ห้องสนทนา

  1. ในขณะนี้ไม่มีคนอยู่ในห้องสนทนา
   15 กรกฎาคม 2019 at 23:06
   อนัตตา @ อนัตตา: อ้อ
   15 กรกฎาคม 2019 at 23:06
   Chuang simnin @ Chuang simnin: แสดงว่าฝังใจที่น่านนะครับ
   15 กรกฎาคม 2019 at 23:07
   อนัตตา @ อนัตตา: ฝังเลยหรอ
   15 กรกฎาคม 2019 at 23:07
   อนัตตา @ อนัตตา: ขึ้นไปปีละสองครั้ง
   15 กรกฎาคม 2019 at 23:07
   Chuang simnin @ Chuang simnin: ครับ
   15 กรกฎาคม 2019 at 23:07
   อนัตตา @ อนัตตา: ไปอยู่อย่างน้อย 15 วัน
   15 กรกฎาคม 2019 at 23:08
   Chuang simnin @ Chuang simnin: อ่อครับไปนานเหมือนกันนิ
   15 กรกฎาคม 2019 at 23:08
   อนัตตา @ อนัตตา: อยู่วัด ฮาๆ
   15 กรกฎาคม 2019 at 23:08
   Chuang simnin @ Chuang simnin: ครับ
   15 กรกฎาคม 2019 at 23:08
   อนัตตา @ อนัตตา: สงบ สัปปายะ
   15 กรกฎาคม 2019 at 23:09
   อนัตตา @ อนัตตา: น่านเป็นพวกลาวลั๊ว
   15 กรกฎาคม 2019 at 23:10
   อนัตตา @ อนัตตา: ไปดูยูทูปต่อ บายๆ
   15 กรกฎาคม 2019 at 23:24
   16 กรกฎาคม 2019 at 02:40
   16 กรกฎาคม 2019 at 02:46
   16 กรกฎาคม 2019 at 08:14
   อนัตตา @ อนัตตา: สาธุ
   16 กรกฎาคม 2019 at 08:14
   อนัตตา @ อนัตตา: #วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 “วันอาสาฬหบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือเดือน 8 ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนา คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” โปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรม และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยวิธี “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ขอพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงดำรงในโลกนี้นิรันกาล
   16 กรกฎาคม 2019 at 08:46
   อนัตตา @ อนัตตา: จุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือ ใจ การบำรุงรักษาสิ่งใดๆ ในโลก การบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยื่ยม จุดที่เยี่ยมยอดของโลก คือ ใจ ควรบำรุงรักษาด้วยดี ได้ใจแล้ว คือ ได้ธรรม เห็นใจแล้ว คือ เห็นธรรม รู้ใจตนแล้ว คือ รู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้ว คือ ถึงพระนิพพาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต#ธรรมทาน Edited
   16 กรกฎาคม 2019 at 08:46
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อรุณสวัสดิ์ครับ
   16 กรกฎาคม 2019 at 08:46
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ธรรมทานแต่เช้า
   16 กรกฎาคม 2019 at 08:46
   16 กรกฎาคม 2019 at 08:47
   อนัตตา @ อนัตตา: สวัสดีวันพระค้าบคุณธรรม
   16 กรกฎาคม 2019 at 08:48
   อนัตตา @ อนัตตา: มันกลายเป็นอาชีพไปแล้ว ฮาๆ
   16 กรกฎาคม 2019 at 08:48
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: วันนี้วันพระไปทำบุญกันคับ
   16 กรกฎาคม 2019 at 08:48
   อนัตตา @ อนัตตา: จ้า
   16 กรกฎาคม 2019 at 09:14
   แสน1 @ แสน1: วันนี้คนเต็มศาลาเลย
   16 กรกฎาคม 2019 at 09:15
   แสน1 @ แสน1: เป็นแบบนี้ทุกวันคงดี ศาสนาจะได้ดำรงค์อยู่ตลอดไป
   16 กรกฎาคม 2019 at 09:16
   แสน1 @ แสน1: พิธีกรรมจะเป็นส่วนผลักดันให้มีความดำรงอยู่ของความศรัทธา
   16 กรกฎาคม 2019 at 09:16
   แสน1 @ แสน1: จะมีแห่เทียนตอนบ่าย
   16 กรกฎาคม 2019 at 09:17
   แสน1 @ แสน1: เย็นนี้มีเวียนเทียน สวดมนต์เย็น
   16 กรกฎาคม 2019 at 09:49
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อนุโมทนาครับ
   16 กรกฎาคม 2019 at 10:49
   ยศวดี @ ยศวดี: อนุโมทนาเช่นกันคะ
   16 กรกฎาคม 2019 at 10:49
   ยศวดี @ ยศวดี: อิอิ
   16 กรกฎาคม 2019 at 10:50
   ยศวดี @ ยศวดี: เย็นนี้เวียนเทียนมั๊ย
   16 กรกฎาคม 2019 at 10:51
   ยศวดี @ ยศวดี: เฮงๆวันพระคะ
   16 กรกฎาคม 2019 at 10:54
   แสน1 @ แสน1: เวียนสิครับ
   16 กรกฎาคม 2019 at 10:55
   แสน1 @ แสน1: อุบลจัดยิ่งใหญ่
   16 กรกฎาคม 2019 at 10:56
   แสน1 @ แสน1: เคยไปดูปีหนึ่ง ฝนตก
