นที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี นี้ เข้าใจว่า เป็นด้วยพระเมตตาของท่านท้าวสักกะเทวราชที่ทรงประสงค์จะให้เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นทุนในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ไว้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วน สําคัญของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อช่วยสืบบวรพระพุทธศาสนาในช่วงกึ่ง พุทธกาล (2,500 ปี) หลังนี้ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงก่อนจะสิ้นพุทธกาลของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมนี้ ท่านท้าววิษณุกรรมเทพบุตรเมื่อทราบเทวราชโองการจึง ประกาศข่าวนี้ และเข้าใจว่า ท่านสุริยเทพเมื่อทราบเทวราชประสงค์จึงช่วยอธิษฐานให้เม็ด ขนุนที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามส่วนหนึ่งกลายเป็น “คดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ทอง ชมพูนุท” และท่านจันทิมเทพก็ช่วยอธิษฐานให้เม็ดขนุนที่วัดฯอีกส่วนหนึ่งกลายเป็น “คดเม็ด ขนุนธาตุกายสิทธิ์ทองคํา” พอไว้แจกให้แก่ผู้ทําบุญบํารุงวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และ เป็นทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

  ผู้มีไว้ในครอบครองทั้ง ๒ ประเภท คือ คดเม็ดขนุนทองคําและทองชมพูนุท จะ เรียกชื่อว่า คดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ “สุริยัน จันทรา” ก็ได้ และพึงทราบว่า ธาตุกายสิทธิ์ ทั้งหลายเหล่านี้มีเทพสถิตอยู่ดูแลรักษาอีกด้วยเท่าที่ทราบจากประสบการณ์ของผู้มีไว้ในครอบครอง ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่า มี อานุภาพสูงทุกด้าน เพราะสําเร็จด้วยเทพยดาผู้มเหสักข์ ได้แก่ ท่านท้าวสักกะเทวราชทาน ท้าววิษณุกรรมเทพบุตร ท่านสุริยเทพ และจันทิมเทพ และแม้ท่านท้าวเวสสุวรรณ อีกด้วย เป็นต้น ผู้ล้วนเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงทั้งนั้น
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านป้องกันอันตรายนั้น มีอานุภาพสูงยิ่งนัก ที่ จะมีอานุภาพสูงเท่าเทียมกัน ก็เห็นจะมีแต่เหล็กไหลโกฏิปีสีปีกแมลงทับเท่านั้น ส่วน ทางด้านมหาอํานาจ มหาเมตตา และมหาลาภ นั้น ก็ได้ยินข่าวจากผู้มีไว้ในครอบครองว่า มี อานุภาพสูงมากด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หนุนดวง – หนุนฐานะ” อนึ่ง คดเม็ดขนุน ทองชมพูนุทนั้นจะหนักทางด้านมหาอํานาจ ส่วนคดเม็ดขนุนทองคํานั้นจะหนักทางด้าน เมตตา เพราะเหตุนั้น หากผู้ใดมีไว้ในครอบครองครบคู่เป็นคดเม็ดขนุนทองคําธาตุกายสิทธิ์ เทพประทาน “สุริยัน จันทรา” แล้ว จัดว่ามีอานุภาพครบเครื่องเต็มสูตรทีเดียว จึงเป็น อุดมมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้ทรงศีล – ทรงธรรม สมตามพระพุทธดํารัสตรัส ไว้ว่า “ธมโม หเวรกุขติ ธมมจารี – ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”นั้นเอง รับประกันแท้


  สนใจพีเอ็ม


  FB_IMG_1600003841613.jpg FB_IMG_1600003843799.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กันยายน 2020
 2. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  เหรียญนี้นับได้ว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับต้น ของจังหวัดอุตรดิตถ์และในพื้นที่ใกล้เคียงแถบภาดเหนือตอนล่างเลยทีเดียว ด้วยเจตนาเพื่อ รำลึกถึงเกียรติคุณและวีรกรรมที่กล้าหาญของพระยาพิชัยดาบหัก บรรดาข้าราชการและพ่อค้าตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้พร้อมใจกัน สร้างอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักขึ้น เป็นอนุสรณ์ โดยมีกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกแบบและหล่อปั้นอนุสาวรีย์ จนเสร็จสมบูรณ์ จึงนำมาประดิษฐานไว้ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2512

  หลังจากนั้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายเวทย์ นิจถาวร ได้ดำริให้มีการจัดสร้าง “เหรียญที่ระลึกพระยาพิชัยดาบหัก”ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้การเทิดทูนเกียรติประวัติและวีรกรรม ของพระยาพิชัยดาบหักให้เผยแผ่ไปกว้างาขวาง และแพร่หลายยิ่งขึ้น และ เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและพ่อค้าประชาชนทั่วไปได้มีเหรียญพระยาพิชัยดาบหักไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว สักการะบูชา และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป

  เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก เป็นเหรียญรูปไข่ ออกแบบและจัดทำโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ด้านหน้าเป็นรูปพระยาพิชัยดาบหัก จำลองจากอนุสาวรีย์ ส่วนด้านหลัง ลงยันต์และอักขระคาถาของ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม และหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย เรียกว่า “ไตรสรณะ”

  พิธี ปลุกเสกกระทำอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2513 ณ บริเวณที่ตั้งอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยประธานดำเนินงานในขณะนั้น ได้แก่ พลโทสำราญ แพทยกุล แม่ทัพกองทัพภาคที่ 3 ได้กราบทูลสมเด็จพระสังฆราช(จวน) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย และนิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงเวทวิทยาคุณที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพ นับถือของประชาชนจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ร่วมพิธีปลุกเสกเพื่อให้เกิดความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ และสิริมงคลแก่ผู้บูชา

