[X]อหังการวิเศษมาร[X]

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย รัตนมหาธาตุ, 19 พฤษภาคม 2017 at 20:25.

 1. รัตนมหาธาตุ

  รัตนมหาธาตุ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2017
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +23
  กระทู้เฝ้าระวังภัยจาก "อหังการวิเศษมาร" หรือภัยจากฤทธิ์ของอสัทธรรม

  (ขณะที่ตั้งกระทู้นี้กำลังตั้งข้อสงสัยอยู่ในท่ามกลางฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ ที่น่าจะปรากฎขึ้น ในพื้นที่ 3 จชต. ด้วยความกังวลและเป็นห่วงกลัวว่าจะมีใคร? หรือเจ้าคนนั้น มันจะได้สภาวะไปและหัดควบคุมใช้จนชำนาญฯ )

  รู้อยู่คนเดียว รู้สึกเวรตะไลจริงๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. รัตนมหาธาตุ

  รัตนมหาธาตุ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2017
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +23
  จงรักษาธรรมและรอคอย คงพูดได้แค่คำเดียวในตอนนี้ เพราะเรารู้ว่าเรื่องที่เรากำลังเปิดเผย และกำลังบอกอยู่ตอนนี้ตรงนี้ มันเกินวิสัยของมนุษย์ปุถุชน ตลอดจนคนธรรมดาสามัญจะเข้าใจได้ และเกินวิสัยของพุทธบริษัทมหาชน โดยส่วนมากที่จะล่วงรู้และเข้าถึง เพราะนี่ ไม่ใช่เรื่อง โลกียะญาณ โลกุตระญาณ หรือ มรรคผลต่างๆ การทำสมาธิ รักษาศีล หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติธรรม การสำเร็จธรรม หรือการได้รู้ได้เห็น ได้มีฤทธานุภาพ เหาะเหินเดินอากาศ หรือ พระธรรมคำสอนใดๆ ที่ให้มรรคผล ให้สามัญผล

  แต่เรากล่าวถึงภัยที่ ๕ คือหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้น

  มันเป็นเรื่องสำคัญที่ เหนือมรรคเหนือผล ที่จะมาวุ่นวายในอธิกรณ์ลปัญหาแล้ว


  อย่าลืมว่า ในยุทธจักรคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมักจะไม่เปิดเผย
  ข้อควรนำไปคิด เพื่อแปลงสภาพ ภาวะฐานะธรรม
  "ถ้าเราท่านมีพลังฝีมือ และมียอดวิชา ที่ตัวเองถนัดอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ทว่ามีอุปสรรคบางอย่าง ทำให้ไปไม่ถึงไหน อาศัยแต่ทริกเล็กๆ หลอกขู่คนอื่นไปได้ แต่ถ้าเจอของจริงที่จับสังเกตุได้ เราท่านนี้ก็อาจจะสู้ไม่ได้ อย่างง่ายดายเหมือนกัน" เรื่องแพ้-ชนะแล้วจะได้อะไร? ค่อยว่ากันอีกที

  เราไม่มีอะไรจะพูดต่อ แม้แต่เราก็รอเวลา ถ้าจุติธรรมเมื่อไหร่ พระไตรปิฏกพระธรรมคัมภีร์ดั้งเดิม หรือ ทิพยวิเศษบริสุทธิธรรม ที่ไหนหรือที่ใครสักคน สถานการณ์จะพลิกทันที คัมภีร์อักขระพยัญชนะมาร หรือ อหังการวิเศษมาร ย่อมจะต้องพ่ายแพ้ดังเดิม ดั่งในเรื่อง การแสดงยมกปาฎิหาริย์ เป็นต้น จนฝ่ายนั้นบันทึกลงคัมภีร์ไปเลย

  รอคอย ผู้เป็นพระผู้ช่วยผู้นั้น
   
 3. รัตนมหาธาตุ

  รัตนมหาธาตุ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2017
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +23
  "อ้างอิง"จากเรื่องราวที่ได้เคยบันทึกไว้ในอดีต


  แจ้งเตือนแก่สาธุชนสมควรเผยแผ่ให้ทราบอย่างทั่วถึงกันให้มากที่สุด ถึงภัยมฤตยูที่กำลังจะเกิด จะได้เตรียมตัวรับสถานการณ์ทัน  สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ
  สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ

  การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง
  รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง
  ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง
  ความสิ้นไปแห่งตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง
  ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลาย

  ปฎิบัติบูชาถือเป็นเรื่องใหญ่ กำลังพิจารณาอรรถาธิบายสาธยายการจุติ{O}พระไตรปิฏกพระธรรมคัมภีร์ดั้งเดิม{O} ครั้งนี้จะเปิดธรรมใหญ่แล้วนะครับ คิดซะว่า สมควรแก่เวลาแล้ว ที่จะเปิดเผย เพราะมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆในสหโลกธาตุ ในสิ่งที่ผมกำลังจะเปิดเผย ชนิดเอาชีวิตถวายเป็นธรรมบูชา พุทธบูชา ถ้าเป็นเท็จไม่จริงเห็นตามตรองตามโดยมนสิการไม่ได้อย่างแยบคาย อันจะเพียงพอให้รู้ว่า เกิดขึ้นจริงและมีจริง ผมยอมถูกตัดหัวเสียบประจานแห่ทั่วประเทศ ครับ เอาแบบขอให้ประหารชีวิตตนเองเลย เพื่อบูชาธรรม

  ขอเวลาร่างก่อนนะครับ สงสัยในเรื่องนี้ ถามตอบอธิบายได้

  ขอภาวะธรรมสักนิด เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนครับ ข้าพเจ้าเห็นทั้ง#คัมภีร์อักขระพยัญชนะมาร#นั้นด้วยครับ

  หากท่านใดมีความศรัทธาอยู่เต็มเปี่ยม มีปัญญาธรรมรู้แจ้งในสิ่งที่ข้าพเจ้าน้อมนำมาแสดงและกล่าวอ้างถึงได้ ให้พิจารณาตามกระทู้ที่ข้าพเจ้ากล่าวพอเป็นพื้นฐานก่อน เพราะบางวรรคตอนในธรรมนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวไปบ้างแล้วถึงที่มาอย่างพิศดารหลายอย่างที่ไม่มีในตำราเล่มใดบันทึกไว้ในโลกนี้ แต่เมื่อเห็นจริงตรองตามแล้ว เป็นจริงได้มีมรรคผลเป็น{กุศลกรรม}ในการพิจารณาตรงตามปฎิปทาคือ{สัมมาทิฐิ} ไม่ใช่แสวงอื่นอันเป็นที่มาแห่งเกิดการ#อกุศลกรรม# ที่มี#มิจฉาทิฐิ#เป็นที่สุด


  เป็นหลักฐานชี้ชัดแจ้งของสภาวะสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ณ กาล

  การสำเร็จธรรมถือเป็นเรื่องรอง เพราะได้พึ่งพาอาศัย{พระสัทธรรม}จึงเป็นเรื่องของสามัญผลที่มีอยู่จริงแล้ว ซึ่งไม่รวมกับหัวข้อหรือเรื่องอื่นๆ ที่เป็นข้อติดขัดในการสำเร็จธรรมแต่อย่างใด

  การเปิดเผยการมีอยู่ในสถานะของพระสัทธรรม อันข้าพระเจ้าได้ทำการน้อมการเสด็จ นำมาเปิดเผยด้วยการปฎิบัติบูชาแด่พระธรรมอันยิ่งแล้ว ขอพระธรรมจงรับการปฎิบัติบูชา อันเป็นภาระหน้าที่ในการพิจารณา แทงด้วยปัญญาของข้าพเจ้า แล้วน้อมนำมาแสดงแก่มหาชนเหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั้งหลายฯ เพื่อประโยชน์สุขของเหล่าเวไนยสัตว์ในตลอดทุกทิวาราตรีกาล นับแต่กาลบัดนี้ลุล่วงไป อันยาวนานเป็นอจิณไตยมหาอนันตริยกัปป์สืบไป

  อสัทธรรมจงอย่ากล้ำกรายแผ่นดินธรรมดินแดนนี้

  ขอจงสรรเสริญแด่ พระธรรม พระพุทธ และพระสงฆ์ผู้อยู่ในสารคุณนั้นเทอญฯ
  สาธุธรรม ขออนุโมทนาบุญฯ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2017 at 07:16
 4. รัตนมหาธาตุ

  รัตนมหาธาตุ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2017
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +23
  คัมภีร์อักขระพยัญชนะมารอันเป็นคำสั่งสอนของพวกมารนั้นด้วย ซึ่งเป็นตัวอักษรของชาวตะวันออกกลางเป็นอักษรสีดำเงา ที่ลอยขึ้นมากลางอากาศต่อหน้าของข้าพเจ้าและได้แสดงฤทธิ์ตามใจสั่งได้ทันที มีผลกับสภาพอากาศ ท้องฟ้าและควบคุมสายฟ้าได้ในสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นผู้เคร่งในวัตรเดียร์ถีย์นั้นอยู่ ( ก่อนจะกลับตัวกลับใจ กลับมา นับถือพระพุทธศาสนาดังเดิม เป็นเดียร์ถีย์อยู่ ๕ ปีเต็ม
  ขอยืนยันในสามัญผลในการปฎิบัติธรรมอันพิจารณาอยู่เนืองๆ แม้ในฐานะในตอนนี้จะไม่สามารถเห็นและเข้าถึงได้ เพราะฐานะไม่สมควรแก่รองรับอานุภาพ

