๙๙๙๙๙๙๙๙๙....ทรงเสด็จ (วันนี้ และในอดีต).....๙๙๙๙๙๙๙๙๙

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 17 พฤศจิกายน 2013.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกลาง บ้านซำเมย ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

  23 February 1994. His Majesty the King, accompanied by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, inspecting a site for the construction of Klong Klang Reservoir at Ban Sam Moei, Pak Phli District, Nakhon Nayok Province.  [​IMG]
   
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  ติดตามภาพและรายละเอียด วันนี้ในอดีต ได้จาก https://www.facebook.com/#!/infodivohm  <object width="1" height="1"><param name="movie" value="//www.youtube.com/v/C9yf4eT6_es?version=3&amp;hl=th_TH&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="//www.youtube.com/v/C9yf4eT6_es?version=3&autoplay=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="1" height="1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
   
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535

  "เนื่องในโอกาสที่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ"

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงมีบทบาทด้านงานศิลปะในฐานะอัครศิลปิน ด้วยผลงานอันทรงคุณค่าในหลากหลายสาขา ทั้งในด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ วรรณศิลป์ และนฤมิตศิลป์ ทรงศึกษา ค้นคว้า และสร้างสรรค์ผลงานมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และเริ่มมีผลงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์เผยแพร่สู่สาธารณชน ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๙ ด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวนมาก จากนั้น จึงได้ทรงงานจิตรกรรมฝึพระหัตถ์รวมกว่า ๑๐๐ ภาพ เรือใบฝีพระหัตถ์อีกหลายลำ และพระราชนิพนธ์อีกหลายเรื่อง

  แม้ในระยะหลังจะทรงว่างเว้นการทรงงานศิลปะหลายประเภทลง แต่ได้ทรงงานด้านศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับประโยชน์โดยส่วนรวมของประชาชน ได้แก่ ทรงถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงพระราชนิพนธ์ที่ทรงนิพนธ์และทรงแปลสำหรับพสกนิกรอ่านเป็นคติเตือนใจ

  ทรงสนพระราชหฤทัยงานด้านคอมพิวเตอร์และทรงนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้างงานในโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมผ่านศิลปินไทยที่ประสานความเป็นไทยร่วมกับความร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืน เช่น ภาพประกอบหนังสือพระมหาชนก และภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถาน เป็นต้น

  ที่มา : มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙

  [​IMG]
   
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรแผนที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำเข็ก กิ่งอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับด้านการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในลักษณะโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาตลอดจนได้ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือโครงการมาโดยตลอด

  25 February 1985. His Majesty the King giving advices to government officials on the various aspects of the development project during His Majesty's visit to the Khek River Basin Development Project, Kao Ko Sub-District, Phetchabun Province.  [​IMG]
   
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535


  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการปั้นโอ่งซีเมนต์ และหล่อซีเมนต์บล็อค โรงเพาะเห็ดกระดุมและเห็ดนางฟ้า เล้าสุกรขุน และเล้าสุกรแบบชาวบ้าน ซึ่งเป็นการฝึกวิชาชีพให้ทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการเกษตรกรรมทหารของจังหวัดทหารบกเชียงใหม่

  26 February 1981. Observing the Making of Cement Water Jars and Cement Blocks as well as observing Mushrooms Cultivation Huts and Pig Sties which were part of a short term occupational training programme for groups of army draftees prior to the end of the draft period and their return to civilian life during a visit to the Agricultural Extension Programme of the Chiang Mai Military District, Agricultural Centre, Muang Chiang Mai District, Chiang Mai Province.

  [​IMG]


  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 27 กุมภาพันธ์ 2014
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมฐาน ปฏิบัติการกองร้อยทหารรอบที่ 4731 จังหวัดเชียงราย และพระราช ทานถุงของขวัญและยารักษาโรคผู้ที่แทนหน่วยทหาร ตำรวจ และ ทหารพราน ที่ปฏิบัติการร่วมกัน ณ ฐานพญาพิภักดิ์ ตำบลบางออม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วย

  27 February 1982. His Majesty presenting accessories to representatives of Military Personnel, Patrol Police Officers and Rangers of Phya Pipak Base during His visit to the 4731 st. Infantry Company, Thoeng District, Chiang Rai Province.
  [​IMG]
   
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จขึ้นทรงถวายสักการะ และสวดมนต์ ณ คันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์ (25 ก.พ. 2557)

  ขอบคุณเพจ: โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

  [​IMG]
   
 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรแปลงกะหล่ำซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการทดลองศึกษาหาวิธีให้น้ำแบบประหยัดและงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


  1 March 1982. His Majesty observing an experimental cabbage fields during a visit to Ang Khang Agricultural Research Station, Fang District, Chiang Mai Province.  [​IMG]
   