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:17
   ยศวดี @ ยศวดี: แล้วใงต่อ
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:19
   ยศวดี @ ยศวดี: หาเพื่อนคุย
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:19
   ยศวดี @ ยศวดี: เบื่อ
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:19
   ยศวดี @ ยศวดี: อิอิ
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:20
   ยศวดี @ ยศวดี: ว่าจะลิกเล่นเฟสละ
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:20
   ยศวดี @ ยศวดี: อ้าว
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:20
   ยศวดี @ ยศวดี: ตกลงคือ
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:20
   ยศวดี @ ยศวดี: คุยคนเเยวงั่นซิ
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:20
   ยศวดี @ ยศวดี: เฮ้อ
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:21
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:22
   แสน1 @ แสน1: เน็ตหลุด
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:23
   แสน1 @ แสน1: เล่นทวิตเตอร์ไหม
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:23
   แสน1 @ แสน1: #ทัวร์บุญ อ่ะๆ
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:25
   แสน1 @ แสน1: จะพาไปแอ่ว วัดสายปฏิบัติ
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:47
   แสน1 @ แสน1: เจ้าตำหนักหาย
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:47
   แสน1 @ แสน1: สงสัย ของเซ่นวันพระ
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:50
   แสน1 @ แสน1: สรุป คนสนใจเลข มากกว่า เรื่องอื่นใด
   16 กรกฎาคม 2019 at 11:50
   แสน1 @ แสน1: โดยเฉพาะ ฉงาย
   16 กรกฎาคม 2019 at 12:02
   อนัตตา @ อนัตตา: อะไรๆมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่ได้หยุดอยู่ ไปเก็บเอาขี้เถ้ามันมาเสกสรรปั้นแต่ง ให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนั่งดูด้วยความเศร้าโศกใจ ~นี่เรียกว่าความเขลา หรือความฉลาด~ "ปัญญานันทภิกขุ"
   16 กรกฎาคม 2019 at 12:14
   อนัตตา @ อนัตตา: ทำบาปก็ตัวของเรา ทำบุญก็ตัวของเรา ไปตกนรกหมกไหม้ก็ตัวของเรา ไปสวรรค์นิพพานก็ตัวของเรา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
   16 กรกฎาคม 2019 at 12:34
   YaYpa @ YaYpa: สาธุๆๆ...คะ
   16 กรกฎาคม 2019 at 13:05
   P. pray084 @ P. pray084: สาธุๆๆๆๆๆ..ค่ะ
   16 กรกฎาคม 2019 at 13:18
   อนัตตา @ อนัตตา: มันเฉยๆ ไปหมดทุกเรื่อง หรือเป็นเพราะความแก่
   16 กรกฎาคม 2019 at 13:41
   16 กรกฎาคม 2019 at 13:43
   อนัตตา @ อนัตตา: ครูบาอาจารย์กี่รูป กี่รูป ท่านก็สอนเรื่องเดียวกัน ไม่พ้นเรื่องกาย เรื่องจิต
   16 กรกฎาคม 2019 at 13:44
   อนัตตา @ อนัตตา: ของจริงได้กับคนจริง
   16 กรกฎาคม 2019 at 13:44
   อนัตตา @ อนัตตา: ถามตัวเองแล้วกันว่าเราน่ะจริงแค่ไหน
   16 กรกฎาคม 2019 at 13:55
   YaYpa @ YaYpa: คะ
   16 กรกฎาคม 2019 at 14:28
   16 กรกฎาคม 2019 at 17:20
   อนัตตา @ อนัตตา: สำรวยลืมคำ คริคริ
   16 กรกฎาคม 2019 at 17:23
   16 กรกฎาคม 2019 at 18:01
   อนัตตา @ อนัตตา: "อามิสบูชา มีน้ำหนักเพียง ๕ กิโลกรัม แต่ ปฏิบัติบูชา มีน้ำหนักถึง ๑๐๐ กิโลกรัม อามิสบูชาจึงเป็นสิ่งที่ทำได้เฉพาะกาลเท่านั้น ส่วน ปฏิบัติบูชา ทำได้ไม่จำกัดกาลเวลา สถานที่ หรือบุคคล เหตุนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่า ปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาอันเลิศ" พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
   16 กรกฎาคม 2019 at 18:03
   อนัตตา @ อนัตตา: "..พุทโธ ธัมโม สังโฆ นั้น เป็นเพียงวัตถุหรือเครื่องหมายของพระ ไม่ใช่องค์พระจริงๆ ส่วนพระจริงๆ นั้นคือ สติ ถ้าเรามีสติอยู่เสมอ ก็เท่ากับเราได้สร้างพระ ไว้ในตัวของเรา พระท่านก็จะช่วยให้เรา มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดเวลา.." พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