  ฐานะธรรมของผู้แสดงอรรถาธิบายเรื่องพระไตรปิฏกพระธรรมคัมภีร์ดั้งเดิม  {O}๑{O}

  เป็นผู้มีผู้ได้ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ

  ข้าพเจ้าระลึกชาติได้ ๑ ชาติ ก็สามารถรู้ภัยของการระลึกชาติ ตราบใดที่ยังเป็นฆราวาสวิสัย จึงตั้งจิตอธิษฐานว่าอย่าได้ระลึกชาติได้อีก อดีตชาติของข้าพเจ้าคือ พระราชปาล ชาวสิงหล เป็นผู้มีฐานะสูง เป็นที่เคารพของชาวเมืองไม่ว่าบุรุษหรือสตรี จะทำความเคารพด้วยอาการ ยืนกราบกระหย่งคล้าย กิริยาถอนสายบัวแต่เป็นการประนมมือไหว้ เป็นพระภิกษุในสมัยพุทธกาล ที่กระสันสึกด้วยเหตุที่ปัญหาหญิงคนรัก คือเบญจกัลยาณี สตรีที่มีความงดงามกว่าสตรีใดในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นภรรยาของข้าพเจ้ามาฟูมฟายอ้อนวอน

  และในขณะนั้นยังไม่มีพระพุทธบัญญัติการบอกคืนลาสิกขามานา คือ ผู้ใดชอบใจบวชเขามาเรียนศึกษาธรรม เวลาที่จะเลิกเรียนเลิกศึกษา คือไปเลยไม่ต้องบอกลาใคร ถ้าเป็นทุกวันนี้ก็เรียกว่า หนีสึกเอง ทรงจำได้แค่นี้ ก็ออกจาภาวะนั้น ก็ทรมานเหมือนพึ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่ จนทำใจไม่ได้ ภาพชัดเจนเกินไป ไม่สามารถวางอุเบกขาได้นี่คือความทรมานของการระลึกชาติ
  (ผู้ครองปราสาทมุกสวรรค์อีก๑ฐานะ ไปชมปราสาทที่อยู่เดิม )

  {O}๒{O}

  เป็นผู้มีผู้ได้ ทิพพโสตญาณ

  ในการรับรู้และได้ยินเสียงทิพย์อันที่ได้กล่าวไปเป็นข้างต้นแล้ว


  {O}๓{O}

  เป็นผู้มีผู้ได้ ทิพพจักขุ

  ในการได้มองเห็นสิ่งอันเป็นทิพย์ทั้งตานอกและตาในอันที่ได้กล่าวไปเป็นข้างต้นแล้ว


  {O}๔{O}

  เป็นผู้ได้ผู้มี อิทธิวิธี

  {O}๕{O}

  ปฏิสัมภิทัปปัตตะ ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา ๔ ชั้น เสกขะปฎิสัมภิทา

  ๑) อัตถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในอรรถหรือปรีชาแจ้งเจนในความหมาย

  ๒) ธัมมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม หรือปรีชาแจ้งเจนในหลัก

  ๓) นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในนิรุตติ หรือปรีชาแจ้งเจนในภาษา

  ๔) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ หรือปรีชาแจ้งเจนในความคิดทันการ

  คือเป็นผู้เห็นยังพระไตรปิฏกโดยขอให้คำจำกัดความตามจริงว่า ได้เห็นจริงตรองตามนี้ได้

  ๑.รู้และเข้าได้ทันที่ว่า ตีมุมกลับ "พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ทรงปฏิสัมภิทารู้แจ้งเห็นธรรมอันเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นซึ่งรูปแบบหนึ่งเดียว

  ๒.รู้แล้วเข้าใจได้ทันทีว่า ในช่วงที่ว่างเว้นคือ ว่างจากการเสด็จมาตรัสรู้ในพุทธันดรนั้น พระสัทธรรมนี้ก็ยังคงอยู่ ไม่ได้เลือนหายไปไหน

  ๓.รู้และเข้าใจได้ทันที่ว่า เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงทรงสรรเสริญพระธรรม นั้นเพราะการตรัสรู้พระธรรมนั้นทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า

