เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,974
  โพสต์:
  17,385
  supatorn ล่าสุด: ไกลหลัก / หลวงพ่อชา สุภัทโท 100+Hrs. supatorn, 30 กรกฎาคม 2021 at 00:31
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  863
  โพสต์:
  6,617
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  706
  โพสต์:
  7,170
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  931
  โพสต์:
  8,667
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  861
  โพสต์:
  9,369
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  107
  โพสต์:
  2,676
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  691
  โพสต์:
  11,016
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  541
  โพสต์:
  9,673
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  377
  โพสต์:
  1,484
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,519
 2. ตอบ:
  137
  เปิดดู:
  16,368
 3. ตอบ:
  363
  เปิดดู:
  52,910
 4. ตอบ:
  264
  เปิดดู:
  42,121
 5. ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  6,030
 6. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  235
 7. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,358
 8. ตอบ:
  40
  เปิดดู:
  2,177
 9. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  335
 10. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  2,624
 11. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,292
 12. "อริยมรรค"
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  409
 13. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  9,162
 14. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,666
 15. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  831
 16. ก้านไม้
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  766
 17. ตอบ:
  58
  เปิดดู:
  20,390
 18. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  859
 19. ตอบ:
  39
  เปิดดู:
  11,755
 20. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  786
 21. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,470
 22. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,404
 23. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,643
 24. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,513
 25. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  601
 26. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,619
 27. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,109
 28. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,941
 29. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,777
 30. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,805
 31. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  5,605
 32. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  6,723
 33. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,137
 34. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  4,566
 35. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  6,516
 36. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,237

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...