ขอบทสวดมนต์ให้คนใกล้ตาย

ในห้อง 'รวมบทสวดมนต์และคาถา' ตั้งกระทู้โดย แด่พ่อ, 18 เมษายน 2010.

 1. แด่พ่อ

  แด่พ่อ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2010
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +15
  ตอนนี้พ่อติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ ไม่รู้สึกตัว ร่างกายและอวัยวะไม่ตอบสนอง
  แต่หัวใจยังเต้นปกติ เมื่อก่อนพ่อไม่ชอบทำบุญเลย แต่ช่วงหลังที่พ่อป่วยหนักพ่อก็ทำบ้าง หมอบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต ให้ญาติทำใจและก็ทำได้แต่พูดในสิ่งที่ดีๆ สวดมนต์ให้พ่อฟัง ซึ่งพ่ออาจจะรับรู้ได้จากจิตใต้สำนึก
  จึงรบกวนขอบทสวดมนต์หรืออะไรก็ได้ที่จะช่วยชี้ทางสว่างให้พ่อค่ะ
   
 2. พระศุภกิจ ปภัสสโร

  พระศุภกิจ ปภัสสโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  2,589
  ค่าพลัง:
  +12,073
  สวดให้ผู้ป่วยฟังจะหายป่วยได้เร็ว หากผู้ป่วยหมดบุญ(อายุ)จะไปสบาย

  พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์คือพระธรรมในอภิธรรมปิฎกมีอยู่ทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ อภิธรรม คือธรรมะขั้นสูง หัวใจของอภิธรรมจะกล่าวถึงเรื่องของ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน สิ้นเนื้อความในพระไตรปิฎกนับ10000หน้า พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ เป็นธรรม ที่พระพุทธเจ้าแสดงโปรดพุทธมารดา( ธรรมแทนค่าน้ำนม)เมื่อจบพระอภิธรรมเทศนา เทวดาและพรหม ๘๐๐,๐๐๐ โกฎิ ได้บรรลุธรรมและสันตุสิตเทพบุตร (พุทธมารดา) ได้สำเร็จ เป็นพระโสดาบันบุคคล พระอภิรรม 7 คำภีร์ นี้เองที่ค้างคาว 500 เกาะผนังถ้ำและงูเหลือมแก่ ฟังในสมัยพระกัสปะสัมพุทธเจ้า ตายแล้วเกิดบนสวรรค์62กัปลงมาเกิดเป็นลูกชาวประมงทั้ง 500 บวชเป็นศิษย์พระสารีบุตรได้ฟังพระอภิธรรมอีกครั้งก็ลุอรหันต์ทั้ง 500 +อีก1 อเจลก(งูเหลือมแก่)

  [​IMG]พระอภิธรรมปิฎกมีความสำคัญเปรียบเสมือนรากแก้ว พระวินัยปิฏกประหนึ่งลำต้น พระสุตตันตปิฎกเหมือน กิ่งก้านสาขา บรรดาปิฎกทั้ง ๓ นี้ พระอภิธรรมจึงมีความสำคัญที่สุด เป็นความรู้ระดับสูง ที่ท่านเรียกว่า ปรมัตถธรรมสำหรับอภิธรรมมาสมัยประจุบันพระท่านจะสวดบทพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ในงานศพ เพื่อเป็นบุญให้ผู้ตายด้วยประการหนึ่งแต่สืบค้นนับโบราณพระท่านสวดเจริญพุทธมนต์พระอภิธรรมในงานมงคล

  ประโยชน์และอานิสงค์

  1.โบราณใช้เป็นคาถาปลุกเสกด้านเมตตามหาเสน่ห์
  2.หากสวดได้ 7 ปีเมือสิ้นชีวิตลงร่างจะไม่เน่าเปื่อย

  3.หากสวดให้ผู้ป่วยฟังจะหายป่วยได้เร็ว หากผู้ป่วยหมดบุญ(อายุ)จะไปสบาย

  4.พระเกจิอาจารย์ใช้สวดสะเดาะห์เคราะห์ ต่อดวงชะตาราศี
  5. ผูกเป็นหัวใจ ย่อว่า สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ (หัวใจพระอภิธรรม)ซึ่งเป็นพระคาถาที่ป้องกันสิ่งอัปมงคลและภูตผีปีศาจ
  6.สวดสาธยายเทวดาชอบฟัง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เป็นพระที่เทวดารักมากวัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย บอกว่า"มนต์บทนี้สวดในใจเทวดาก็มาฟัง"


