MATHS
ความเคลื่อนไหวล่าสุด:
22 มกราคม 2017 at 21:58
วันที่สมัครสมาชิก:
27 เมษายน 2012
ข้อความ:
100
พลัง:
188

โพสต์เรตติ้ง

ได้รับ: ให้:
ถูกใจ 188 14
อนุโมทนา 0 0
รักเลย 0 0
ฮ่าๆ 0 0
ว้าว 0 0
เศร้า 0 0
โกรธ 0 0
ไม่เห็นด้วย 0 0

MATHS

เป็นที่รู้จักกันดี

MATHS เห็นครั้งสุดท้าย:
22 มกราคม 2017 at 21:58
  1. พระกีรติ
   พระกีรติ MATHS
   >>บอกบุญใหญ่ แก่ผู้สร้าง ทานบารมี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างรูปปั้นเทวดา 28 องค์
   http://board.palungjit.org/f105/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2-28-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-537373.html
  2. วัดปางค่า
   วัดปางค่า MATHS
   >>ขอเชิญบุญกฐินสามัคคีสืบสานประเพณีเทศมหาชาติเดือนยี่เป็งเพื่อบูรณะหลังคาอุโบสถ

   http://board.palungjit.org/f105/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96-534548.html
  3. jummaiford
   jummaiford MATHS
   ท่านที่ร่วมทำบุญ กรุณาโอนปัจจัย ไปที่ อาจารย์ นายแพทย์ ประพล เองชวน ตามนี้ครับ

   ชื่อบัญชี นายประพล เองชวน
   ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลสงขลา
   บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 9805253309
  4. werapong
   werapong MATHS
   รับทราบ ขอบคุณครับ
  5. สิริมงคลชัย
   สิริมงคลชัย MATHS
   แผ่นยันต์กลับดวง 2500-
  6. สาธุ ธรรม
   สาธุ ธรรม MATHS
   ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพช่อฟ้า-ใบระกาเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หลังคาวิหาร
   http://board.palungjit.org/f105/%2A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-523605.html
  7. เพชรฉลูกัน
  8. tjs
   tjs MATHS
   บุญที่อุทิศไปท่านเจ้ากรรมนายเวรได้รับ แต่เนื่องจากกรรมเก่าหนักมากเพราะเคยฆ่าคน ฆ่าสัตว์เบียดเบียนไว้มาก ควรบวชพราหม ถือศีล ภาวนาบ่อยๆจะแก้ไขกรรมได้ดียิ่งขึ้นครับ ขอให้ไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิต งดทานเนื้อบ้างนะครับ
  9. ขวัญพิภพ
   ขวัญพิภพ MATHS
   ----------พี่ครับ พระพุทธเมตตา ผมยังติดพี่ 5องค์ปล่าวครับ
  10. วัดปางค่า
   วัดปางค่า MATHS
   ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณีฟังเทศน์มหาชาติเดือนยี่เป็ง
   http://board.palungjit.org/f104/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%87-511464.html
  11. kwich
   kwich MATHS
   รับทราบครับ
   โมทนาบุญทั้งหมดด้วยครับ
  12. วัดปางค่า
   วัดปางค่า MATHS
   ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณีฟังเทศน์มหาชาติเดือนยี่เป็ง
   http://board.palungjit.org/f104/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%87-511464.html
  13. ขวัญพิภพ
   ขวัญพิภพ MATHS
   -----------------ช่วยติดเลยครับ นัดพรุ่งนี้ ขอให้ทำ ติด 6400 อัน/เพคต่อชุดครับ
  14. ขวัญพิภพ
   ขวัญพิภพ MATHS
   สวัสดีครับ พี่ขวัญ วันนี้เค้าเปิดให้ร่วมบุญสมโภชพระเจดีย์ รับพระผงเจ้าสัว อีกครั้งแล้วนะครับ พระที่จะเตรียมไว้แจกงานกฐิน ไ้ด้นำมาร่วมกับงานนี้ด้วยแล้วครับ จำนวนพระสร้างไว้ 100,000 องค์ พระจำนวนหนึ่งจะนำไปแจกที่อินเดีย
   (เบอร์ตรง พี่สุวรรณ 083-9954532 )
   __________________
  15. ขวัญพิภพ
   ขวัญพิภพ MATHS
   ----------ไม่เป็นไร ครับพอแล้วหุหุ
  16. ขวัญพิภพ
   ขวัญพิภพ MATHS
   --------------------ช่วยเขียน ข้างหน้าหน่อยน้อ
  17. ขวัญพิภพ
   ขวัญพิภพ MATHS
   ทำเถอะครับ
   -----------------------ได้ผลดีมาก ผมไม่มีนโยบายหลอกหลวงใครครับ
   -----------------------ไม่อิงสายไหน ไม่ให้คุณต้องงมงายกับใคร
   ------------------------กราบโมทนาด้วยครับ
 • Loading...
 • Loading...
Loading...