  เหรียญพระยาพิชัยดาบหักที่จัดสร้างในครั้งนั้น แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ “เนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง” เฉพาะเหรียญทองคำ ด้วยทองคำบริสุทธิ์ 80 % มี น้ำหนักประมาณ 17 กรัม (กว่าหนึ่งบาท) จัดทำเพียง 189 เหรียญ เท่าจำนวนปีที่พระยาพิชัยดาบหักสิ้นชีวิตมาจนถึงปีที่จัดสร้าง ส่วนเหรียญเงิน จัดสร้าง 999 เหรียญ

  เหรียญที่ชมกันอยู่นี้ เป็นเหรียญทองแดง บล็อกนิยมที่เรียกกันว่า "บ. ขาด " เนื่องจากมีจุดสังเกตเป็นเอกลักษณ์ คือ ตัว บ. ของคำว่า "ดาบ" ขาด ไม่ต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกัน แม้ปัจจุบันค่านิยมยังไม่สูงมากนัก แต่หาชมเหรียญแท้ สภาพสวยสมบูรณ์ ผิวเดิม ได้ยากไม่แพ้เหรียญยอดนิยมเหรียญอื่นเลยทีเดียว
   
 3. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  ปิดครับ

  1600060262452.jpg 1600060264806.jpg 1600060257568.jpg 1600060258858.jpg 1600060261185.jpg

  เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก เป็นเหรียญรูปไข่ ออกแบบและจัดทำโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ด้านหน้าเป็นรูปพระยาพิชัยดาบหัก จำลองจากอนุสาวรีย์ ส่วนด้านหลัง ลงยันต์และอักขระคาถาของ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม และหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย เรียกว่า “ไตรสรณะ”

  พิธีปลุกเสกกระทำอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2513 ณ บริเวณที่ตั้งอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยท่านประธานดำเนินงาน พลโทสำราญ แพทยกุล แม่ทัพกองทัพภาคที่ 3 ในขณะนั้น ได้ทูลสมเด็จพระสังฆราช(จวน) วัดมกุฏกษัตริยาราม ทรงเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย และนิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงเวทวิทยาคุณที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ร่วมพิธีปลุกเสกเพื่อให้เกิดความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ และสิริมงคลแก่ผู้บูชา  ซึ่งมีชื่อเสียงทรงวิทยาคุณ เป็นที่รู้จักกันดี จากจังหวัด ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น

