เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,959
  โพสต์:
  13,330
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  852
  โพสต์:
  6,346
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  645
  โพสต์:
  4,734
  RSS
 4. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  852
  โพสต์:
  8,824
  supatorn ล่าสุด: นิทาน ธรรมบท ชุดที่ 1&2 supatorn, 19 สิงหาคม 2018 at 04:35
  RSS
 5. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,671
  RSS
 6. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  683
  โพสต์:
  10,926
  RSS
 7. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  539
  โพสต์:
  9,645
  RSS
 8. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  99
  เปิดดู:
  8,409
 2. ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  3,360
 3. ตอบ:
  52
  เปิดดู:
  4,338
 4. ตอบ:
  113
  เปิดดู:
  6,918
 5. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  154
 6. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  302
 7. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  282
 8. ละอองทราย
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  172
 9. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  563
 10. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  884
 11. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  711
 12. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  723
 13. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,871
 14. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  533
 15. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  598
 16. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  861
 17. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,494
 18. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,110

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...