   16 กรกฎาคม 2019 at 18:05
   อนัตตา @ อนัตตา: ได้อ่านกันแบบแน่นๆ
   16 กรกฎาคม 2019 at 18:05
   อนัตตา @ อนัตตา: “...ความเหนื่อยล้า เป็นอุปสรรคสำหรับคนเดินทางไกล แต่การเดินทางไกลหรือหลงทาง ย่อมดีกว่าเดินทางผิดหรือมีจิตตั้งไว้ผิด เพราะการคบหากับคนที่ไม่ดี คนที่พอจะดีได้กลับกลายเป็นคนชั่วไปเสียนี่ เปรียบเหมือนทางที่รกรุงรังเต็มไปด้วยขยะมูลฝอย แม้จะเป็นทางตรง จะถือว่าเป็นทางที่ดีก็ไม่ได้ ส่วนผู้ที่คบหากับกัลยาณมิตร มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมดียิ่งขึ้นๆ เหมือนทางป่าที่รกรุงรังด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาไม่ร้อน แม้จะเป็นทางอ้อม ก็ถือว่าเป็นทางที่ดีได้” ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
   16 กรกฎาคม 2019 at 20:15
   YaYpa @ YaYpa: สาธุธรรมคะ..ขอบคุณมากคะ
   16 กรกฎาคม 2019 at 22:16
   16 กรกฎาคม 2019 at 22:28
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: แป้งหนานุ่ม
   16 กรกฎาคม 2019 at 22:50
   peesut @ peesut: โรยด้วยนมนำ้ตาลอร่อย
   17 กรกฎาคม 2019 at 07:40
   YaYpa @ YaYpa: สวัสดีคะ..ทุกท่าน
   17 กรกฎาคม 2019 at 08:57
   อนัตตา @ อนัตตา: ใจไม่ถึงบุญ บุญไม่ถึงใจ
   17 กรกฎาคม 2019 at 08:57
   อนัตตา @ อนัตตา: ใจไม่ถึงศีล ศีลไม่ถึงใจ
   17 กรกฎาคม 2019 at 08:57
   อนัตตา @ อนัตตา: ใจไม่ถึงธรรม ธรรมไม่ถึงใจ
   17 กรกฎาคม 2019 at 09:05
   อนัตตา @ อนัตตา: เทวะคีตา
   17 กรกฎาคม 2019 at 11:17
   17 กรกฎาคม 2019 at 11:18
   อนัตตา @ อนัตตา: กิจในอริยสัจ คือสิ่งที่ต้องทำต่ออริยสัจ 4 แต่ละข้อ ได้แก่
   17 กรกฎาคม 2019 at 11:18
   อนัตตา @ อนัตตา: ปริญญา - ทุกข์ ควรรู้ คือการทำความเข้าใจปัญหาหรือสภาวะที่เป็นทุกข์อย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง เป็นการเผชิญหน้ากับปัญหา
   17 กรกฎาคม 2019 at 11:18
   อนัตตา @ อนัตตา: ปหานะ - สมุทัย ควรละ คือการกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ เป็นการแก้ปัญหาที่เหตุต้นตอ
   17 กรกฎาคม 2019 at 11:19
   อนัตตา @ อนัตตา: สัจฉิกิริยา - นิโรธ ควรทำให้แจ้ง คือการเข้าถึงภาวะดับทุกข์ หมายถึงภาวะที่ไร้ปัญหาซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
   17 กรกฎาคม 2019 at 11:19
   อนัตตา @ อนัตตา: ภาวนา - มรรค ควรเจริญ คือการฝึกอบรมปฏิบัติตามทางเพื่อให้ถึงความดับแห่งทุกข์ หมายถึงวิธีการหรือทางที่จะนำไปสู่จุดหมายที่ไร้ปัญหา
   17 กรกฎาคม 2019 at 11:19
   อนัตตา @ อนัตตา: กิจทั้งสี่นี้จะต้องปฏิบัติให้ตรงกับมรรคแต่ละข้อให้ถูกต้อง การรู้จักกิจในอริยสัจนี้เรียกว่ากิจญาณ
   17 กรกฎาคม 2019 at 11:20
   อนัตตา @ อนัตตา: กิจญาณเป็นส่วนหนึ่งของญาณ 3 หรือญาณทัสสนะ (สัจญาณ, กิจญาณ, กตญาณ) ซึ่งหมายถึงการหยั่งรู้ครบสามรอบ ญาณทั้งสามเมื่อเข้าคู่กับกิจในอริยสัจทั้งสี่จึงได้เป็นญาณทัสนะมีอาการ 12 ดังนี้
   17 กรกฎาคม 2019 at 11:21
   อนัตตา @ อนัตตา: สัจญาณ หยั่งรู้ความจริงสี่ประการว่า นี่คือทุกข์ นี่คือเหตุแห่งทุกข์ นี่คือความดับทุกข์ นี่คือทางแห่งความดับทุกข์
   17 กรกฎาคม 2019 at 11:21
   อนัตตา @ อนัตตา: กิจญาณ หยั่งรู้หน้าที่ต่ออริยสัจว่า ทุกข์ควรรู้ เหตุแห่งทุกข์ควรละ ความดับทุกข์ควรทำให้ประจักษ์แจ้ง ทางแห่งความดับทุกข์ควรฝึกหัดให้เจริญขึ้น
   17 กรกฎาคม 2019 at 11:21
   อนัตตา @ อนัตตา: กตญาณ หยั่งรู้ว่าได้ทำกิจที่ควรทำได้เสร็จสิ้นแล้ว ทุกข์ได้กำหนดรู้แล้ว เหตุแห่งทุกข์ได้ละแล้ว ความดับทุกข์ได้ประจักษ์แจ้งแล้ว ทางแห่งความดับทุกข์ได้ปฏิบัติแล้ว
   17 กรกฎาคม 2019 at 11:22
   อนัตตา @ อนัตตา: ก๊อปมาล้วนๆ คริคริ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:04
   Chuang simnin @ Chuang simnin: สาธุๆๆ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:05
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:06
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:07
   แสน1 @ แสน1: วันเวลาผ่านไป
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:08