  1.สมเด็จ พระสังฆราช (จวน) วัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯ ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย
  2.หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ระยอง
  3.หลวงพ่อจันทร์ วัดหาดสองแคว อ.ตรอน อุตรดิตถ์ (ท่านเก่งทุกด้าน ที่ลือลั่นไปถึง ต่างประเทศนั่นคือ กิเลนเงิน-กิเลนทอง นำโชค)
  4.หลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง อ.เมือง อุตรดิตถ์
  5.หลวงพ่อบุญ วัดน้ำใส อ.ลับแล อุตรดิตถ์
  6.หลวงพ่อปี้ วัดลานหอย อ.ด่านลานหอย สุโขทัย
  7.หลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง อ.กงไกรลาศ สุโขทัย (ท่านดัง ด้านตะกรุดมหาสะท้อน )
  8.หลวงปู่คำมี ถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี
  9.หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
  10.หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค์
  11.หลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุญนาค นครสวรรค์ (เนื่องจากท่านอายุมากแล้วท่านไม่ได้มานั่งปรกในพิธี แต่มี ชนวนแผ่นยันต์ ของท่าน)
  12.หลวงปู่ดู่ วัดสะแก อยุธยา
  13.หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เพชรบุรี
  14.หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าศาลาลอย ชุมพร
  15.หลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม บุรีรัมย์
  16.หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า ระยอง
  17.หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก ระยอง
  18.หลวงพ่อคร่ำ วัดวังหว้า ระยอง
  19.หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จันทบุรี
  20.หลวงพ่อทบ วัดชนแดน เพชรบูรณ์
  21.พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา นครศรีธรรมราช
  22.หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง บุรีรัมย์
  23.หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม
  24.หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอเหนือ ศรีสะเกษ
  25.หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร
  26.หลวงพ่อสิม วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่
  27.พระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงค์ธรรม สกลนคร
  28.หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
  29.หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี
  30.หลวงปู่พริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู ลพบุรี
  31.หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม นครปฐม
  32.หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร
  33.หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน ปราจีนบุรี
  34.หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง นนทบุรี
  35.หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพ
  36.หลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา
  37.หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม นครปฐม
  38.หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพฯ นครพนม
  39.หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว นครปฐม
  40.หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสาคร
  41.หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง กรุงเทพฯ
  42.หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี
  43.หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช
  44.หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม
  45.หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ อยุธยา
  46.หลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ นครศรีธรรมราช
  47.หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ ((ไม่ได้มานั่งปรกในพิธี แต่มี ชนวนแผ่นยันต์ ของท่าน และอธิษฐานส่งจิตมา )
  48.หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี
  49.หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี
  50.หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
  50.หลวงพ่อมี วัดซำป่างาม ฉะเชิงเทรา
  51.หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา
  52.ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง เชียงใหม่
  53.หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง อยุธยา
  54.หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต ขอนแก่น
  55.ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี เชียงใหม่
  56.หลวงพ่อโอด วัดจันเสน นครสวรรค์
  57.หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ สุพรรณบุรี
  58.หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
  59.หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา ปทุมธานี
  60.หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงห์หาร อุดรธานี
  61.หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง สระบุรี
  62.พระครูเมตยานุรักษ์ วัดวชิราลงกรณ์ นครราชสีมา
  63.พระครูสัมฤทธิ์ วัดอู่ทอง สุพรรณบุรี
  64.พระวิบูลเมธาจารย์ (เก็บ) วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
  65.หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม กาญจนบุรี
  66.พระครูกาญจโนปมคุณ (ลำไย) วัดลาดหญ้า กาญจนบุรี
  67.หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เพชรบุรี
  68.พระครูไพศาลคณารักษ์ วัดไร่ขิง นครปฐม
  69.หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย นครนายก
  70.หลวงพ่อสีหมอก วัดเขาวังตะโก ชลบุรี
  71.พระครูศรีสัตตคุณ วัดสัตหีบ ชลบุรี
  72.หลวงปู่บุญทัน วัดประดู่ศรี ปราจีนบุรี
  73.พระอาจารย์สุบิน วัดถ้ำไก่แก้ว นครราชสีมา
  74.หลวงพ่อมิ วัดสะพาน ธนบุรี
  75.พระครูพิชัยณรงค์ฤทธิ์ วัดคอกหมู กทม.
  76.พระอาจารย์บำเรอ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม.
  77.พระญาณวิริยาจารย์ วัดธรรมมงคล กทม.
  78.พระครูพิทักษ์เขมากร วัดท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา
  79.หลวงพ่อสุด วัดกาหลง สมุทรสาคร
  80.หลวงพ่ออินเทวดา วัดลาดท่าใหม่ จันทบุรี
  81.หลวงพ่ออินทร์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.
  82.หลวงพ่อกลั่น วัดอินทาราม อ่างทอง
  83.หลวงพ่อสาย วัดจันทรเจริญสุข
  84.หลวงพ่อไปล่ วัดดาวเรือง ปทุมธานี
  85.หลวงพ่อแดง วัดดอนยอ นครปฐม
  86.หลวงพ่อเพชร วัดดงยาง ฉะเชิงเทรา
  87.หลวงปู่สี วัดสะแก อยุธยา
  88.หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน พัทลุง
  89.หลวงพ่อเขียว วัดหรงบล นครศรีธรรมราช
  90.หลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช
  91.หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์
  92.หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม ชลบุรี
  93.หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ กาญจณบุรี
  94.หลวงพ่อ อุตมะ วัดวังวิเวการาม กาญจณบุรี
  95.หลวงพ่อหว่าง วัดท่าพุทรา กำแพงเพชร(ท่านดังเรื่องตะกรุด)
  96.ครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก
  97.หลวงพ่อทองสุข วัดโพธิ์ทรายทอง บุรีรัมย์
  98.หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร นครสวรรค์
  99.หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม ชัยนาท
  100.หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ลำปาง
  101.หลวงพ่อเกษม เขมโก ลำปาง
  102.หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ อยุธยา
  103.หลวงพ่อกลั่น วัดเขาอ้อ พัทลุง
  104.หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก ชลบุรี
  105.หลวงปู่บุญทอง พัทลุง
  106.หลวงพ่อหรั่ง พิษณุโลก
  107.หลวงปู่อ่อน พิษณุโลก
  108.หลวงพ่อรอด พิษณุโลก
  109.หลวงพ่อทา วัดดอนตัน จ.น่าน
  110.พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
  111.พ่อท่านบุญรอด วัดประดู่พัฒนาราม นครศรีธรรมราช
  112.หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก สุพรรณบุรี
  113.หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช อยุธยา
  114.หลวงพ่อผาย วัดอรัญญิการาม อ.เมือง อุตรดิตถ์
  115.หลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย สุพรรณบุรี

  เหรียญนี้ไม่ผ่านการใช้สภาพสวยเดิม บล๊อคนิยม รับประกันแท้ชั้น1

  บูชา 1*,****
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 กันยายน 2020
 4. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  1600063810268.jpg 1600063811534.jpg 1600063812915.jpg 1600063814040.jpg 1600063815257.jpg 1600063809095.jpg

  ออกปี2520 พิธีใหญ่นำด้วยหลวงปู่โต๊ะ รับประกันแท้

  บูชา 2,500
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 กันยายน 2020
 5. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  ผ้าทอมือ หลวงพ่อจ้อย หมายเลข 1952ขนาด13*20 กรอบไม้สัก

  บูชา 3,500


  1600063355847.jpg 1600063357152.jpg 1600063358491.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 กันยายน 2020
 6. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  ปิดครับ

  1600070330662.jpg 1600070328243.jpg 1600070329307.jpg

  พระบูชาหลวงปู่แหวนเนื้อเรซิ่นสูงประมาณหนึ่งศอก รับประกันแท้

  บูชา 2,900
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 กันยายน 2020
 7. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  1600070323584.jpg 1600070325129.jpg

