เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,969
  โพสต์:
  15,160
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  857
  โพสต์:
  6,403
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  655
  โพสต์:
  5,679
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  926
  โพสต์:
  8,539
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  853
  โพสต์:
  9,053
  supatorn ล่าสุด: กำเนิดโลก ตามหลักพระพุทธศาสนา Live !! supatorn, 21 กุมภาพันธ์ 2020 at 12:22
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  106
  โพสต์:
  2,673
  RSS
 7. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  539
  โพสต์:
  9,647
  RSS
 8. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,480
  chutima vara ล่าสุด: พระธรรมบท chutima vara, 22 กุมภาพันธ์ 2020 at 12:39
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  48
  เปิดดู:
  2,781
 2. ตอบ:
  186
  เปิดดู:
  24,826
 3. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,579
 4. ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  7,899
 5. ตอบ:
  277
  เปิดดู:
  32,177
 6. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  4,494
 7. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,863
 8. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  342
 9. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  493
 10. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  359
 11. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  273
 12. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  288
 13. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,321
 14. ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  12,753
 15. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  889
 16. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,833
 17. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,425
 18. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,471
 19. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,612
 20. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,608
 21. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,950
 22. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,892
 23. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,028
 24. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,077
 25. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,493
 26. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,359

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...