  ๔.เข้าใจในสิ่งที่ไม่มีจารึกเลยว่า ที่พระองค์จะสั่งหรือเคยบอกการใดใด เลยว่าพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เห็นนั้น เป็นพระไตรปิฏกพระธรรมคัมภีร์ฉบับดั้งเดิม เพราะเป็นสิ่งที่เกินวิสัยสามัญมนุษย์ธรรมดาจะพึงเห็นได้ และข้าพเจ้าขอแสดงด้วยการกล่าวคำสัจจะ เพื่อเป็นการปฎิบัติบูชาต่อพระธรรมคัมภีร์ทิพย์ ด้วยถือเอาชีวิตถวายเป็นธรรมบูชา ในการยืนยันว่ามีอยู่จริง

  ๕.เข้าใจในสิ่งที่ไม่มีจารึกเลยว่า ในพระปัจฉิมโอวาททรงเน้นย้ำให้ถือว่า พระธรรมคำสั่งสอนและพระธรรมวินัยเป็นศาสดา และจงพึ่งพาตนเอง พร้อมตรัสปลอบให้กำลังใจ ในหลายต่อหลายครั้งในเรื่องการปฎิบัติ เช่นในเรื่อง หากยังมีผู้ปฎิบัติตามธรรมนี้อยู่ โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ แต่ไม่ทรงถือตัวพระองค์เองเลยว่า หากขาดพระองค์ไปแล้ว ย่อมขาดผู้หยั่งสภาวะธรรมด้วยพระทศพลญาณ๑๐ อันเป็นกำลังแห่งพระพุทธเจ้า ที่จะสามารถแก้ไขข้อติดขัดในการพิจารณาธรรมของพระสงฆ์สาวกได้อย่างดีที่สุด ฉนั้นการที่ไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นก็คือ ความวิบัติ ขาดสูญ ในการสำเร็จธรรมของเหล่าพระสงฆ์สาวกโดยแท้ เพราะไม่มีผู้ใดจะปรีชาญาณเทียมเท่าพระองค์อีกแล้ว

  ๖.ข้าพเจ้าเห็นพระไตรปิฏกพระธรรมคัมภีร์อันเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานั้นด้วย ยืนยันจากการเห็นพระปริตรและธรรมอื่นแต่ไม่มีโอกาสได้อ่าน

  ๗.เป็นผู้เสวยวิมุติรสในการรับรู้ในนิมิตที่พิจารณาธรรมอยู่เสมอๆ คือรู้รสที่โอชายิ่ง


  ๘.เป็นผู้รู้ทิพยภาษา รู้ถึงการแปรเปลี่ยนแปลงสภาพของภาษาทิพย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลความหมายของภาษาทุกภาษาที่ บุคคลหนึ่งบุคคลได้แม้ไม่เคยเรียนไม่เคยรู้มาก่อนก็ตาม ว่าจะออกเสียงอย่างไร ทำนองอะไร จังหวะแบบไหนอย่างชัดเจน


  เรื่องลึกลับ


  ๑.ข้าพเจ้าเห็นคัมภีร์อักขระพยัญชนะมารอันเป็นคำสั่งสอนของพวกมารนั้นด้วย ซึ่งเป็นตัวอักษรของชาวตะวันออกกลางเป็นอักษรสีดำเงา ที่ลอยขึ้นมากลางอากาศต่อหน้าของข้าพเจ้าและได้แสดงฤทธิ์ตามใจสั่งได้ทันที มีผลกับสภาพอากาศ ท้องฟ้าและควบคุมสายฟ้าได้ในสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นผู้เคร่งในวัตรเดียร์ถีย์นั้นอยู่ ( ก่อนจะกลับตัวกลับใจ กลับมา นับถือพระพุทธศาสนาดังเดิม เป็นเดียร์ถีย์อยู่ ๕ ปีเต็ม

  ๒.เป็นผู้รู้และเห็นโลกวิญญานของพวกนักรบเดียร์ถีย์นั้นอย่างชัดเจนว่าอยู่ที่ใดใน ๓ จชต มีอยู่จริงเพราะผู้ที่ข้าพเจ้าได้สังหารด้วยมือในฐานะนักรบเช่นกัน ได้พาร่างทิพย์ของข้าพเจ้าเข้าไปดูหลังจากตายได้หนึ่งวัน

  ๓.เป็นผู้เห็นภพสวรรค์คือปราสาทจตุรมุข ที่ถูกเนรมิตสร้างด้วยมุกดาขาวบริสุทธิ์ ทั้งส่วนประกอบวงกบต่างๆที่สร้างด้วยทองคำเช่นเดียวกัน