  เหรียญรุ่น 12 รุ่นพิเศษหลังยันต์ห้า เนื้อสำริด
  พระญาณสิทธาจารย์ หรือ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒ ตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ แห่งราชวงศ์จักรี ที่บ้านบัว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ..บิดามารดาชื่อ นายสาน - นางสิงห์คำ วงศ์เข็มมา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๐ คน ท่านเป็นคนที่ ๕ ..เมื่อท่านอายุ ๑๗ ปี ได้ขอบิดามารดาบรรพชาเป็นสามเณร ณ.วัดศรีรัตนาราม ซึ่งเป็นวัดมหานิกาย ที่บ้านบัว นั้นเอง ตรงกับวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ โดยมีพระอาจารย์สีทอง เป็นพระอุปัชฌาย์
  ...ต่อมา กองทัพธรรมของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้เดินทางธุดงค์มาถึงหนองคาย และ ท่านก็เฝ้าสังเกตดูพระศีลวัตรปฏิบัติของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม และเกิดความเลื่อมใส จึงขอถวายตัวเป็นศิษย์ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ...ต่อมาท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสิม เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยมีเจ้าคุณพระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิโย) เมื่อครั้งยังเป็นพระครูพิศาลอรัญญเขต เจ้าคณะธรรมยุติจังหวัดขอนแก่น เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดดวงจันทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า " พุทฺธาจาโร " ...หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้ติดตามพระอาจารย์สิงห์ ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าวิเวกธรรม (วัดป่าบ้านเหล่างา) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (เป็นวัดอยู่ในเขตป่าช้า บริเวณโรงพยาบาลขอนแก่นในปัจจุบัน) ซึ่งท่านพระอาจารย์สิงห์ และ ท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสำนักอบรมกรรมฐาน แก่ญาติโยมชาวขอนแก่น ..จากนั้นท่านก็เริ่มปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สิงห์ ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
  ...จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๐ หลังจากออกพรรษา ได้เรียนขออนุญาตต่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เดินทางธุดงค์กลับถึงบ้านบัว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อโปรดญาติโยมที่บ้านเกิดตามคำอาราธนา และเมื่อหลวงปู่สิมปรารภที่จะให้มีวัดป่าธรรมยุติกนิกายขึ้นเป็นวัดแรกในบ้านบัว ญาติโยมต่างสนองตอบอย่างกระตือรือร้นและเต็มอกเต็มใจ และในปี พ.ศ.๒๕๐๔ ท่านพ่อลี ธมฺมธโม วัดอโศการาม ได้มรณภาพลงอย่างสงบ ทางคณะสงฆ์จึงมอบหมายให้หลวงปู่สิม ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๘ ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่ วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร ได้เพียง ๑ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ หลวงปู่สิมได้อาพาธหลายโรค ท่านจึงได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสทุกวัด และย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่ จนกระทั่งมรณภาพเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เวลา ๐๓.๐๐ น. รวมสิริอายุได้ ๘๒ ปี ๖๒ พรรษา

  ...เหรียญรุ่นพิเศษ หลังพระปิดตา สร้างก่อนหลังยันห้า มีสร้างเนื้อเงิน สัมฤทธิ์ และ ทองแดง มีตอกโค๊ด พ.ในวงกลมต่างตำแหน่งกันแต่ละเนื้อ นับเป็นรุ่นที่๑๒ ในทำเนียบหลักๆที่ลูกศิษย์ยอมรับเป็นมาตรฐาน...เหรียญนี้เนื้อสัมฆทธิ์ตอกโค๊ด

  บูชา 1,600บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 กันยายน 2020
 8. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  หนังหน้าผากเสือหลวงพ่อปลั่ง (เจ้าคุณวิเชียรโมลี) วัดบรมธาตุ กำแพงเพชร
  เจ้าคุณพระวิเชียรโมลี (ปลั่ง) วัดพระบรมธาตุ นครชุม จ.กำแพงเพชร ท่านเป็นเถระผู้ทรงวิทยาคุณ ได้รับอาราธนาเข้าร่วมในพิธีปลุกเสก พระกริ่งชนะสงคราม ที่รัฐบาลในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ทหารหาญ นับว่าเป็นเถระผู้ทรงวิทยาคุณที่มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่งในสมัยนั้น สมัยสงครามอินโดจีน ท่านยังได้ทำเสื้อยันต์แดง แจกทหารผู้ไปราชการสงคราม ทำให้มีผู้เลื่อมใสในตัวท่านเป็นอันมาก เนื่องจากประจักษ์ในวิทยาคม จนได้รับอาราธนาให้นั่งเครื่องบินเพื่อโปรยทรายเสกทั่วพระนคร ให้ประชาชนและทหารรอดพ้นจากอันตรายจากภัยสงคราม ชิ้นนี้เป็นหนังหน้าผากเสือ ลงยันต์ ยุคต้นๆของท่านสภาพพอสวย มีรูขาดตามภาพจากดั่งเดิมและจะดูเก๊แท้ต้องดูที่หมึกที่ลงยันต์ครับ ของหลวงพ่อวิเชียรโมลี ท่านจะจารด้วยดินสอก่อนแล้วลงด้วยว่านยาที่หุงในกระโหลกเสือหรือเรียกว่าน้ำมันเสือ ตามรอยจาร จะเห็นเม็ดว่านยาตามเส้นยันต์ ถ้าขยายดูหรือส่องกล้องดูครับ และสีจะออกสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ คนพื้นที่กำแพงเพชรหวงมากครับ ข้อสังเกตุความเก่าของหนังหน้าผากเสือแล้วความบางจะชี้ให้เห็นถึงความเก่าแท้ถึงยุค หนาๆอาจจะเป็นหนังวัววัหนังวัวหนังสัตว์อื่น,ชิ้นนี้รับประกันแท้ทุกสนาม

