เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,971
  โพสต์:
  15,486
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  861
  โพสต์:
  6,440
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  655
  โพสต์:
  5,896
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  926
  โพสต์:
  8,540
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  854
  โพสต์:
  9,097
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  106
  โพสต์:
  2,673
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  690
  โพสต์:
  10,948
  มดปลวก ล่าสุด: ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก มดปลวก, 5 เมษายน 2020
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  539
  โพสต์:
  9,649
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,480
  chutima vara ล่าสุด: พระธรรมบท chutima vara, 22 กุมภาพันธ์ 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  64
  เปิดดู:
  4,858
 2. ตอบ:
  199
  เปิดดู:
  27,541
 3. ตอบ:
  302
  เปิดดู:
  35,917
 4. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  43
 5. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,022
 6. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  831
 7. ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  8,512
 8. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  5,211
 9. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  2,386
 10. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  903
 11. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  659
 12. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  535
 13. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  359
 14. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,601
 15. ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  14,054
 16. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,138
 17. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  4,226
 18. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,725
 19. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,728
 20. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,859
 21. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,068
 22. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,309
 23. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  5,284
 24. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,316
 25. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,443
 26. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,958
 27. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,665

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...