   แสน1 @ แสน1: ความแก่ ชราก็จะมาเยือน
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:10
   แสน1 @ แสน1: เจ้าตำหนัก มาๆ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:10
   แสน1 @ แสน1: ถึงเวลาเปิดตำหนัก
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:10
   อนัตตา @ อนัตตา: แล้วก็ตายจากไป
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:12
   แสน1 @ แสน1: สามเณร มีตาทิพย์ ข่าว
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:12
   อนัตตา @ อนัตตา: อย่าไปยินดีกับเงินในกระเป๋าของผู้อื่น
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:13
   แสน1 @ แสน1: พระพยอมชี้ เป็นณาน เป็นสัมมาสมาธิ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:14
   อนัตตา @ อนัตตา: สามเณรได้ฌาน ก็ได้ตาทิพย์เป็นธรรมดา
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:14
   แสน1 @ แสน1: เจ้าตำหนัก มีไหมฌานนะ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:14
   อนัตตา @ อนัตตา: มาหลายชาน ฮา
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:15
   อนัตตา @ อนัตตา: มีชานหมากหลวงปู่ทิม
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:15
   แสน1 @ แสน1: แสดงแมะ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:16
   อนัตตา @ อนัตตา: ชานชรา แสดงยังไง
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:16
   แสน1 @ แสน1: งวดนี้ต้องสองตัวตรงๆ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:17
   อนัตตา @ อนัตตา: แสนพบแพทย์ด่วน!!!!
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:17
   แสน1 @ แสน1: หงาย เงิ้บมาสองงวดแล้ว
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:18
   อนัตตา @ อนัตตา: แสนเห็นมั้ยใครอยู่ใกล้ๆ เรา
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:18
   อนัตตา @ อนัตตา: ยืนอยู่บนดอกบัวแก้ว
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:19
   แสน1 @ แสน1: น่าน
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:19
   อนัตตา @ อนัตตา: ดูซิ ดูดีๆ ฮา
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:19
   แสน1 @ แสน1: กวนอิม
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:19
   อนัตตา @ อนัตตา: เดา
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:20
   แสน1 @ แสน1: หมอดูก็...
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:20
   อนัตตา @ อนัตตา: มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกบัวด้วย ยิ้มๆ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:21
   อนัตตา @ อนัตตา: คนมีญานจะเห็น
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:21
   แสน1 @ แสน1: เจ้าตำหนัก สงสัย ฟุ้ง
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:21
   อนัตตา @ อนัตตา: บ่ๆ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:21
   อนัตตา @ อนัตตา: บ่แม่นเพื่อนเล่น
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:23
   แสน1 @ แสน1: รู้ขนาดว่า มีพระพิพเนตร หัวช้าง
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:24
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:24
   อนัตตา @ อนัตตา: แสนฟุ้ง
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:25
   แสน1 @ แสน1: น่าน
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:25
   อนัตตา @ อนัตตา: เจ้าชู้ ฮา
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:26
   แสน1 @ แสน1: จบข่าว
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:27
   อนัตตา @ อนัตตา: คุยเล่นขำๆ ไปวันๆ พอได้
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:27
   อนัตตา @ อนัตตา: เพลง
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:28
   แสน1 @ แสน1: สัญญากาสะลอง
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:28
