เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  2,011
  โพสต์:
  22,522
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  894
  โพสต์:
  7,127
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  899
  โพสต์:
  11,321
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  944
  โพสต์:
  8,917
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  863
  โพสต์:
  10,459
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  107
  โพสต์:
  2,676
  ใจแก้วนะ ล่าสุด: พระไตรปิฎกเสียง ใจแก้วนะ, 27 มีนาคม 2023
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  693
  โพสต์:
  11,047
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,692
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  377
  โพสต์:
  1,484
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  367
  เปิดดู:
  19,148
 2. ตอบ:
  84
  เปิดดู:
  14,453
 3. ตอบ:
  320
  เปิดดู:
  36,770
 4. ตอบ:
  386
  เปิดดู:
  81,206
 5. ตอบ:
  380
  เปิดดู:
  68,041
 6. คุณโมเย
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  107
 7. ตอบ:
  42
  เปิดดู:
  16,573
 8. ตอบ:
  51
  เปิดดู:
  16,708
 9. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,930
 10. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,577
 11. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  447
 12. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  9,780
 13. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,136
 14. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,152
 15. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  4,540
 16. Dhammachat
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,416
 17. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,127
 18. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,359
 19. Karnmai
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  458
 20. สหายแห่งธรรม
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  1,401
 21. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  7,403
 22. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,268
 23. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,029
 24. "อริยมรรค"
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,656
 25. ก้านไม้
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  2,255
 26. ตอบ:
  57
  เปิดดู:
  27,043
 27. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,179
 28. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  9,575
 29. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  4,224
 30. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,677
 31. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,594
 32. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,412
 33. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  990
 34. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,761
 35. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,935
 36. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,205
 37. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,697
 38. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,899
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  7,235
 40. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  8,628
 41. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  4,096
 42. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,673
 43. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  9,348
 44. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,352

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...