 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงถวายปัจจัยและยารักษาโรคแก่หลวงปู่แหวน สุจิณโณ และพระภิกษุ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

  2 March 1981. Their Majesties the King and Queen pressenting accessories medicines to Luang Pu Waen Suchino, Wat Doi Mae Pang, Phrao District, Chiang Mai Province.
  [​IMG]
   
 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยบงใหม่ในโครงการหลวงแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างสนองพระราชดำริ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบ้านแกน้อย โดยใช้รางระบายน้ำ ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณานำน้ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน กับให้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมตัวอย่างอีกด้วย

  3 March 1982. His Majesty, discussing with the Royal Irrigation Department's officials concerning the construction of Huai Bong Mai reservoir during a visit to Kae Noi Agricultural Extension Station (the Royal Project), Chiang Dao District, Chiang Mai Province.

  [​IMG]
   
 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  วันจันทร์ ที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 16.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปทอดพระเนตรกิจการโรงเลี้ยงโคนม “โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์

  โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เป็นโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและการปศุสัตว์แก่เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ วังไกลกังวล เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโครงการ ฯ แห่งนี้แล้ว ๓ ครั้ง คือ วันที่ ๗ พฤศจิกายน และ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ กับวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

  ครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงเลี้ยงโคนมอันเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของโครงการ ฯ ที่ปัจจุบันทดลองเลี้ยงโคอยู่ทั้งสิ้น 29 ตัว และผลการดำเนินงานก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ เนื่องด้วยมีการนำอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมาใช้เลี้ยงโค ส่งผลให้โคแข็งแรง สามารถให้นมได้มาก สมตามพระราชดำริที่ทรงแนะนำให้ผู้เลี้ยงเห็นความสำคัญของสุขภาพโค โดยน้ำนมดิบที่ได้จะส่งไปแปรรูปยังสหกรณ์โคนมชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงป้อนนมแก่ลูกโคเพศเมีย 2 ตัว ที่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อทดลองเลี้ยงในโครงการ ฯ และทอดพระเนตรลูกโคพันธุ์ผสม เพศผู้ อายุ 4 เดือน ซึ่งพระราชทานชื่อว่า "น้องตุ่ม" ด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล

  [ภาพโดยฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง]

  [​IMG]
  https://www.facebook.com/#!/infodivohm
   
 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  [​IMG]  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีสวมพระเกตุมาลา พระพุทธรูป "พระพุทธโคดม" ณ วัดโพธาราม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
   
 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปล่อยปลานิลแดง ปลาไน และปลาตะเพียนลงในอ่างเก็บน้ำ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ดำเนินการสำรวจและก่อสร้างสนองพระราชดำริ

  5 March 1987. His Majesty the King releasing freshwater fish fry in the reservoir during a visit to Mae Pha Han Reservoir Project, Chiang Mai Province which was construction by the Office of Accelerated Rural Development under the Royal Initiative of His Majesty.

  [​IMG]
   
 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำพระสุหร่ายแก่ข้าราชการและราษฎรที่ไปเฝ้า ฯ ในการเสด็จ ฯ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากรสำหรับฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

  Saturday, 9 March 1974. His Majesty sprinkling holy water obtained on the occasion of the Ceremony of Changing the Summer Season Robe of the Emerald Buddha on the public in attendance, at the Royal Chapel.
  [​IMG]
   
 15. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  Super Hero มีอยู่มากมายในโลก
  ตัวละครที่ถูกสร้างขึ้น มีพลังอำนาจพิเศษต่าง ๆ กันไป

  แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง เราพบว่ามีใครคนนึง
  เก่งกาจยิ่งกว่าฮีโร่ใด ๆ
  มีพลังพิเศษสามารถควบคุม ดิน น้ำ ลม ไฟ ได้

  ดิน
  ที่แห้งแล้งก็กลับมาอุดมสมบูรณ์
  ที่จะพังทลายและสูญเสียไป ก็กลับฟื้นคืนเป็นผืนดินแน่นแฟ้น
  เกิดเป็นพืชพันธุ์ก่อคุณนานัปการ

  น้ำ
  ที่ที่เคยไม่มี ก็กลับมีขึ้นมาได้
  ที่ที่ถูกถาโถมกลืนกิน ก็กลับรอดพ้นมาได้
  เสกได้แม้กระทั่งฝน

  ลม
  สามารถดึงพลังมาสร้างประโยชน์ได้มากมาย
  อีกทั้งยังควบคุมได้อย่างเชี่ยวชาญ

  ไฟ
  ที่เผาผลาญทุกสิ่งก็ยังต้องหมดฤทธิ์อำนาจ
  สร้างพลังงานไฟที่ร้อนแรง แต่ไม่เป็นภัยกับโลกได้