   อนัตตา @ อนัตตา: เทวดายังมาอนุโมทนาบุญเมื่อคืนกันอยู่เลย
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:29
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:30
   แสน1 @ แสน1: เมื่อวาน วัดถ้ำผาแด่น คนมาเป็นหมื่น
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:31
   แสน1 @ แสน1: มีรายการทีวีมาทำเผยแพร่
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:32
   อนัตตา @ อนัตตา: ไปกับใครรึ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:32
   แสน1 @ แสน1: ไปส่งพระ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:32
   แสน1 @ แสน1: วัดผาแด่นมายืมเต้นท์
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:33
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:33
   แสน1 @ แสน1: เทียนพรรษา อุบลหัก
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:34
   แสน1 @ แสน1: ถือว่า ลางไม่ดี
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:34
   แสน1 @ แสน1: ปีนี้น่าจะแล้ง
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:34
   อนัตตา @ อนัตตา: ทำไมหัก หล่อหลอมไม่ดีซิ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:35
   อนัตตา @ อนัตตา: ไปอุบลมารึ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:35
   แสน1 @ แสน1: ออกข่าวใหญ่
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:35
   อนัตตา @ อนัตตา: อ้อ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:36
   แสน1 @ แสน1: ไปหล่ะ
   17 กรกฎาคม 2019 at 12:36
   อนัตตา @ อนัตตา: ไม่ได้ไปดูงานแห่เทียนเลย
   17 กรกฎาคม 2019 at 13:02
   อนัตตา @ อนัตตา: จงสูงกว่าด้วยเมตตา ไม่ใช่ฐานะ.. เมตตาให้อภัย ทำจิตใจให้เบิกบาน ความสุขเกิดจากใจที่สะอาด ใจที่สะอาดเกิดจาก คิดดี พูดดี ทำดี
   17 กรกฎาคม 2019 at 13:58
   YaYpa @ YaYpa: อ่าน....คะ
   17 กรกฎาคม 2019 at 14:54
   17 กรกฎาคม 2019 at 14:56
   แสน1 @ แสน1: ฝนตก ธรรมกาลมา
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:02
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: นั่น
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:03
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แผ่นดินไหวด้วยต่างหากท่าน
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:07
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:09
   อนัตตา @ อนัตตา: สติอยู่กับงานตรงหน้า แล้วความบ้าจะลดลง
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:21
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:21
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แต่ว่า คนแบบเราๆเขาชอบให้ไปหลังคาแดงอยู่บ่อยๆนะครับ
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:31
   อนัตตา @ อนัตตา: ฮาๆ
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:31
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:32
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เอามาอวดตอนนี้ก็ทานไม่ได้ละครับ แน่นไปหมด ทานมากก็เป็นทุกข์แบบนี้
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:33
   อนัตตา @ อนัตตา: คริคริ
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:33
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:33
   อนัตตา @ อนัตตา: คุณธรรมซำบายดีบ่
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:49
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: สบายดีตามอัตภาพครับ
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:49
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เมื่อวานนั่งเฝ้าเทียนเลยศึกาาธรรมจากเทียน
   17 กรกฎาคม 2019 at 15:50
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: รู้สึกเหมือนได้อะไรมากมาย ยืนนิ่งเลย แถมยุงไม่กัดด้วย ฮาๆ
   17 กรกฎาคม 2019 at 16:40
   อนัตตา @ อนัตตา: โมทนาค้าบ
   17 กรกฎาคม 2019 at 17:37