  บูชา 9,***
  IMG_25630914_193619.jpg IMG_25630914_193012.jpg IMG_25630914_193039.jpg IMG_25630914_193047.jpg IMG_25630914_192712.jpg IMG_25630914_192753.jpg IMG_25630914_192944.jpg IMG_25630914_192948.jpg
   
 9. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  รูปถ่ายขนาดบูชา หลวงพ่อพรวน เขมิโย (พระครูวิมลวชิรากร) วัดไต รภูมิ ต.กระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร รุ่นแรกปี2503 เจ้าของเดิมเก็บดีมาก ที่เคยเห็นเวบลงให้บูชาจะเป็นใส่กรอบเก่ากึก ได้มา2ใบครับ รับประกันแท้

  บูชาใบละ 2,500 บาท

  IMG_25630914_194832.jpg IMG_25630914_194705.jpg IMG_25630914_194713.jpg IMG_25630914_194720.jpg
   
 10. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  พระปิดตาไม้กัลปังหา เจ้าของเดิมอยู่สัตหีบจำไม่ได้ว่าก๋งแกได้มาจากหลวงพ่ออี๋หรือหลวงพ่อแก้ว หลังแบบตะก่อนเป็นผงคลุกรักหรือผงติดอยู่แต่หลุดกร่อนออกจนหมด มีจารกำกับ รับประกันเก่าแท้ ไม่แน่ว่าหลวงพ่อไรระหว่างหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์หรือพ่ออี๋

  บูชา 5,000 บาท
  1600088212875.jpg 1600088214435.jpg 1600088215799.jpg 1600088218684.jpg 1600088219984.jpg 1600088221781.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 กันยายน 2020
 11. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  เหรียญกลม พ่อท่านคล้าย ปี2505 เลี่ยมทองแท้ รับประกันแท้ทั้งพระและทองคำ

  บูชา 7,500 บาท
  FB_IMG_1600003823717.jpg FB_IMG_1600003825886.jpg
   
 12. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  สนใจรายการใหน ทักมาครับ

  เอ็ม 093-2432780
  ทางไลน์ id. mpk262520
  หรือทาง PM ครับ
   
 13. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  ปิดแล้วครับ

  เหรียญหลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ รุ่นพิทักษ์สันติราษฎร์ ปี 2521 เนื้อทองแดง สวยเดิม รับประกันแท้

  บูชา 850 บาท
  IMG_25630913_082255.jpg IMG_25630913_082259.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กันยายน 2020
 14. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  ลูกสะกดเนื้อสัมฆทธิ์เก่า ไม่ทราบที่

  1599823262259.jpg 1599823263645.jpg
   
 15. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  เจ้าแม่กวนอิมเนื้อหยกแท้ ขนาดบูชา แยกฐานได้ ความสูงรวมฐานประมาณ 10นิ้วได้

  เจ้าของเดิมเช่ามาจากร้านจิวเวอร์รี่ใหญ่ที่ อ.แม่สาย ร้านมัณฑเลย์ เมื่อ10กว่าปีที่แล้ว เช่าออกจากร้านในราคา35,000 บาทพร้อมใบรับรองหยกแท้ ตอนนี้เอกสารไม่อยู่ ท่านใดสนใจทักมาสอบถามได้ครับ ราคาตั้งใว้ไม่เท่าทุนแน่นอน ได้รับการเบิกเนตรปิดทองจากครูบาบุญชุ่ม หลังจากเช่าออกจากร้านแล้ว

  สนใจจริงทักมาครับ

  IMG_25630915_163605.jpg IMG_25630915_153514.jpg IMG_25630915_163402.jpg IMG_25630915_163416.jpg IMG_25630915_163432.jpg IMG_25630915_163502.jpg IMG_25630915_163518.jpg IMG_25630915_163538.jpg IMG_25630915_163554.jpg
   