  "ในหลวง"
  Super Hero ที่มีอยู่จริงของปวงชนชาวไทย

  อาวุธประจำกาย
  "วิทยุสื่อสาร กล้อง กระดาษ ปากกา"

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  (ขอบคุณข้อความจาก Ame in ReVerie)
  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป เป็นมิ่งขวัญให้ปวงชนชาวไทย ตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  เนื่องจากมีสมาชิกหลายท่านแจ้งความจำนงอยากได้ภาพนี้แบบไม่มีข้อความ เพื่อนำไปติดเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ชุมชนตามรอยพ่อขอขอบคุณ คุณวรพงศ์ อยู่หุ่น ศิษย์เก่ามช. จาก Klikstudio ที่กรุณาส่งภาพมาให้จากงานนิทรรศการ 'ย่างพระบาทที่ยาตรา' ที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่ ขอขอบคุณกัลยาณมิตรในความเอื้อเฟื้อ


  [​IMG]
   
 16. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  ไม่เคยเบื่อ

  ครั้งหนึ่งในการพระราชทานสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ผู้สื่อข่าวอเมริกันกราบบังคมทูลถามว่า เคยทรงเบื่อหน่ายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหล่านี้หรือไม่ กระแสพระราชดำรัสตอบว่า

  "ถ้าข้าพเจ้าเบื่อในการไปประกอบพิธีต่าง ๆ อันเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้า นั่นก็นับว่าเป็นความผิดของข้าพเจ้าเอง"
  [​IMG]
   
 17. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  ระหว่างเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับตามที่ต่างๆ ข้าราชบริพารและผู้ใกล้ชิดอาจเคยได้ยินพระราชกระแสรับสั่งว่า
  "พรุ่งนี้ไปเที่ยวกัน"
  คำว่า 'เที่ยว' ของพระองค์ในความหมายนี้ เป็นที่รู้กันว่า พระองค์จะเสด็จไปยัง ณ ที่ใดที่เกิด 'ความทุกข์' ขึ้น และพระองค์ก็จะทรงหาทางบรรเทาทุกข์นั้นอย่างจริงจังเสมอมา

  ถ้าเป็นทุกข์ของประชาชน พระองค์จะทรงช่วยเหลือให้สอดคล้องกับภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมและสภาพของประชาชน จัดหาน้ำกินน้ำใช้ น้ำเพาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ การอุตสาหกรรม การศึกษา ป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยเหลือราษฎรให้สามารถพัฒนาช่วยตนเองได้ในที่สุด

  หากเป็นทุกข์ของป่าไม้ที่เสื่อมโทรม หรือถูกบุกรุกทำลาย พระองค์จะช่วยดับทุกข์ให้ ทรงแนะนำและช่วยในการปลูกและบำรุงป่าให้กลับมาเขียวขจีอีกครั้ง เช่นเดียวกับสัตว์ป่าที่ถูกล่าจนเหลือน้อย จนเกือบจะสูญพันธ์ุ ก็ทรงให้มีการเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์ไว้ในเขตสงวนตามธรรมชาติด้วยความร่มเย็น

  ความหมายคำว่า 'เที่ยว' จึงมิใช่การแสวงหาความสุขส่วนพระองค์ แต่เป็นการ 'เที่ยว' ที่จะแก้ไข ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างสอดคล้องกับการดำเนินงานของรัฐ หาหนทางบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริง

  พ่อของแผ่นดินผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรของพระองค์ได้อยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า ปวงข้าพระพุทธเจ้าร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นธงชัยแห่งประเทศชาติ และสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งอาณาประชาราษฎร์สืบไปชั่วจิรัฐติกาล กราบแทบพระบาท...
  [​IMG]  https://www.facebook.com/#!/mineroyalty
   
 18. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันพฤหัสบดี 11 มีนาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับย่ามซึ่งชายชาวกะเหรี่ยง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านหนองหล่ม ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  Thursday, 11 March 1976. His Majesty receiving a Shoulder-bag from a Muser Hill-tribesmen, at Ban Nong Lom Village, Chom Thong District, Chiang Mai Province.
  [​IMG]
   
 19. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  วันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 16.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด นำ นางสาวศิรินรัตน์ รัตนพันธ์ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

  ในโอกาสนี้ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

  ภาพโดย ฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง

  [​IMG]
   
 20. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,535
  [​IMG]
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนางมิเชล บาเชเลท เฆเรีย (Mrs. Michelle Bachelet Jeria) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีเป็นสมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  https://www.facebook.com/#!/infodiv...5182217886124/612626365475040/?type=1&theater
   

แชร์หน้านี้

Loading...