  [​IMG]พระสังคิณี

  กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา, กะตะเม ธัมมา กุสะลา, ยัสมิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะลัง จิตตัง อุปปันนัง โหติ โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง รูปารัมมะณัง วา สัททารัมมะณัง วา คัณธารัมมะณัง วา ระสารัมมะนัง วา โผฏฐัพพา รัมมะณังวา ธัมมา รัมมะณัง วา ยัง ยัง วา ปะนะรัพภะ ตัสมิงสะมะเย ผัสโส โหติ อะวิเข โป โหติ เย วา ปะนะ ตัสมัง สะมะเย อัญเญปิ อัตถิ ปฏิจจะสะมุปปันนา อรูปิโน ธัมมา อิเม ธัมมา กุสะลา.


  [​IMG] พระวิภังค์

  ปัญจักขันธา รูปักขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ สังขารักขันโธ วิญญาณักขักขันโธ, ตัตถะ กะตะโม รูปักขันโธ, ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะ ตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา พะหิตธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา ทีนัง วา ปะณีตัง วา ยัง ทูเร วา สันติเก วา ตะเทกัชฌัง อภิสัญญูหิตวา อภิสังขิปิตวา อะยัง วุจจะติ รูปักขันโธ.


  [​IMG]พระธาตุกะถา

  สังคะโห อะสังคะโห, สังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง อะสังคะหิเตนะ สังคะหิตัง สังคะหิเตนะ สังคะหิตัง อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง สัมปะโยโค วิปปะโยโค, สัมปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง วิปปะยุตเตนะ สัมปะยุตตัง อะสังคะหิตัง.


  [​IMG]พระปุคคะละปัญญัตติ

  ฉะ ปัญญัตติโย ขันธะปัญญัติ อายะตะนะปัญญัตติ ธาตุปัญญัตติ สัจจะปัญญัตติ อินทริยะปัญญัตติ ปุคคะละปัญญัตติ, กิตตาวะตา ปุคคะลานัง ปุคคะละปัญญัตติ, สะมะยะวิมุตโต อะสะมะยะวิมุตโต กุปปะธัมโม อะกุปปะธัมโม ปะริหานะธัมโม อะปะริหานะธัมโม เจตะนา ภัพโพ อนุรักขะนาภัพโพ ปุถุชชะโน โคตระภู ภะยูปะระโต อะภะยูปะระโต ภัพพาคะมะโน อะภัพพาคะมะโน นิยะโต อะนิยะโต ปฏิปันนะโก ผะเลฏฐิโต อะระหา อะระหัตตายะ ปฏิปันโน.


  [​IMG] พระกถาวัตถุ

  ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ อามันตา, โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ, นะ เหวัง วัตตัพเพ, อาชานาหิ นิคคะหัง หัญจิ ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ เตนะ วะตะ เร วัตตัพเพ โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ, มิจฉา.


  [​IMG]พระยะมะกะ

  เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต กุสะลามูลา, เย วา ปะนะ กุสะละมูลา สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา, เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา, เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา.


  [​IMG] พระมหาปัฏฐาน

  เหตุปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะโย อธิปะติปัจจะโย อนันตะระปัจจะโย สะมะนันตะระปัจจะโย สะหะชาตะปัจจะโย อัญญะมัญญะปัจจะโย นิสสะยะปัจจะโย อุปะนิสสะยะปัจจะโย ปุเรชาตะปัจจะโย ปัจฉาชาตะปัจจะโย อาเสวะนะปัจจะโย กัมมะปัจจะโย วิปากาปัจจะโย อาหาระปัจจะโย อินทริยะปัจจะโย ฌานะปัจจะโย มัคคะปัจจะโย สัมปะยุตตะปัจจะโย วิปปะยุตตะปัจจะโย อัตถิปัจจะโย นัตถิปัจจะโย วิคะตะปัจจะโย อะวิคะตะปัจจะโย.