 16. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  ปิดครับ

  หลวงปู่ทวดเนื้อผงว่านวัผงว่านรุ่นบูรพาจารย์
  สายวัดป่าปลุกเสกที่จ.อำนาจเจริญ ปี ๒๕๔๘ มวลสารดี พิธีใหญ่ น่าใช้มากครับ ด้านหลังประทับตรานาคพันธ์ จารึกยันต์ นะ โม วิมุตตานัง นะ โม วิมุตติยา
  รายชื่อ พระเถระที่เมตตาอธิฐานจิตพระผงชุดบูรพาจารย์ วันที่ ๑๒-๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๘
  1.หลวงตาพวง วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร
  2.หลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
  3.หลวงปู่โส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น
  4.หลวงปู่บุญเพ็ง กับปโก วัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น
  5.หลวงปู่ลี กุสโล วัดถ้ำผาแดง จ.อุดรธานี
  6.พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู
  7.หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ.พิจิตร
  8.พระอาจารย์สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่
  9.พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร
  10.หลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดใหม่เสนานิคม จ.กรุงเทพ
  11.พระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ จ.หนองคาย
  12.หลวงปู่บุญหนา วัดป่าโสถิผล จ.สกลนคร
  13.อาจารย์สนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา จ.กรุงเทพ
  14.พระอาจารย์ขาน ฐานวโร วัดบ้านเหล่า จ.เชียงราย
  15.พระอาจารย์ประสิทธิ์ บุญญมากโร วัดป่าหมูใหม่ จ.เชียงราย
  16.พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญวิเวก
  17.หลวงพ่อยงยุทธ จ.ชลบุรี
  18.หลวงปู่พิศดู วัดเทพธารทอง จ.จันทบุรี
  19.หลวงพ่อเพื้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี
  20.หลวงพ่อหนูอินทร์ วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธ์
  21.หลวงพ่อเจริญ วัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี
  22.หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศาลาปูน จ.อยุธยา
  23.หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์
  24.พระโพธิ์นันทมุนี วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
  25.หลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน จ.อ่างทอง
  26.หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จ.อยุธยา
  27.หลวงปู่ทองสา ฐิตเปโม วัดป่าจิตตวิทยาราม จ.หนองคาย
  28.หลวงพ่อแดง จ.อตรดิตถ์
  29.หลวงพ่อนะ วัดหนองบัว จ.ชัยนาท
  30.หลวงปู่สรวง วัดป่าศรีฐานนอก จ.ยโสธร
  31.หลวงปู่ธรรมรังสี วัดพระพุทธบาทเขาพนมดิน จ.สุรินทร์
  32.หลวงปู่ม่วง วัดยางงาม จ.ราชบุรี
  33.พระอาจารย์จันทร์เรียน วัดถ้ำสหาย จ.อุดรธานี
  34.พระอาจารย์อินทร์ถวาย วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี
  35.พระอาจารย์เมือง จ.กาฬสินธ์
  36.พระอาจารย์คุณ ติกขวีโร วัดอุดมวาน จ.เชียงราย
  37.พระอาจารย์สีทน กมโล วัดภูหล่น จ.อุบลราชธานี
  38.พระอาจารย์สมบูรณ์ กันตสีโว วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จ.พิษณุโลก
  39.หลวงปู่ทิม วัดพระขาว อยุธยา
  40.หลวงปู่แสง วัดอรัญวิเวก จ.อำนาจเจริญ
  41.หลวงปู่มา ณาณวโร วัดป่าสันติวิเวก จ.ร้อยเอ็ด
  42.หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน จ.บุรีรัมย์
  43.หลวงพ่อมหาโอ วัดสำราญนิเวศ จ.อำนาจเจริญ
  44.หลวงพ่ออำนวย วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร จ.กรุงเทพ
  45.หลวงปู่ทองคำ วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์
  46.หลวงปู่ทอง วัดจักรวรรดิ์ จ.กรุงเทพ
  47.พระญาณวิเศษ วัดสมังคลาราม จ.ศีรษะเกษ
  48.หลวงพ่อสมพงษ์ จ.มุกดาหาร
  49.พระราชสุทธาจารย์ วัดเทพรังสี จ.ยโสธร
  50.พระครูสุทธิสังวรคุณ วัดป่าสุทธิธรรมรังสียานุสรณ์ จ.มุกดาหาร
  51.หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าสุนทราราม จ.ยโสธร
  52.หลวงปู่ดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
  53.หลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่
  54.หลวงพ่อโชติ วัดภูเขาแก้ว จ.อุบลราชธานี
  55.ญาท่านสวน วัดนาอุดม จ.อุบลราชธานี
  56.พ่อท่านทอง วัดสำเภาเชย จ.ปัตตานี
  57.พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี
  58.หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง จ.เพชรบุรี
  59.หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.อยุธยา
  60.หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.อยุธยา
  61.หลวงพ่อเสริฐ วัดโอภาสี จ.ระยอง
  62.หลวงพ่อเขียน วัดตะเคียน จ.ระยอง
  63.หลวงพ่อกาหลง วัดเขาแหลม จ.สระแก้ว
  64.หลวงปู่รอด วัดันติกาวาส จ.พิษณุโลก
  65.พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง
  66.พ่อท่านเอียด วัดโคกแย้ม จ.พัทลุง
  68.พ่อท่านช่วง จ.พัทลุง
  69.พ่อท่านสูติ จ.ตรัง
  70.หลวงปู่คีย์ วัดศรีลำยอง จ.สุรินทร์
  71.หลวงพ่อพูน จ.อยุธยา
  72.พระครูพุทธาประกาศ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร จ.กรุงเทพ
  73.หลวงปู่จ้อย วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์
  74.หลวงปู่สาย วัดตะเคียนราม จ.ศีรษะเกษ

  รับประกันแท้ บูชา 650บาท

  IMG_25630915_182045.jpg IMG_25630915_182057.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กันยายน 2020
 17. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  ปิดครับ

  Screenshot_25630915_191547.jpg Screenshot_25630915_191554.jpg

  พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อโอภาสี พิมพ์เล็กเนื้อดำ วัดประสาทบุญญาวาส จ.กรุงเทพฯ ปี 2506

  สุดยอดพิธีและมวลสาร เกจิแห่งยุคของเมืองไทยร่วมปลุกเสกเป็นจำนวนมาก วัตถุมงคลของวัดประสาทบุญญาวาส ยังได้รับการยอมรับจากวงการนักสะสมอย่างกว้างขวาง มวลสารสำคัญในการจัดสร้างพระมีดังนี้

