kittitpx's Recent Activity

  1. kittitpx ตอบกระทู้ เตือนภัยพิบัติใหญ่(หลังสงครามโลกครั้งที่ 3)จากกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา).

    เริ่มจากปีนี้เป็นต้นไป จะตึงเครียดมากขึ้นทั้งภัยสงคราม และภัยพิบัติ เริ่มนับถอยหลังสู่ภัยที่ใหญ่กว่าเดิมแล้ว...

    16 มกราคม 2017 at 6:39 PM
Loading...