   อนัตตา @ อนัตตา: เพราะขึ้นหลังเสือจึงลงได้ยาก
   17 กรกฎาคม 2019 at 17:38
   อนัตตา @ อนัตตา: อันใดที่ยังไม่ถึงก็ย่อมจะไม่รู้ ผู้ไม่รู้ไม่ใช่ผู้ผิด ไม่เห็นต้องอายกับความไม่รู้
   17 กรกฎาคม 2019 at 17:44
   YaYpa @ YaYpa: สาธุๆๆ...คะ
   17 กรกฎาคม 2019 at 17:56
   อนัตตา @ อนัตตา: เห็นหลายๆ คนที่ไม่รู้ แต่จำเป็นต้องแสร้งว่ารู้ เพราะทะยานขึ้นไปอยู่บนหลังเสือแล้ว
   17 กรกฎาคม 2019 at 17:57
   อนัตตา @ อนัตตา: เมื่อไม่รู้ก็พูดผิด สอนผิด ไม่ตรงธรรมตามจริง ทำให้ผู้ที่หลงเชื่อวนเวียนอยู่กับโลกธรรม มันก็เวียนว่ายอยู่ในทะเลทุกข์นั่นแล
   17 กรกฎาคม 2019 at 17:58
   อนัตตา @ อนัตตา: ฉหงายยยยยยยย หายไปไส
   17 กรกฎาคม 2019 at 17:59
   อนัตตา @ อนัตตา: สอนธรรมผิดๆ เผยแพร่พระสัทธรรมผิดๆ จัดเป็นวจีกรรม ผิดศีลข้อที่ 4 คือมุสาวาทาเวรมณี ย่อมส่งผลเป็นอกุศลกรรมวิบากทั้งชาตินี้และชาติหน้า และเมื่อตายไปก็ลงสู่อบายภูมิ 4 Edited
   17 กรกฎาคม 2019 at 18:00
   อนัตตา @ อนัตตา: ดังนั้นจึงต้องไตร่ตรองพิจารณาให้รอบคอบก่อนการเผยแพร่ว่าธรรมที่นำมาบอกต่อ หรือจัดพิมพ์นั้น ถูกต้องตรงกับพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ บิดเบือนพระธรรมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางโลกธรรมหรือไม่ ต่างๆ เหล่านี้
   17 กรกฎาคม 2019 at 18:01
   อนัตตา @ อนัตตา: ผู้ที่ยังไม่ข้ามฟากฝั่งจากแดนปุถุชนสู่แดนอริยชนล้วนมีกิเลสหนาแน่นด้วยกันทั้งนั้น แม้จะนุ่งขาวห่มขาว หรือห่มอะไรก็แล้วแต่ เครื่องนุ่งห่มไม่อาจบอกได้ว่าบุคคลผู้นั้นมีธรรมหรือไม่มี ข้ามโคตรแล้วหรือยัง
   17 กรกฎาคม 2019 at 18:01
   อนัตตา @ อนัตตา: เชื่อพระพุทธองค์ดีที่สุดค่ะ ยิ้มๆ
   17 กรกฎาคม 2019 at 19:38
   Higtmax @ Higtmax: วจีกรรม นี่ ทำง่าย ไม่รู้ตัว และล้มล้างยาก
   17 กรกฎาคม 2019 at 20:42
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: คิดถึงหรอเจ๊ 555
   17 กรกฎาคม 2019 at 20:42
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: ตื่ยมสเหนผีตากผ้าอ้อม แดงแจ๊เลย
   17 กรกฎาคม 2019 at 21:04
   17 กรกฎาคม 2019 at 21:17
   17 กรกฎาคม 2019 at 22:03
   อนัตตา @ อนัตตา: มาแซ่บรอบดึก ฮาๆ
   17 กรกฎาคม 2019 at 22:03
   17 กรกฎาคม 2019 at 22:11
   17 กรกฎาคม 2019 at 22:27
   อนัตตา @ อนัตตา: ฮาๆๆ
   17 กรกฎาคม 2019 at 23:12
   18 กรกฎาคม 2019 at 07:03
   YaYpa @ YaYpa: สวัสดีคะ..ทุกท่าน
   18 กรกฎาคม 2019 at 07:36
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: ถ้าอยากกินกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่
   18 กรกฎาคม 2019 at 07:36
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: ระหว่างซื้อมากินเองกะไปกิน ร้านบถปเฟ่ อันไหนดีกว่า
   18 กรกฎาคม 2019 at 07:47
   อนัตตา @ อนัตตา: บุฟเฟ่เหอะ สะดวก ฮาๆ
   18 กรกฎาคม 2019 at 08:22
   18 กรกฎาคม 2019 at 10:21
   NoOTa @ NoOTa:
   18 กรกฎาคม 2019 at 11:19
   อนัตตา @ อนัตตา: โอ๊ยอวตารอะไรกันเยอะแยะ
   18 กรกฎาคม 2019 at 11:19
   อนัตตา @ อนัตตา: ลงทุนอะไรมากมายขนาดนั้น
   18 กรกฎาคม 2019 at 11:22
   Chuang simnin @ Chuang simnin: โดนดักยิง
   18 กรกฎาคม 2019 at 11:22
   18 กรกฎาคม 2019 at 11:23
   Chuang simnin @ Chuang simnin: ต้องออกมา
   18 กรกฎาคม 2019 at 11:25
   18 กรกฎาคม 2019 at 11:46
   18 กรกฎาคม 2019 at 12:36
   อนัตตา @ อนัตตา: ธรรมะหลวงปู่เทพโลกอุดร ๑. ธรรมะของท่านต้องเกิดจากการปฎิบัติเท่านั้น ๒. ต้องมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ๓. อยากรู้ธรรมะหรือคำสอนของท่าน ให้ดูจิตตนเอง ๔. ให้รักผู้อื่นเหมือนที่รักตน ๕. ให้ทำตัวเหมือนน้ำ น้ำไปได้ทุกสถานที่ อยู่ในน้ำ ในอากาศ ในดิน น้ำอยู่ได้ทุกสภาวะ เป็นไอน้ำ เป็นน้ำ เป็นน้ำแข็ง น้ำให้ความชุ่มชื่น สดชื่น แก้กระหาย น้ำให้ชีวิต และทำลายชีวิต น้ำให้ความเย็น ให้ความร้อน น้ำมีรูปร่างต่างๆ กันตามรูปร่างของภาชนะ น้ำใช้ล้างความสกปรกให้สะอาด ฯลฯ ..... Edited
   18 กรกฎาคม 2019 at 13:03
