เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

   1. ธรรมเทศนาทั่วไป

    เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
    กระทู้:
    1,962
    โพสต์:
    13,392
    RSS
   2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

    หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
    ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
    กระทู้:
    853
    โพสต์:
    6,352
    supatorn ล่าสุด: พุทธวิธีคลายโศก supatorn, 10 กันยายน 2018
    RSS
   3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

    หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
    ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
    กระทู้:
    645
    โพสต์:
    4,772
    RSS
   4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

    การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
    กระทู้:
    921
    โพสต์:
    8,428
    RSS
   5. ประวัติและนิทานธรรมะ

    พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
    กระทู้:
    852
    โพสต์:
    8,828
    mrmos ล่าสุด: “ชีวิตที่วัดป่าบ้านตาด” mrmos, 26 สิงหาคม 2018
    RSS
   6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

    เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
    กระทู้:
    105
    โพสต์:
    2,671
    RSS
   7. บทสวดมนต์

    เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
    กระทู้:
    683
    โพสต์:
    10,926
    RSS
   8. เพลงธรรมะ

    เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
    กระทู้:
    539
    โพสต์:
    9,645
    RSS
   9. แบ่งเป็น CD

    เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
    กระทู้:
    376
    โพสต์:
    1,475
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    4,873
   2. ตอบ:
    111
    เปิดดู:
    9,228
   3. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    3,652
   4. ตอบ:
    113
    เปิดดู:
    7,696
   5. bonut 8989
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    187
   6. ULTRAMAN NA
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    346
   7. Nagamanee
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    329
   8. ละอองทราย
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    222
   9. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    974
   10. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    938
   11. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,010
   12. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    880
   13. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,165
   14. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    659
   15. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    722
   16. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    994
   17. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,703
   18. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,147

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...