เรื่องเด่น พระโพธิสัตว์กวนอิม

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย สรวงพิมาน, 3 พฤษภาคม 2017.

 1. สรวงพิมาน

  สรวงพิมาน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2017
  โพสต์:
  225
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +156
  18192675_123253818227227_2945561821501051543_o.jpg


  พระโพธิสัตว์กวนอิม 觀音 เป็นพระโพธิสัตว์ในตามคติมหายาน เป็นองค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์ในภาษาสันสกฤต ซึ่งมีต้นกำเนิดจาก พระสูตรมหายานในประเทศอินเดีย

  ในตำนานฝ่ายจีน กล่าวถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมว่า ชาติสุดท้ายของท่าน ได้เกิดเป็นพระราชธิดาองค์สุดท้ายของกษัตริย์ เมี่ยวจวง และ ของ พระนางเซี่ยวหลิน ชื่อเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ทรงเป็นพุทธมามกะ รู้แจ้งในหลักธรรมลึกซึ้ง ตั้งพระทัยแน่วแน่ จะบำเพ็ญภาวนา เพื่อหลุดพ้นสังสารวัฏ

  และทรงออกบวชวันที่ 19 เดือน 9 โดยพระเจ้าเมี่ยวจวงไม่เห็นด้วย จะบังคับให้เลือกราชบุตรเขย เพื่อจะได้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อไป แต่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ไม่สนพระทัยเรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ แม้จะถูกพระบิดาบริภาษอย่างไร องค์หญิงก็ไม่เคยนึกโกรธเคืองแต่อย่างใด

  ต่อมา องค์หญิงได้ถูกขับไปทำงานหนักในสวนดอกไม้ เช่น หาบน้ำ ปลูกดอกไม้ ทั้งนี้เพื่อทรมานให้เปลี่ยนความตั้งใจ แต่ก็มีเหล่ารุกขเทวดามาช่วยทำแทนให้ทั้งหมด

  พระบิดาเมื่อเห็นว่าไม่ได้ผล จึงรับสั่งให้หัวหน้าแม่ชี นำองค์หญิงสามไปอยู่ที่วัดนกยูงขาว และให้เอางานของแม่ชีทั้งวัด มอบให้องค์หญิงทำคนเดียว

  แต่องค์หญิงมีพระทัยเด็ดเดี่ยว ไม่เกี่ยงงานการต่างๆ ก็มีเหล่าเทพารักษ์มาช่วยทำแทนให้อีก พระเจ้าเมี่ยวจวงเข้าพระทัยว่า พวกแม่ชีไม่กล้าเคี่ยวเข็ญใช้งานหนัก ก็ยิ่งทรงกริ้วหนักขึ้น สั่งให้ทหารเผาวัดนกยูงขาว จนวอดเป็นจุณไป พร้อมกับพวกแม่ชีทั้งวัด มีแต่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านเท่านั้นที่ปลอดภัยรอดชีวิตมาได้

  พระเจ้าเมี่ยวจวงทรงทราบดังนั้น จึงรับสั่งให้นำตัวราชธิดาไปประหารชีวิต เทพารักษ์คอยคุ้มครองเจ้าหญิงอยู่ โดยเนรมิตทองทิพย์เป็นเกราะห่อหุ้มตัว คมดาบของนายทหาร จึงไม่อาจระคายพระวรกาย ดาบหักถึง 3 ครั้ง 3 ครา

  พระบิดาทรงกริ้วยิ่งนัก โดยเข้าพระทัยว่านายทหารไม่กล้าประหารจริง จึงให้ประหารนายทหารแทน แล้วรับสั่งให้จับเจ้าหญิงไปแขวนคอ ทว่า ผ้าแพรที่แขวนคอก็ขาดสะบั้นลงอีก

  ทันใดนั้น ปรากฏมีเสือเทวดาตัวหนึ่งได้นำเจ้าหญิงขึ้นพาดหลังแล้วเผ่นหนีไปที่เขาเซียงซัน ต่อมา เทพไท่ไป๋ ได้แปลงร่างเป็นชายชรามา โปรดเจ้าหญิง ชี้แนะเคล็ดวิธี การบำเพ็ญเพียรเครื่องดับทุกข์ จนสามารถบรรลุมรรคผลสำเร็จธรรม วันที่ 19 เดือน 6 พระบิดาเข้าพระทัยว่า เจ้าหญิงถูกเสือคาบไปกินเสียแล้ว จึงไม่ได้ติดใจตามราวีอีก