  ๔.เป็นผู้ครอบครองธาตุเหล็กไหลจักรพรรดิ คือสถิตในกายซึ่งมีอานุภาพและสัณฐานรายละเอียดมากกว่า ๑๖ ประการยิ่งกว่าผู้ใดจะพรรณนาการถึงได้ เป็นสิ่งที่ติดตามมาจากเทือกเขาสันคาราคีรี มีลักษณะเป็นธาตุทิพย์ขณะแทรกเข้าร่าง มีขนาดเท่าลำตาลเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้างประมาณ๕๐ เซนติเมตร ยาวกว่า ๓๐ เมตร รู้ฐานะแห่งการครอบครองว่าต้องไม่กินของคาวนั้นด้วยถ้ากินแล้วมีผลฯ

  ๕.สะดือหน้าท้องของข้าพเจ้าสามารถดูดกลืนสัมภเวสีโอปาติกะได้ ซึ่งเคยมีนับสิบนั้นมีอาการเหมือนตกลงไปในพายุน้ำวนขนาดใหญ่
  ๖.รู้อายุขัยผู้อื่นจากการพยากรณ์ไพ่ยิปซี ที่แม่นยำอย่างน่ากลัว และตายตามคำทำนายไป นับ10 คนแล้ว
  ๗.เป็นผู้ที่พวกเดียร์ถีย์เอาผลึกสีเขียวมาฝากไว้ ๓ เม็ดเล็ก ในนิมิต ๑๐ ปีผ่านไป บุคคลหน้าใหม่มาขอคืนกลับมีขนาดใหญ่เท่ากำปั้น แต่ให้ไปแค่ก้อนเดียว
  ๘.แบ่งภาคเป็นยักษ์ ในคืนวันพระสุดท้ายของเดือน พ.ค ปี ๒๕๕๖ เพราะภาวนาจิตแตก เมตตา เพราะอัตตาครอบ กลายเป็นพยาบาทจากเคส ชาวบ้านถูกฆ่า ล้างบ้าน 6 ศพที่ปัตตานี ที่สำนักสงฆ์วังพะเนียด สตูลมีพยานการบอกเล่า
  ๙.เดียร์ถีย์พาไปทำพิธีล้างอาถรรพ์เพราะกลัวว่าจะเป็นมารทำลายศาสนาเขา แต่โต๊ะส่องดูแล้วสู้ไม่ได้มองเห็นระบุเป็นพระยูไลเหมือนที่สักติดตัวที่หัวไหล่
  ๑๐.ทำลายล้างอาคมคนเล่นของ ที่เลี้ยงผีไปทำร้ายคนที่ตำมะลังสตูล แค่ใช้สัจจะ บอกว่าเสื่อม ก็เสื่อม ดังที่พูด
  ๑๑.รอดจากกองไฟไหม้สูงสามเมตร แต่ไฟไม่ทำอันตรายกินรัศมีรอบตัวห่างไตรจีวรเพียง๑เซนติเมตร ไฟไหม้ไม้กระดานสึกไปเกือบสองนิ้ว ในการนั่งสมาธิแล้วเผลอหลับเพราะจุดเทียนตั้งไว้ กุฏีวอดหนึ่งห้อง วัดสุปัฎนารามวรวิหาร จ.อุบล ปี๒๕๓๖
  ๑๒.ถูกเจ้าป่าเจ้าเขาแห่งเทือกเขาสันคาราคีรีใช้ฤทธิ์ข่ม จับขังในหินสีดำสนิท นี่คือการแสดงอาการกลัวที่สุดในชีวิตรอดพ้นด้วยเจริญเมตตา
  ๑๓.โดนเจ้าที่ลองของจากเจ้าที่ชีปะขาวถือไม้เท้าแก่ๆ กลับหมอบคาพื้นสลบเหมือดคาที่เสียเอง วังพะเนียด สตูล

  เท่าที่ทรงจำได้มีเท่านี้ อย่างอื่นถือเป็นปลีกย่อยที่สลับซับซ้อนจึงไม่นำมาแสดง

  แก้ไขปริศนาธรรมได้สำเร็จโดยใช้ระยะเวลาเกือบ ๔ ปี นับหลังจากบอกลาสิกขาในห้วงออกพรรษาปี ๒๕๕๔

