เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,967
  โพสต์:
  14,492
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  856
  โพสต์:
  6,390
  supatorn ล่าสุด: พุทธวิธีคลายโศก supatorn, 16 สิงหาคม 2019 at 12:00
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  651
  โพสต์:
  5,303
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  925
  โพสต์:
  8,494
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  850
  โพสต์:
  8,974
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,672
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  689
  โพสต์:
  10,943
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  240
  เปิดดู:
  25,392
 2. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  6,892
 3. ตอบ:
  160
  เปิดดู:
  19,396
 4. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,983
 5. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  109
 6. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,087
 7. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,046
 8. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,277
 9. ตอบ:
  56
  เปิดดู:
  10,741
 10. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  679
 11. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,967
 12. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,057
 13. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,166
 14. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,297
 15. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,921
 16. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,094
 17. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,356
 18. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,740
 19. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,600
 20. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,833
 21. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,035

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...