  ต่อมาไม่นาน บาปกรรมที่พระองค์ก่อไว้ส่งผล เกิดป่วยด้วยโรคร้ายแรง ไม่มียารักษาให้หายได้ เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ได้ทรงทราบด้วยญาณวิถีว่า พระบิดากำลังประสบเคราะห์กรรมอย่างหนัก

  ด้วยความกตัญญูกตเวทีเป็นเลิศ มิได้ถือโทษโกรธการกระทำพระบิดาแม้แต่น้อย ทรงได้สละดวงตาและแขนสองข้าง เพื่อรักษาพระบิดาจนหายจากโรคร้าย

  ......................................................................................................................................

  https://th.wikipedia.org/wiki/กวนอิม
   
 2. สรวงพิมาน

  สรวงพิมาน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2017
  โพสต์:
  225
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +156
  The Guan Yin Mantra


   
 3. สรวงพิมาน

  สรวงพิมาน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2017
  โพสต์:
  225
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +156
 4. >_<.ST.>_<

  >_<.ST.>_< Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2017
  โพสต์:
  47
  ค่าพลัง:
  +68
  :) พระแม่กวนอิมทรงมีจิตใจที่รักเมตตาและความกตัญูที่มากล้นหาสิ่งใดเปรียบ :)
   
 5. สรวงพิมาน

  สรวงพิมาน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2017
  โพสต์:
  225
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +156
 6. mrmos

  mrmos สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  122
  ค่าพลัง:
  +83
 7. สรวงพิมาน

  สรวงพิมาน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2017
  โพสต์:
  225
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +156
  ในพระพุทธศาสนา มีเรื่องพระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าของเรานี้ ก่อนจะตรัส รู้ก็เคยเป็นพระโพธิสัตว์ ตอนยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ออกบรรพชาแล้ว เข้าไปแสวงหาธรรมอยู่ในป่า ก็เป็นพระโพธิสัตว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้

  จนกระทั่ง ตรัสรู้ในวันเพ็ญวิสาขบูชา คือ วันเพ็ญเดือนหก เสร็จแล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้า ก่อนเป็นพระพุทธเจ้า จึงเป็นพระโพธิสัตว์มาตลอด

  แล้วเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับ พระโพธิสัตว์อีกมากมาย ที่เราเรียกว่าชาดก ๕๔๗ เรื่อง แสดงถึงการบำเพ็ญบารมี ของพระโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ปัจจุบัน

  ทีนี้เมื่อเรามีพระโพธิสัตว์ เรานับถือพระโพธิสัตว์ เรานับถืออย่างไรจึงจะถูกต้อง.....?

  ความเป็นพระโพธิสัตว์นั้น อยู่ที่ว่า ต้องบำเพ็ญบารมี บำเพ็ญคุณธรรมอย่างยวดยิ่ง อย่างที่คนธรรมดาทั่วไป จะบำเพ็ญกันไม่ไหว ตั้งใจจะบำเพ็ญความดีข้อไหน

  เช่น บำเพ็ญทาน ก็บำเพ็ญได้อย่างสูงสุด จนกระทั่ง สละชีวิตของตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นได้ เรียกว่าให้ชีวิต

  จะบำเพ็ญความเพียรพยายาม ก็เพียรพยายามอย่างยวดยิ่ง ไม่มีระย่อท้อถอย แม้ต้องสิ้นชีวิตก็ยอม นี่คือ การบำเพ็ญบารมี หมายถึงคุณธรรมที่บำเพ็ญอย่างยวดยิ่ง

  พระโพธิสัตว์ เมื่อบำเพ็ญบารมีครบแล้ว ก็คือได้พัฒนาพระองค์อย่างเต็มที่แล้ว ก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

  แล้วเรานับถือพระโพธิสัตว์นั้น นับถืออย่างไร? นับถือเพื่ออะไร...?