  สิ้นสุดตรงวันเวลาที่
  ๐๙.๔๘ ๑๓/๔/๒๕๕๘
  {O}สำหรับข้าพเจ้าได้นอนหลับพักสักครู่นี้ไปแล้วพิจารณารู้ คือตั้งข้อสงสัยก่อนหลับ เมื่อพิจารณารู้ในนิมิต จึงตื่นขึ้นมาเพื่อแสดงอรรถาธิบายที่สำคัญ จึงขอใช้คำจำกัดความสิ่งที่เกิดขึ้นตามแรงที่จะอธิษฐานเหล่านี้ว่า

  ขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นทั้งหมดนี้ ที่สำคัญนั่นคือระหว่าง การที่ได้พบเห็นการปรากฎของพระไตรปิฏกพระธรรมคำภีร์ดั้งเดิม และ การที่ได้เห็นการปรากฎของคัมภีร์มารคือคำสั่งสอนของมารนอกพระพุทธศาสนา

  โดยยกทั้ง ๒อย่างนี้เป็นหลักในการพิจารณาในขั้นที่๑

  ประเภทที่๑.๑
  {เป็นพระไตรปิฏกพระธรรมคัมภีร์ดั้งเดิมทางพุทธศาสนา} และ #คัมภัร์อักขระพยัญชนะมาร# ที่ไม่ใช่ไม่เหมือนกับที่ถูกตีพิมพ์ในโลกมนุษย์ อยู่ในฐานะเป็น{ทิพยวิเศษบริสุทธิธรรม} และ #อหังการวิเศษมาร# แตกต่างกันชัดเจน

  และ

  ยกทั้งสองอย่างที่ปรากฎเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาในกาลปัจจุบันคือ การปรากฎของพระสัทธรรมที่คงเหลืออยู่จริง และ การปรากฎของสัทธรรมปฎิรูปที่เกิดขึ้นมาใหม่ เป็นหลักพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงในขั้นที่ ๒

  ประเภทที่ ๒.๒ เป็นพระไตรปิฏกจารึก {พระสัทธรรม} ที่แท้จริง ที่หลงเหลือบันทึกอยู่จริงในพระไตรปิฏกที่แม้จะแตกแยกนิกายออกไป แต่ยังมีอยู่เหมือนเดิม และ #สัทธรรมปฎิรูป# อันเป็นคำส่งสอนที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยจริตธรรมของการยอมรับตกลงในมิจฉาชนหมู่มากที่แสวงอื่น ไม่ใช่พระธรรมแท้ที่มีอยู่จริง ไม่มีมรรคผลเป็นที่รองรับ เป็นสิ่งที่นำพาไปสู่มิจฉาทิฐิ อย่างเช่น แอบอ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนที่ถูกต้องในพระไตรปิฏกแต่อย่างนั้นไม่ถูกเป็นต้น

  จุดประสงค์ของอรรถาธิบายสาธยาย

  ทั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาไม่ให้พระสัทธรรมนั้นได้เลือนลางหายไปจากเหล่าพุทธบริษัทสาธุชนทั้งหลาย จากการปรากฎของอสัทธรรมอื่นคือการปรากฎคำสั่งสอนของพญามารที่จะรุ่งโรจน์ในปัจจุบัน ที่สำคัญเพื่อให้รักษาพระสัทธรรมแท้ไม่ให้เกิดสัทธรรมปฎิรูปเกิดขึ้นได้ในบวรพระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาตามเถิด ท่านบัณฑิตทั้งหลายผู้เป็นนักวิชาการบ้าง เป็นผู้มีความรู้ยิ่งบ้าง เป็นอริยะบุคคลบ้าง เป็นพระเสขะ พระอเสขะบ้าง จงพิจารณาตามที่เราได้สาธยาย โดยพิศดารถึงมูลเหตุอันจะพึงมี พึงเกิดขึ้น และพึงเป็น นับตั้งแต่ที่ท่านได้ล่วงรู้อรรถาธิบายตามนี้เถิด{O}


  ข้าพเจ้าได้แก้ไขข้อข้องใจ ในปริศนาธรรมในประการนี้ถึงที่สุดแล้ว

  ( ดีชั่วอย่าคาดหวัง ความจริงเผยก็รู้เอง)

  คนซื่อตรง ไม่พูดคลาดความจริง.
  น อุชุภูตา วิตถํ ภณนฺติ.