  – ผงสมเด็จบางขุนพรหม โดยพระครูบริหารคณาวัตร รองเจ้าอาวาสมอบให้
  – ผงพระหักสมเด็จพระพุฒาจารย์โต
  – ผงพระหักสมเด็จปิลันท์ ซึ่งพบในเจดีย์วัดเทพากร
  – ผงพระเครื่องของขวัญวัดปากน้ำ หลวงพ่อสด มอบให้วัดประสาทฯ เมื่อปี พ.ศ.2497
  – ผงพระหักกรุลำพูน
  – ผงพระกรุวัดพลับ
  – ผงหลวงพ่อโอภาสี เป็นต้น

  โดยรายนามเกจิฯที่เข้าร่วมพิธี รวบรวมมาได้ส่วนหนึ่งมีดังนี้

  อาจารย์ทิม วัดช้างไห้
  พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน
  หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ
  หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
  หลวงพ่อใจ และ หลวงพ่อพล วัดวังยายหุ่น
  หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
  หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
  หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
  หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
  หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม
  หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
  หลวงพ่อทบ วัดชนแดน
  หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
  หลวงพ่อเขียว วัดหรงบล
  หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
  หลวงปู่ดู่ วัดสะแก
  หลวงปู่สี วัดสะแก
  หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
  หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ
  หลวงปู่หิน วัดระฆังฯ
  หลวงพ่อโบ๊ย วัดมะนาว
  อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
  หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยา
  หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์
  หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม
  หลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง
  หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
  หลวงพ่อเหรียญ วัดบางระโหง
  หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว
  หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ
  หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ
  หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ
  หลวงพ่อผล วัดเทียนดัด
  หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม
  หลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน
  หลวงพ่อสุด วัดกาหลง
  หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
  หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง
  หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม
  หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
  หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง
  หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร
  เจ้าคุณเจีย วัดโพธิ์
  เจ้าคุณประหยัด วัดสุทัศน์
  หลวงพ่อดี วัดเหนือ
  หลวงพ่อแขก วัดหัวเขา
  หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด
  หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง
  หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
  หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า
  หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม
  หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ
  หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช
  หลวงพ่อสอน วัดเสิงสาง
  หลวงพ่อแทน วัดธรรมเสน
  หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
  หลวงปู่นิล วัดครบุรี
  หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรี ฯลฯ

  แค่รายนามแต่ละท่านก็สุดยอดแล้ว หายากที่จะมีพระเครื่องพิธีใหญ่ และเกจิเก่งๆเข้าร่วมมากมายแบบนี้ในปัจจุบัน นับว่าควรค่าแก่การสะสมบูชาอย่างมากแถมราคาไม่แพงเว่อร์จนเกินเอื่อม พระชุดวัดประสาทนี้มีปลอมนะครับเช่าหาต้องเช็คให้ดีๆ องค์นี้รับประกันแท้

  บูชา 950 บาท

  FB_IMG_1600172328454.jpg FB_IMG_1600172326185.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 กันยายน 2020
 18. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  IMG_25630915_201922.jpg IMG_25630915_201933.jpg IMG_25630915_201943.jpg IMG_25630915_201954.jpg

  ล็อคเก็ต ร.5 เลี่ยมทองคำ,และเลี่ยมเงินโบราณแกะลาย รับประกันแท้ทั้งทองคำและเงิน ขนาดเล็กเท่าเหรียญบาทเล็กเหมาะสำหรับผู้หญิงหรือเด็ก

  บูชา 2,600บาท
   
 19. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
   
 20. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  13,015
  ค่าพลัง:
  +52,641
  ปิดครับ

  หลวงปู่ทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์กลาง


  ในปีพ.ศ.2505 คณะชาวเชียงใหม่ได้เดินทางไปร่วมงานบุญในพิธีสร้างพระหลวงพ่อทวดรุ่นปี05 ที่วัดชัางให้ จังหวัดปัตนี ซึ่งในครั้งนั้นเอง ทำให้คณะชาวเชียงใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสบุญบารมีของหลวงพ่อทวดและพระอาจารย์ทิมเจ้าอาวาสวัดช้างให้ จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมา จึงได้กราบนิมนต์เชิญ พระอาจารย์ทิม เดินทางขึ้นมาเยี่ยมเยือนชาวเชียงใหม่ในปีพ.ศ.2506 ซึ่งสมัยนั้นนิยมใช้รถไฟในการเดินทาง และระหว่างทางพระอาจารย์ทิมได้หยุดพักจำวัดต่างๆ เช่นวัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพลฯกรุงเทพมหานคร วัดไทรใต้จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนจะมาถึงวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่
  พระอาจารย์ทิม ได้สร้างขึ้นแล้วนำไปมอบให้ท่านเจ้าคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เมื่อ พ.ศ.2506 ซึ่งมีประวัติการสร้างชัดเจน

  พระหลวงพ่อทวด วัดพระสิงห์ ปี 2506 รุ่นนี้มี 5 พิมพ์ ด้วยกัน คือ

  1.พิมพ์ใหญ่ ฐานรอยพระบาท องค์หลวงพ่อทวด คล้ายกับพระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่นลอยน้ำ ปี 2502-2508 นั่งบนฐาน ประทับด้วยรอยพระบาทพิมพ์นี้มีเอกลักษณ์ ออกแบบได้สวยงาม ไม่ซ้ำพิมพ์กับพระหลวงพ่อทวด ที่สร้างจากวัดไหนเลย เป็นพิมพ์นิยม มี 2 พิมพ์ คือ พิมพ์หน้าธรรมดา และพิมพ์หน้าผากมีขีด เนื้อว่านมีทั้งสีดำ สีเทาดำ และ สีน้ำตาล