  ตอบสั้นๆ คือ นับถือเพื่อเอาเป็นแบบอย่าง เอาพระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่าง

  เป็นตัวอย่างอย่างไร...?

  พระโพธิสัตว์นั้น กว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ท่านต้องทำความดีมากมาย เพียรพยายามยาวนาน อย่างยากลำบากมาก ประสบอุปสรรคมาก แต่ก็ทำมาตลอด โดยไม่ท้อถอย จนประสบความสำเร็จ ท่านจึงเป็นตัวอย่าง ในการทำความดีของเรา

  พระโพธิสัตว์นั้น ท่านมีปณิธานด้วย คือ ตั้งใจจะทำความดีอันไหนก็ทำจริงๆ ทำเต็มที่ แล้วก็มั่นคงด้วย เราก็ต้องพยายามทำอย่างนั้น โดยมีพระโพธิสัตว์เป็นแบบอย่าง

  18556154_129683110917631_7814854593973263487_n.jpg

  ดังเช่น พระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้มีคุณธรรมดีสูงส่ง เป็นผู้มีมหากรุณา เสียสละ บำเพ็ญคุณธรรม ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้อื่น ทำความดีไม่ย่อท้อ

  อันนี้ ก็โยงมาหาพระพุทธเจ้า เพราะว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นหลัก พระพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้ได้ ก็เป็นมาด้วยความเพียรพยายาม และทำความดีมามากมาย

  เป็นการเตือนตัวเรา ให้สำนึกในหน้าที่ ที่จะพัฒนาตัว ที่จะทำความดี เพื่อจะบรรลุคุณธรรมเบื้องสูง

  การที่จะบรรลุสิ่งที่ดีงาม ประเสริฐสูงสุด เป็นพระอรหันต์ เป็นพระพุทธเจ้านั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มา ด้วยการหวัง หรืออ้อนวอนเฉยๆ แต่จะต้องเพียรพยายามทำ

  ฉะนั้น คนเราทุกคน จะต้องพัฒนาตัวเอง ต้องตั้งใจทำความดี คติพระโพธิสัตว์ เตือนใจเราว่า เราจะต้องตั้งใจทำความดี บำเพ็ญคุณธรรมต่างๆ

  บางที เราทำความดีไป เราเป็นปุถุชน บางทีเราก็อ่อนแอ เมื่อไปพบกับอุปสรรคบางอย่าง หรือไม่ได้รับผลที่ปรารถนา เราก็เกิดความท้อแท้ เกิดความผิดหวัง

  แล้วก็มองไปในด้านตรงข้ามว่า อ้าว...คนนั้น คนนี้ เขาทำไม่ดี เขาทำชั่วด้วยซ้ำ ทำไมได้ดี แล้วก็พาล พาโลพาเล เลยเลิกทำความดี อันนี้จะเป็นผลเสีย

  เมื่อได้เห็นประวัติของพระโพธิสัตว์ ก็จะเกิดกำลังใจว่า พระพุทธเจ้า เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ ท่านทำความดี ท่านลำบากกว่าเราเยอะแยะ บางที ต้องเสียสละชีวิตก็มี

  บางที พระองค์ทำความดีมากมาย เขาไม่เห็นความดี เขาเอาพระองค์ไปฆ่า พระองค์ก็ไม่ท้อถอย แล้วก็ทำความดีต่อไป

  เรามานึกดู ตัวเราทำความดีแค่นี้ แล้วจะมาท้อถอยอะไร

  พอเห็นคติพระโพธิสัตว์อย่างนี้ เราก็มั่นคงในความดี สู้ต่อไป นี่แหละ...เป็นแบบอย่าง นี่คือ การนับถือพระโพธิสัตว์ที่ถูกต้อง

  ....................................................................................................................................

  การนับถือพระโพธิสัตว์ที่ถูกต้องคือนับถืออย่างไร

  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

  วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

  จากหนังสือ ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง

  พิมพ์ครั้งที่ ๖๐ กันยายน ๒๕๔๔ สำนักพิมพ์ มูลนิธิพุทธธรรม

  http://www.dharma-gateway.com/…/lp-prayuth/lp-prayuth-19.htm
   
Loading...
Loading...