  รู้ก็บอกว่ารู้เห็นก็บอกว่าเห็น ไม่ตกนอก ทิฎฐิ 62 พิชัยสงครามของศาสนาพุทธ

  นี่คือสัญญานเตือนจาก "อภยปริตร" ที่ถูกทำลายลง ในฐานะผู้เข้าถึงและรักษา อภยปริตร นี้ จึงแจ้งภัยของ" อสัทธรรม" อันมี" อหังการวิเศษมาร "ไว้ล่วงหน้า

  สำหรับท่านผู้สนใจและคิดว่า " อหังการวิเศษมาร "นั้นมีอยู่จริงตามที่เราได้แสดงไว้นี้

  โปรดช่วยกันจับตา ธาตุ ๔ ที่แปรปรวนให้ดีๆ โดยเฉพาะพื้นที่ ที่มีพายุฟ้าผ่าเมฆดำทะมึน แบบกระทันหัน ชนิดกรมอุตุนิยมวิทยาโลก ยังเอ๋อกิน คำนวนพื้นที่เดียร์ถีย์(ตัวการ)ในตาราง 10 กิโลเมตร ในลักษณะต้น แต่ถ้าใช้ฤทธิ์ได้เต็มที่ คาดว่า จะไม่จำกัดระยะทาง และเป้าหมาย เชื่อว่าสามารถเปลี่ยนรูปลักษณะของตนเองและที่สำคัญที่สุด มักจะเป็นพวกที่มีตัณหามากราคะจัดเป็นพิเศษ ขี้โมโหใจร้อนและเด็ดขาด เอาแต่ใจ และโหดเหี้ยมอำมหิตชนิดไม่สนผิดชอบชั่วดี จึงจะสามารถเข้าถึงสภาวะของ "อหังการวิเศษมาร" ได้อย่างน่าพรั่นพรึง

  ขอจงพึงระวังไว้ แม้แต่ทาสของมันก็คบกันโดยธาตุ


  บุคคลนั้นอาจเป็นเราเอง ถ้าถูกครอบก่อนดิ้นไม่หลุด ยังไงก็ฝากท่านผู้สามารถมาโปรดด้วย ในภายภาคหน้า  บันทึก 6 พฤษภาคม เวลา 4:54 น.
  สุดท้ายต้องกลับกลายมาเป็นตนเองหรือเนี่ย! ได้ในเมื่อไม่มีมารก็ไม่มีพระ ข้าพเจ้าจะสละตนเองเข้าสู่ อหังการวิเศษมาร เพื่อที่ท่าน อเสกขะปฎิสัมภิทาจะได้ปรากฎตัว ..อหังการวิเศษมาร. บุกมาถึงจิตใต้สำนึก ในห้วงเวลานอน สองหน้ากระดาษ พร้อมตารางวิธีอ่านให้จดจำได้ง่าย5-6แถว แถวร่างสุดแสดงรายชื่อของศาสดาในแต่ละยุค ตัวหนังสือสีดำขลับปนเขียว ลักษณะตีพิมพ์ มายาบังคับให้อ่านพร้อมเสียงการท่องอาซาน มันคงรู้ตัวว่าเราจะใช้มันแล้วสินะ เล่นมาแสดงตนล่วงหน้าแบบนี้ บันทึกความทรงจำระหว่างราตรี 06-5-2560 04:00 / ที่สำคัญประกาศที่จะทำลายล้างนั่น เราหรือใครเป็นผู้ประกาศ ถ้าเราถูกครอบงำ ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีผู้บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนามาปราบเรา ข้อนี้เป็นไปได้ ต้องสละตนเอง. จำเป็นต้องชั่วร้ายกระมัง


  "หากเข้าถึงเองยังพอห้ามรั้งเราได้ด้วยวิสัยพุทธวิธี แต่ถ้าพวกมันเข้าถึงเองโดยตรงใครเล่าเอยจะไปหยุดรั้งมัน ตอนนี้กำลังรอ ให้บุคคลที่คอยเฝ้าพิจารณาด้วยอยู่ เอา คัมภีร์ที่จะทำเป็นสื่อนั่น มาให้ "

  ศีลในตอนนี้ไม่บริบูรณ์ รู้สึกแย่อยู่เหมือนกัน แต่มันทำให้เข้าถึงอสัทธรรมได้ตามกรรมตามกาล


  ใช้
  มารปราบมาร ค่อยมาล้างมารทีหลังเถิด พระเถระเจ้าฯ

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 150k252f.jpg
   150k252f.jpg
   ขนาดไฟล์:
   272.4 KB
   เปิดดู:
   10
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 พฤษภาคม 2017 at 21:17
 5. รัตนมหาธาตุ

