เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,968
  โพสต์:
  14,786
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  857
  โพสต์:
  6,393
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  653
  โพสต์:
  5,443
  supatorn ล่าสุด: คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต supatorn, 15 พฤศจิกายน 2019 at 04:29
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  926
  โพสต์:
  8,511
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  851
  โพสต์:
  9,013
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,672
  RSS
 7. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 8. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  6
 2. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  18
 3. ตอบ:
  253
  เปิดดู:
  28,359
 4. ตอบ:
  173
  เปิดดู:
  21,673
 5. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  146
 6. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,349
 7. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  7,312
 8. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,242
 9. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  214
 10. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,159
 11. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,815
 12. ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  11,650
 13. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  753
 14. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,395
 15. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,228
 16. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,285
 17. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,440
 18. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,212
 19. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,420
 20. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,547
 21. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,880
 22. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,790
 23. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,134
 24. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,165

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...