   
 3. โมเย

  โมเย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  875
  ค่าพลัง:
  +3,207
 4. Budratsa

  Budratsa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2009
  โพสต์:
  51
  ค่าพลัง:
  +602
  ลองอ่านตรงนี้ดูน่ะค่ะบทสวดสวดทิพย์มนต์ ศึกษาธรรมมะและเรื่องน่าอ่าน: ทิพยมนต์

  มีวิธีการสวดให้คนป่วยด้วยค่ะ ตอนป่วยเราสวดให้ตัวเองตอนนี้หายป่วยแล้วค่ะ บทสวดดูยาวแต่สวดง่ายค่ะ บทสวดทิพย์มนต์ คือบทสวด อิติปิโส ผนวกกับธาตุทั้ง 6 ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณธาตุ การที่ร่างกายของเรามีปฏิกิริยาต่าง ๆ เช่น ตัวร้อน เพราะธาตุไฟบกพร่อง บางครั้งเกิดเป็นลมจุกเสียดแน่นหนา ก็เพราะธาตุลมผิดปกตินั้นเอง

  ขอให้พ่อของคุณดีขึ้นและหายเป็นปกติน่ะค่ะ อนุโมทนาบุญกับความกตัญญูค่ะ เคยได้ยินมาว่า ผู้ใดกตัญญูต่อบิดามารดา เทวดาจะคุ้มครองทั้ง 8 ทิศค่ะ
   
 5. LungKO

  LungKO เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  596
  ค่าพลัง:
  +923
  เราสามารถหาได้จาก google search เพื่อหา MP3 เพลงพุทธัง สรณัง คัจฉามิ
  นะครับ
   
 6. LungKO

  LungKO เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  596
  ค่าพลัง:
  +923
  ดาวน์โหลดให้ท่านฟังนะครับ
  ขอให้ประสบสุขที่ปราถนา เทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • Buddhang.mp3
   ขนาดไฟล์:
   3 MB
   เปิดดู:
   3,169
 7. LungKO

  LungKO เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  596
  ค่าพลัง:
  +923
  ส่งมาให้อีกให้ท่านฟังนะครับ เชิญครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. ธัมมนัตา

  ธัมมนัตา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  1,521
  ค่าพลัง:
  +9,777
  ให้ลูกสวดและให่พ่อน้อมจิตตามไป

  คือ
  พุท โธ ๆ ๆ ๆ

  เกรงว่าภาวะเช่นนี้ สวดบทยาว ๆการรับรู้จะไม่มี แต่ลูกสวดให้ได้ก็ดี

  หากดวงจิตดับไปพร้อมพุทโธ ยังไงๆ ก็ไปสุคติภูมิ

   
 9. พงไพร

  พงไพร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32
  ค่าพลัง:
  +96
  น่าจะเป็นเพลงสวดมนต์ครับ
   
 10. Jumbo A

  Jumbo A เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  10,204
  ค่าพลัง:
  +20,721
  พุทโธ แค่นี้ครับ .
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 สิงหาคม 2010
 11. ปฐมฌาณ

  ปฐมฌาณ เป็นและตาย..อยู่ใกล้กัน..เพียงลมหายใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 เมษายน 2009
  โพสต์:
  474
  ค่าพลัง:
  +2,807
  พระพุทธองค์..สอนให้พูด..ให้ผู้กำลังใกล้จะตายฟังว่า......

  อันธรรมดา..ผู้กำลังใกล้จะตายจิตจะหดหู่....เศร้าหมอง....เว้นแต่ผู้ได้ฝึกจิต..ฝึกใจ...และเจริญมรณัสติ.....การหาบทสวดมนต์ให้ผู้ป่วยฟัง..เป็นเรื่องดีขอรับ....

  แต่เกล้าฯเคยสดับ..พุทธวจนะ...ของพระพุทธองค์ให้สอนญาติเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยกำลังใกล้จะตาย..มาบ้าง..จึงใคร่.ขอ.ยกมากล่าว...ขอรับ

  ๑.บอกกล่าว..ให้ผู้กำลังใกล้จะตาย...อย่าได้ห่วงหน้า..ห่วงหลัง....อย่าได้ห่วง...บุตรและภรรยา....แม้ว่า..ท่านจะห่วงหรือไม่ห่วง....บุตรและภรรยา..ก็จะต้องตายดุจกัน

  ๒.ให้ผู้กำลังใกล้จะตาย..สมาทานรักษาศีล...เพราะแม้จะตายก็ตายไปกับศีลที่ได้ตั้งใจ..ไว้ดีแล้ว...หรือหากคุณพ่อกล่าวไม่ได้ท่านก็ควร
  ..เป็นผู้บอกลำดับศีล...ให้คุณพ่อรำลึกรู้ในใจ...

