เรื่องเด่น "คาถาบูชานาคราช ผู้คอยคุ้มครองพุทธศาสนา"

ในห้อง 'รวมบทสวดมนต์และคาถา' ตั้งกระทู้โดย บ้องแบ้ว, 4 มกราคม 2017.

 1. บ้องแบ้ว

  บ้องแบ้ว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  2,854
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +4,600
  FB_IMG_1483526325617.jpg
  " คาถาบูชานาคราช ผู้คอยคุ้มครองพุทธศาสนา"

  สุมะโน สุมะนะจะโล อะระวาเฬระปัตตะโก
  จัมเปยโย มุจะลินโท จะ กัมพะโล ภุชะคิสสะโร

  (สุมนะนาคราช สุมนจละนาคราช อรวาฬะนาคราช
  เอฬปัตตกะนาคราช จัมเปยยะนาคราช มุจลินทะนาคราช กัมพละนาคราชผู้เป็นใหญ่)

  กาละนาโค มะหากาโฬ สังขะปาโล มะโหทะโร
  มะณิกัณโฐ มะณิอักขิ นันทะนาโคปะนันทะโก

  (กาละนาคราช มหากาฬะนาคราช สังขปาละนาคราช มโหทระนาคราชมณิกัณฐะนาคราช มณิอักขินาคราช นันทะนาคราช อุปนันทะนาคราช)

  วะรุโณ ธะตะรัฏโฐ จะ กุงคุวิโลปะลาละโก
  จิตระนาโค มะหาวีโร ฉัพยาปุตโต จะ วาสุกี

  (วรุณะนาคราช ธตรัฏฐะนาคราช กุงคุวิละนาคราช อปลาลกะนาคราชจิตระนาคราช มหาวีระนาคราช ฉัพยาปุตตะนาคราช วาสุกีนาคราช)

  กัณหาโคตะโม ภุชะคินโท อัคคิธูมะสิโข ตะถา
  จูโฬทะโร อะหัจฉัตโต นาคา เอราปะถาทะโย

  (กัณหาโคตรมะนาคราช นาคผู้เป็นจอมนาค อัคคิสิขะนาคราช ธูมะสิขะนาคราชอหิจฉัตตะนาคราชจูโฬทระนาคราชพญานาคทั้งหลายมีเอระปะถะนาคราชเป็นต้น)

  อาสีวิสา โฆระวิสา เย สัพเพ นะยะนาวุธา
  ชะลัฏฐา วา ถะลัฏฐาวา ปัพพะเตยยา นะทีจะรา
  กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง อายุมาโรคิยัง สะทา

  (หมู่นาคราชทั้งปวงเหล่าใด เป็นนาคราชมีพิษร้ายแรง (คือพิษแล่นไปเร็ว)มีพิษ น่าสะพรึงกลัวมีนัยน์ตาเป็นอาวุธ ดำรงอยู่ในน้ำ ดำรงอยู่บนบก ดำรงอยู่ที่ภูเขา หรือว่าเที่ยวไปในน้ำ ขอนาคราชทั้งปวงเหล่านั้น จงประทานความสวัสดี อันประเสริฐ ความมีอายุ และความไม่มีโรค แก่พวงข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเถิด…..)

  มะหันตา นาคะสา นาคา เวสาลา สะหะ ตัจฉะกา
  กัมพะลัสสะตะรา จาปิ เมรุปาทะสิตา พะลา

  (เหล่านาคผู้อาศัยอยู่ในสระน้ำชื่อว่า นาคสะ อัสสะตะระนาคราช จำนวนมากพร้อมกับบริวารของท้าวตัจฉกะ และนาคผู้อาศัยอยู่ในนครเวสาลีและกัมพละนาคราช อัสสตระนาคราช ผู้มีพละกำลังผู้อาศัยอยู่ที่เชิงเขาสุเมรุ)

  ยามุนา ธะตะรัฏฐา จะ สัพเพ นาคา ยะสัสสิโน
  เอราวะโณ มะหานาโค โน กะโรนตุ อะนามะยัง

  (นาคผู้อยู่ในแม่น้ำยะมุนา และนาคชื่อว่าธตรัฏฐะ และนาคทั้งหลายทั้งปวง ผู้มีบริวารเป็นจำนวนมาก และท้าวเอราวัณผู้มีชื่อว่ามหานาค จงประทานความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิด)


  "คัดลอกจากพระคาถา อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง ของเชียงใหม่) บางส่วน คัดเฉพาะที่เกี่ยวกับพญานาคตามตำราพระไตรปิฎกของพุทธศาสนา"
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 4 มกราคม 2017
Loading...