วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,994
   2. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,025
   3. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,126
   4. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    948
   5. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    711
   6. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    667
   7. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    661
   8. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    798
   9. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,780
   10. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,499
   11. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    999
   12. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,040
   13. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    755
   14. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    989
   15. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    508
   16. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    654
   17. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    749
   18. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,460
   19. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,057
   20. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    599
   21. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,672
   22. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    837
   23. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    935
   24. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,346
   25. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,711
   26. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    862
   27. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,028
   28. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    934
   29. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,513
   30. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,752

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...