  (วิธีการ..ก็กล่าวเองเลยขอรับ...ว่า..ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีลห้าดังนี้...หนึ่ง...สอง......จนถึงข้อห้า..ท่านก็กล่าวนำเลย..ขอรับ)

  ๓.ให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ขอรับ

  แต่...ขออนุญาตเสริม..นิดหนึ่ง..ขอรับ

  .ขอให้คุณกล่าวกับคุณพ่อ..นิดหน่อย..ขอรับ...เพราะผู้กำลังใกล้จะตาย..จิตใจจะเศร้าหมอง..มักคิดแต่เรื่องบุญ..เรื่องบาป...แต่หากทำบาปไว้มาก..จิตจะวนคิดแต่เรื่องบาป...
  เพราะฉะนั้น...ขอให้คุณตัดความกังวลใจของคุณพ่อ...โดยเล่าเรื่อง...อานิสงค์ของการภาวนา..พุทโธ

  โดยให้คุณเล่าเรื่อง....ประสบการณ์ของผู้เคยตายไปแล้ว....แต่ยมบาล.. ท่านไม่กล้าเอาลงนรก...และปล่อยกลับ...เพราะจิตก่อนตาย....ระลึกอยู่กับการภาวนา..พุทโธ...ในนรก..ใครระลึกพุทโธได้..ก่อนแตกดับ..เขาไม่ให้ตกนรก(เว้นแต่...กรรมอันเกิดจาก..อนันตรกรรม)

  เรื่องที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องจริง..นะขอรับ...เป็นประสบการณ์ตาย..แล้วฟื้น.ในช่วงวัยเด็ก..

  ขององค์ท่านพระราชพรหมยาน.....แห่งวัดท่าซุง..จ.อุทัยธานี..นี้แหละขอรับ.......


  อานิสงค์ของการรักษาศีลห้า.ก่อนตาย..เป็นเช่นไร..
  เกล้าฯขอเล่าตามคัมภีร์..ศาสนาพุทธ..เอาไว้แต่สังเขปดังนี้..

  ...เกล้าฯสดับมา..

  .สมัยหนึ่งมีพ่อค้า..วาณิช...กลุ่มหนึ่ง..เรือจวนเจียนจะอัปปาง

  ....ผู้ร่วมเดินทาง..ต่างร้องหาที่พึ่งด้วยความรุ้มร้อนใจยิ่ง...มีท่านบัณฑิตผู้หนึ่ง...

  ไม่แสดงอาการสะท้านต่อมรณะภัยที่อยู่ข้างหน้า....เพื่อนผู้เดินทางก็เลยสงสัย...ก็เลบไต่ถาม

  ท่านก็กล่าวตอบว่า..ก่อนลงเรือมาได้ไปทำบุญและได้สมาทานศีลห้า..มีที่พึงแล้ว...

  ผู้คนเหล่านั้น..ก็เลยขอศีล...บ้าง..ท่านก็เลยกล่าวนำ..

  สุดท้ายเรือก็จม..ในห้วงแห่ง...มหานที...

  ผู้คนเหล่านั้น..ไปผุดเกิดในเทวโลก...มีวิมาน..เรียงกลุ่มกันอยู่....แต่มีวิมานหลังหนึ่งซึ่งโดดเด่นกว่าใคร..

  ก็คือของท่านผู้เป็นบัณฑิต..ผู้ให้ศีล...วิมานหลังนี้จะใหญ่...กว่าทุกหลัง...ตั้งอยู่ท่ามกลาง..ขอรับ

  ข้อมูล...มาจากห้องหนังสือเรือนธรรมแสงทางแห่งปัญญา..ขอรับ

  หมายเหตุ:บอกให้คุณพ่อ..ได้รับทราบด้วยว่า...อดีตที่ผ่านมาไม่สามารถควบคุมได้ก็ไม่ต้องใส่ใจ....
  ขอให้อยู่กับองค์คำภาวนา...พุทโธ.
  [​IMG]
  เรือนธรรมแสงทางแห่งปัญญา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 ตุลาคม 2010

แชร์หน้านี้

Loading...