เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,962
  โพสต์:
  13,572
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  855
  โพสต์:
  6,359
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  647
  โพสต์:
  4,860
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  923
  โพสต์:
  8,433
  ubon1131 ล่าสุด: วิปัสสนากรรมฐาน แบบพองหนอ ยุบหนอ ubon1131, 11 พฤศจิกายน 2018 at 19:22
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  852
  โพสต์:
  8,839
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,671
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  683
  โพสต์:
  10,926
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,647
  varanyo ล่าสุด: รวมเพลงสวดมนต์แบบธิเบตและจีนค่ะ ^^ varanyo, 11 พฤศจิกายน 2018 at 09:44
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  58
  เปิดดู:
  5,778
 2. ตอบ:
  118
  เปิดดู:
  11,035
 3. ตอบ:
  117
  เปิดดู:
  9,846
 4. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,149
 5. ตอบ:
  29
  เปิดดู:
  4,422
 6. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  1,291
 7. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  364
 8. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  512
 9. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  479
 10. ละอองทราย
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  362
 11. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,376
 12. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,407
 13. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,340
 14. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,694
 15. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  892
 16. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,366
 17. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,057
 18. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,314

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...