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: เจ๊ก็เล่นเป็นเพื่อน อวตารหน่อยสิ
   18 กรกฎาคม 2019 at 13:03
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: เหงาๆ มั้งไม่มีไรทำ เลยสมัครหลายๆ ชื่อ
   18 กรกฎาคม 2019 at 13:37
   อนัตตา @ อนัตตา: ฮาๆๆๆ
   18 กรกฎาคม 2019 at 14:03
   อนัตตา @ อนัตตา: หงายไปส่งให้แล้วนะ
   18 กรกฎาคม 2019 at 14:35
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เอิ่ม คือไรใครอวตาร
   18 กรกฎาคม 2019 at 14:48
   18 กรกฎาคม 2019 at 15:51
   18 กรกฎาคม 2019 at 16:04
   แสน1 @ แสน1: เล่นกับเงา
   18 กรกฎาคม 2019 at 16:04
   แสน1 @ แสน1: น่าน
   18 กรกฎาคม 2019 at 16:05
   แสน1 @ แสน1: มาๆ เปิดตำหนัก
   18 กรกฎาคม 2019 at 16:29
   อนัตตา @ อนัตตา: ตำหนักอะไร
   18 กรกฎาคม 2019 at 16:32
   อนัตตา @ อนัตตา: แฮ่มๆ
   18 กรกฎาคม 2019 at 16:35
   อนัตตา @ อนัตตา: พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่ท่านรู้ ท่านจะรู้โดยวิธีใด โดยคำพูดข้อไหน ส่วนไหนก็ตาม, ใจความเหมือนกันหมด คือท่านรู้ตรงที่ว่า : #ไม่มีอะไรควรสำคัญมั่นหมาย #ว่าตัวกู_ของกู #คำสอนตอนไหนๆในพระไตรปิฎก #ใจความก็อยู่ที่นี่ #พอสังเวชเกิดขึ้นในข้อนี้ #เท่านั้นแหละ บรรลุมรรค ผล ได้ •พุทธทาสภิกขุ• ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๑ น. ๑๐๙
   18 กรกฎาคม 2019 at 17:08
   toptapping @ toptapping: ุจะตั้งกระทู้กดตรงไหนคะ
   18 กรกฎาคม 2019 at 17:15
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เข้าไปที่ห้องที่อยากตั้งกระทู้ก่อนครับ
   18 กรกฎาคม 2019 at 17:16
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: จะมีปุ่มที่ว่า ตั้งกระทู้ใหม่สีเขียวๆ ด้านขวาบน
   18 กรกฎาคม 2019 at 17:16
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: กดที่ตรงนั้นแล้วลงรายละเอียดได้เลยครับ
   18 กรกฎาคม 2019 at 17:38
   18 กรกฎาคม 2019 at 17:42
   Chuang simnin @ Chuang simnin: อารมณ์ประมาณนี้ อิอิอิ
   18 กรกฎาคม 2019 at 18:05
   อนัตตา @ อนัตตา: โอ๊...โอว...อกหัก
   18 กรกฎาคม 2019 at 18:06
   18 กรกฎาคม 2019 at 18:17
   18 กรกฎาคม 2019 at 18:49
   อนัตตา @ อนัตตา: กินๆๆๆๆ
   18 กรกฎาคม 2019 at 18:49
   18 กรกฎาคม 2019 at 19:24
   Chuang simnin @ Chuang simnin: มีแต่กินระวังอ้วนนะ
   18 กรกฎาคม 2019 at 19:26
   18 กรกฎาคม 2019 at 19:41
   18 กรกฎาคม 2019 at 19:46
   อนัตตา @ อนัตตา: ดูเค้ากินไม่อ้วนหรอก
   18 กรกฎาคม 2019 at 19:46
   Chuang simnin @ Chuang simnin: อืม
   18 กรกฎาคม 2019 at 19:47
   Chuang simnin @ Chuang simnin: แค่ดูนะ
   18 กรกฎาคม 2019 at 19:47
   อนัตตา @ อนัตตา: แม่น
   18 กรกฎาคม 2019 at 19:50
   Chuang simnin @ Chuang simnin: ทานข้าวยังครับ
   18 กรกฎาคม 2019 at 20:00
   อนัตตา @ อนัตตา: ยังค้าบ
   18 กรกฎาคม 2019 at 20:01
   Chuang simnin @ Chuang simnin: อืม
   18 กรกฎาคม 2019 at 20:01
   Chuang simnin @ Chuang simnin: ครับ
   18 กรกฎาคม 2019 at 20:04
   18 กรกฎาคม 2019 at 20:13
   18 กรกฎาคม 2019 at 20:27
   อนัตตา @ อนัตตา: อารมณ์หวานก็มา หุหุ
   18 กรกฎาคม 2019 at 20:51
   Chuang simnin @ Chuang simnin: อืม
   18 กรกฎาคม 2019 at 20:55
   Chuang simnin @ Chuang simnin: บายๆ
   18 กรกฎาคม 2019 at 23:21
   19 กรกฎาคม 2019 at 10:04
   อนัตตา @ อนัตตา: เห็นอะไร ฟังอะไรมา ให้เชื่อครึ่งนึง อีกครึ่งนึงพิสูจน์ให้รู้ เห็น ด้วยตนเอง จึงเรียกว่า มีปัญญา ใช้ปัญญา . หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน #สวัสดี #วันศุกร์
   19 กรกฎาคม 2019 at 11:55
   YaYpa @ YaYpa: สวัสดีคะ
   19 กรกฎาคม 2019 at 13:10
   19 กรกฎาคม 2019 at 13:10
   นายนันทวุฒิ @ นายนันทวุฒิ: อนัตตา
   19 กรกฎาคม 2019 at 13:10
   19 กรกฎาคม 2019 at 13:10
   นายนันทวุฒิ @ นายนันทวุฒิ: อนิจจัง
   19 กรกฎาคม 2019 at 13:10
   นายนันทวุฒิ @ นายนันทวุฒิ: ทุกขัง
