เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,963
  โพสต์:
  13,910
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  854
  โพสต์:
  6,358
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  648
  โพสต์:
  4,977
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  925
  โพสต์:
  8,457
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  850
  โพสต์:
  8,897
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,671
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  683
  โพสต์:
  10,927
  supatorn ล่าสุด: บทสวดสิบสองตำนาน supatorn, 27 ธันวาคม 2018
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,647
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  169
  เปิดดู:
  16,286
 2. ตอบ:
  136
  เปิดดู:
  13,271
 3. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  244
 4. ตอบ:
  56
  เปิดดู:
  7,711
 5. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  425
 6. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,955
 7. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,702
 8. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  1,829
 9. ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  5,380
 10. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  612
 11. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  745
 12. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  797
 13. ละอองทราย
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  641
 14. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,924
 15. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,930
 16. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  3,255
 17. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,218
 18. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,778
 19. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,679
 20. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,594

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...