  2.พิมพ์ใหญ่ ฐานบัว องค์พระฟอร์มเดียวกับพิมพ์ฐานรอยพระบาท ต่างกันแค่ฐานรองรับองค์พระ เป็นฐานบัวคว่ำ บัวหงาย มี 2 พิมพ์ด้วยกัน คือ พิมพ์ลึก และพิมพ์ตื้น พิมพ์ตื้นมีขนาดเล็กกว่าพิมพ์ลึกเล็กน้อย เนื้อว่านมีทั้งสีดำ สีเทาดำ และสีน้ำตาล

  3.พิมพ์กลาง ฟอร์มองค์พระ เหมือนกับพระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เข้าใจว่าถอดพิมพ์จาก พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์นี้มีน้อย ที่พบเห็น เนื้อว่านมีสีดำ และสีเทา

  4.พิมพ์เล็ก ฟอร์มองค์พระ เหมือนกับพระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หลังตัวหนังสือ น่าจะถอดพิมพ์มา เหมือนพิมพ์กลาง พระพิมพ์นี้ส่วนใหญ่องค์พระจะสวยและคมชัด ด้านหลังเรียบ เนื้อว่านมีทั้งสีดำ และสีเทา

  5.พิมพ์จิ๋ว องค์พระมีขนาดเล็กกว่าทุกพิมพ์ เข้าใจว่าแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่ เจตนาสร้างสำหรับให้เด็กใช้แขวน ความสวยงามและรายละเอียดน้อยกว่าพิมพ์อื่นๆ

  นอกจากนี้ยังมี รูปเหมือนบูชาหน้าตัก 3 นิ้ว เนื้อปูนผสมผงและว่าน มีจำนวนไม่มาก

  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก รุ่นนี้ นอกจาก พระอาจารย์ทิม นำไปถวาย พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ แล้ว ยังได้นำส่วนหนึ่งไปแจกที่วัดไทร จ.นครสวรรค์ อีกด้วย เนื้อว่านมีทั้งสีเทาดำ และสีน้ำตาล

  ท่านเจ้าคุณ พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ มีความสนิทสนมกับพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้มาก ได้เล่าว่า พระหลวงพ่อทวด ที่วัดพระสิงห์นำออกให้เช่าบูชานั้น เป็นพระหลวงพ่อทวดที่ พระอาจารย์ทิม สร้างจากวัดช้างให้ เมื่อปี 2506 แล้วนำมามอบให้วัดพระสิงห์ 1 กล่อง จำนวนหลายพันองค์ โดยองค์พระบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก ถุงละ 5 องค์ 5 พิมพ์ด้วยกัน ในถุงยังมีกระดาษพิมพ์คาถาบูชาหลวงพ่อทวด “นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา” ใส่มาด้วย

  พระหลวงพ่อทวด วัดพระสิงห์ เป็นพระเนื้อว่าน ผสมดินละเอียด และเกสรดอกไม้ เป็นเทคนิคการสร้างพระของเมืองใต้ สีของพระขึ้นอยู่กับปริมาณว่านที่ใช้ผสม ว่ามากหรือน้อย

  สีออกดำ เพราะผสมว่านและกากยายักษ์มาก สีออกเทา ถ้าผสมดินและผงมากกว่าว่าน สีน้ำตาลก็มี แต่จำนวนน้อย แหล่งวัสดุว่านที่ใช้ (ว่านสดที่มีชื่อเป็นสิริมงคล) เป็นพืชที่หาได้ง่ายตามภูเขาในภาคใต้ ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่า ทำไมคนใต้จึงนิยมสร้างพระด้วย เนื้อว่าน กันมาก

  พระหลวงพ่อทวด วัดพระสิงห์ มีอายุการสร้างนับมาถึงทุกวันนี้ ปี 2560 ร่วม 54 ปี พิจารณาแล้วมีความแห้งและเก่า ดมก็ไม่มีกลิ่นว่านยา เห็นแต่พิมพ์จิ๋ว เก๊ยังไม่ใกล้เคียง ต่างกับของวัดช้างให้ที่ได้รับความนิยมมานาน ราคาหลักหมื่นหลักแสน พระเก๊ทำกันมานานหลายปีแล้ว มีการพัฒนาฝีมือจนมีความใกล้เคียงกับของแท้มาก ถ้าไม่ชำนาญผ่าน “พระแท้” มาก่อนมีหวังเสร็จ

  พระหลวงพ่อทวด วัดพระสิงห์ เป็นของดี ที่พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้มอบให้เป็นมรดกกับคนล้านนา น่าเก็บสะสม ปัจจัยพื้นฐานดี ปีลึก ปลุกเสกโดย พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ และยังได้นำเข้า พิธีพุทธาภิเษก พระกริ่งนเรศวร เมืองงาย ปี 2512 ที่วัดพระสิงห์อีกครั้ง โดยพระเกจิอาจารย์ดังๆ ทั่วประเทศ กว่า 60 รูป รวมทั้งพระอาจารย์ทิม ก็ได้มาร่วมพิธีด้วย
  องค์นี้เนื้อดำ รับประกันแท้

  บูชา 2,500 บาท

  1600257590366.jpg 1600257592082.jpg 1600257621779.jpg 1600257623240.jpg 1600257588946.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 กันยายน 2020

แชร์หน้านี้

Loading...