เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,972
  โพสต์:
  16,335
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  862
  โพสต์:
  6,524
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  659
  โพสต์:
  6,563
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  926
  โพสต์:
  8,587
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  858
  โพสต์:
  9,229
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  107
  โพสต์:
  2,675
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  691
  โพสต์:
  10,986
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,652
  supatorn ล่าสุด: เพลงธรรมก่อนนอน supatorn, 28 พฤศจิกายน 2020 at 00:49
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,480
  chutima vara ล่าสุด: พระธรรมบท chutima vara, 22 กุมภาพันธ์ 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  231
  เปิดดู:
  32,733
 2. ตอบ:
  341
  เปิดดู:
  43,036
 3. ตอบ:
  102
  เปิดดู:
  8,742
 4. ตอบ:
  56
  เปิดดู:
  16,398
 5. ตอบ:
  40
  เปิดดู:
  9,745
 6. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  4,800
 7. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  192
 8. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  6,870
 9. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  150
 10. ก้านไม้
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  297
 11. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  3,357
 12. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,509
 13. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,164
 14. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,571
 15. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,094
 16. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  621
 17. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  918
 18. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  481
 19. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,973
 20. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,518
 21. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,222
 22. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,163
 23. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,239
 24. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,837
 25. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,880
 26. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  5,965
 27. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,739
 28. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  4,006
 29. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  5,852
 30. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,043

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...