วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    910
   2. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,004
   3. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,029
   4. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,141
   5. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    952
   6. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    716
   7. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    672
   8. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    664
   9. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    803
   10. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,799
   11. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,519
   12. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,004
   13. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,045
   14. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    775
   15. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    998
   16. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    512
   17. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    660
   18. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    757
   19. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,475
   20. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,063
   21. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    606
   22. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,680
   23. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    849
   24. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    940
   25. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,356
   26. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,719
   27. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    871
   28. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,038
   29. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    944
   30. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,522

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...