  รัตนมหาธาตุ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2017
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +23
  ข้อถกเถียงที่เกิดในโลกมนุษย์ที่ส่งผลหลัก คือเรื่องธรรมทั้งมวลและธรรมล้วนๆ เหตุการ์ณในโลกมนุษย์ย่อมสงผลถึงโลกธาตุอื่นด้วย ทั้งในสวรรค์และนรก เมื่อถกเถียงจึงวุ่นวายหาข้อยุติมิได้ โดยเฉพาะในเรื่องพระสัทธรรมและอสัทธรรม เมื่อพระสัทธรรมเริ่มเลือนลางไปจากใจของหมู่สัตว์ในโลกธาตุ กำเนิดสัทธรรมปฏิรูปขึ้นมาแทน

  หากเมื่อใดโลกบังเกิดอลัชชีสรรเสริญแต่งเติมซึ่ง(สัทธรรมปฎิรูป) แห่งอสัทธรรมย่ำยีเสียแล้วซึ่งพระสัทธรรมก้าวล่วงเป็นใหญ่ในสังฆปริมณฑล ทุกภพภูมินรกสวรรค์จึงเกิดวิปริตแปรปรวนมากขึ้น จากที่เป็นอยู่ธรรมดาที่ไม่เที่ยงอย่างนั้นและอย่างนั้นอยู่แล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ย่อมเกิดภัยพิบัติแก่โลกมนุษย์นั้นด้วย เมื่อไร้ซึ่งพระสัทธรรม อสัทธรรมโชติช่วง โลกาย่อมวินาศ ณ ครานั้น

  เมื่ออสัทธรรมกล้าแข็งถึงที่สุด เมื่อโลกธาตุทั้งหลายสั่นไหว บุคคลทั้งหลายปราถนาพระสัทธรรม จึงจะมีการถือกำเนิดจุติธรรมเป็นอิทัปปัจยตา แม้ผู้รู้แล้วยังทำได้แค่อยากและปราถนาก็ได้พึ่งธรรมพึ่งตนเฝ้าคอย เพียงเท่านั้น

  ผู้ใดเล่าหนอจะมาไถพรวนผืนดินถิ่นธรรมที่แห้งผากนี้ให้ราบลุ่มเขียวขจี
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. คะนึง

  คะนึง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  112
  ค่าพลัง:
  +265
  แสดงว่าใกล้ถึงเวลาแล้วซินะ
  ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย
   
 7. Fallenz

  Fallenz สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  90
  ค่าพลัง:
  +25
  :eek::eek::eek:
   
 8. blackangel

  blackangel เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  1,747
  ค่าพลัง:
  +1,824
 9. รัตนมหาธาตุ

  รัตนมหาธาตุ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2017
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +23


  เสียดายที่มันไม่ใช่นิมิตที่เห็นเพียงผู้เดียว แต่เป็นสิ่งที่มีผู้พบเห็นตามและได้รับผลกระทบนับร้อยด้วย ไม่ใช่การเข้าทรงแบบนั้น แต่เป็นผลของการปฎิบัติ ผลของของเก่าที่เคยสั่งสมไว้ในอดีตชาติ ที่เคยเป็นเคยทำไว้อย่างนั้น และมันก็มีฤทธิ์ปรากฎเป็นที่ประกอบ


  เราต้องพึงระลึกและเข้าใจเสมอว่า เราต่างเวียนว่ายตายเกิดมามากมายแล้ว เป็นธรรมดาที่เราและท่านทั้งหลายฯ จะเกิดเป็นผู้ที่นับถือลัทธินอกศาสนาพุทธในชาติต่างๆ ที่แล้วมา ไม่ใช่เกิดมาได้พบได้เป็นได้เข้าถึงแต่พุทธะ โดยเพียงอย่างเดียวทีเดียวเสียนั่นอย่างไร


  ผลที่มาด้วยเศษกรรมและกรรมจัดสรร จึงส่งผลให้เป็นเช่นนี้ อยากหนีไกลห่างมากเพียงเท่าไหร่ กลับดึงดูดกลับนับเท่าพันทวี


  ลองทดสอบดูก่อน ค่อยว่ากัน
   
 10. 00000

  00000 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มีนาคม 2005
  โพสต์:
  34
  ค่าพลัง:
  +1,112
  ยังกับนวนิยายจีนกำลังภายในเรื่อง เดชคำภีร์เทวดา เลยนะครับท่าน ยังๆไง หากมีอย่างที่ว่าจริง ก็ต้องมี ผู้คลี่คลายเรื่องราวที่ท่านห่วงและเฝ้าสังเกตการณ์อย่างแน่นอน ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หากเทพไม่ร่วมมือ แล้วไฉนมารจะลำพอง ศึกนี้หวังเพียงจะไม่ตีวงกว้างและไม่แผ่ขยาย ขอเพียงผู้ที่ขัดแย้งรบกันเท่านั้น มันเป็นสงครามเดิม
   
Loading...