วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    658
   2. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    657
   3. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    794
   4. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,774
   5. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,493
   6. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    996
   7. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,035
   8. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    750
   9. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    986
   10. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    504
   11. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    650
   12. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    746
   13. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,454
   14. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,055
   15. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    595
   16. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,668
   17. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    825
   18. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    933
   19. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,341
   20. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,705
   21. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    859
   22. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,025
   23. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    930
   24. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,509
   25. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,748
   26. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    4,207
   27. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    945
   28. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,503
   29. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,291
   30. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,493

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...