   19 กรกฎาคม 2019 at 13:11
   นายนันทวุฒิ @ นายนันทวุฒิ: อนัตตาติ
   19 กรกฎาคม 2019 at 13:11
   19 กรกฎาคม 2019 at 13:11
   19 กรกฎาคม 2019 at 13:11
   19 กรกฎาคม 2019 at 13:35
   19 กรกฎาคม 2019 at 13:50
   19 กรกฎาคม 2019 at 14:45
   อนัตตา @ อนัตตา: มาๆ ส้มตำทอด [​IMG]
   19 กรกฎาคม 2019 at 17:45
   19 กรกฎาคม 2019 at 18:28
   อนัตตา @ อนัตตา: ฉะหงายยยยยยยยย ตื่นยังงงงงง
   19 กรกฎาคม 2019 at 18:29
   อนัตตา @ อนัตตา: ตายกันหมดแล้วหรอ ฮาๆ
   19 กรกฎาคม 2019 at 18:31
   19 กรกฎาคม 2019 at 18:50
   อนัตตา @ อนัตตา: เห้อ...อวตานกันไปหมดแล้ว เหงาเลย
   19 กรกฎาคม 2019 at 20:00
   19 กรกฎาคม 2019 at 20:02
   19 กรกฎาคม 2019 at 20:20
   Chuang simnin @ Chuang simnin: อืม
   19 กรกฎาคม 2019 at 22:01
   19 กรกฎาคม 2019 at 22:02
   19 กรกฎาคม 2019 at 22:08
   Tanakaan789 @ Tanakaan789: สวัสดีครบผมสมาชิคใหม่ ยินดีที่ได้รู้จักครับ
   19 กรกฎาคม 2019 at 22:12
   Chuang simnin @ Chuang simnin: ใหม่เช่นกันครับ
   19 กรกฎาคม 2019 at 22:14
   19 กรกฎาคม 2019 at 22:39
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: อนัตตา ฉงายไม่อยู่คุยกับโฉลงก็ได้นะ
   19 กรกฎาคม 2019 at 22:47
   19 กรกฎาคม 2019 at 22:53
   Chuang simnin @ Chuang simnin: อืม
   19 กรกฎาคม 2019 at 22:56
   Chuang simnin @ Chuang simnin: ง่วงๆๆ
   20 กรกฎาคม 2019 at 06:47
   อนัตตา @ อนัตตา: ให้ตระหนักในกรรม…ว่ามีต่างๆกัน เพราะฉะนั้นไม่ให้ดูถูกเหยียดหยาม ในชาติกำเนิดความเป็นอยู่ของกันและกัน . หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน #สวัสดี #วันเสาร์
   20 กรกฎาคม 2019 at 07:28
   20 กรกฎาคม 2019 at 08:35
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ฉะหงายยยยยยตื่นยังยยยยยย โฉลงตื่นแล้วววววว มาฟังธรรมะยามเช้ากัน
   20 กรกฎาคม 2019 at 09:36
   อนัตตา @ อนัตตา: พุทโธไม่พามาเกิด พุทโธไม่พาแก่ พุทโธไม่พาเจ็บ พุทโธไม่พาตาย พุทโธเป็นศรัทธาจริต เราภาวนาพุทโธความตายก็ดี เราภาวนาลมหายใจเข้าออกก็ดี ดีหมด คำสอนของพระบรมศาสดาให้ เราทำไม่ดีน้อยก็ดีมาก ถ้าเราทำมากก็ต้องดีมาก เราทำน้อยก็ต้องดีน้อย พระบรมศาสดาเอาถุงเงินถุงทองให้สัตว์โลกทั้งปวงแล้ว แต่สัตว์โลกทั้งปวงเอาไม่เป็น ก็เลยไปเอาแต่ทรัพย์โจร ทรัพย์มาร เอาทรัพย์โจรทรัพย์มารก็คือ การเบียดเบียนกันก็มีแต่เวรสนองเวร ภัยสนองภัยกันกันอยู่ทุกวันนี้เอง เป็นเพราะเหตุใด เพราะไม่เอาทรัพย์พระบรมศาสดานั่นเอง.../ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
   20 กรกฎาคม 2019 at 10:47
   อนัตตา @ อนัตตา: สังคมแห่งการเสพสื่อ อันตรายยิ่งนัก หากสื่อนั้นเป็นสื่อลวง
   20 กรกฎาคม 2019 at 13:05
   20 กรกฎาคม 2019 at 13:26
   อนัตตา @ อนัตตา: สงสัยว่าคงจะได้เปิดคอร์สสอนสมาธิ ฮาๆ
   20 กรกฎาคม 2019 at 13:57
   20 กรกฎาคม 2019 at 14:26
   Phithapha.pim @ Phithapha.pim: สอบถามท่านผู้รู้ทุกท่านนะคะ เราไปบูชารุปพระนารายณ์ทรงครุฑมาบูชาในร้านค้า เพราะร้านเราอยู่ตรงข้ามกับครุฑหน้าแบ้งค์พอดีเลย เลนอยากสอบถามเรื่องการบูชาที่ถูกต้องหน่อยค่ะ
   20 กรกฎาคม 2019 at 14:34
   อมิตฎา @ อมิตฎา: ไม่เคยบูชาค่ะ ไม่ทราบ
   20 กรกฎาคม 2019 at 15:53
   อนัตตา @ อนัตตา: ฮาๆๆๆ น้องโบก็มา...โบราณ
   20 กรกฎาคม 2019 at 16:05
   20 กรกฎาคม 2019 at 17:30
   อนัตตา @ อนัตตา: เลิกคบคนนิสัยเสีย
   20 กรกฎาคม 2019 at 19:09
   อนัตตา @ อนัตตา: บุญนั้นเป็นแก้วสารพัดนึก ความทุกข์บางอย่าง ถ้าไม่มีบุญแล้ว ช่วยไม่ได้จริงๆ "หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร"
   20 กรกฎาคม 2019 at 19:22
   อนัตตา @ อนัตตา: ตั๊กแตนก็มา ฮาๆ
   20 กรกฎาคม 2019 at 19:28
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: นั่งอ่าน นั่งภาวนา
   20 กรกฎาคม 2019 at 21:26
   20 กรกฎาคม 2019 at 21:30
   20 กรกฎาคม 2019 at 21:53
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: อนัตตาก็มาฮาๆๆๆๆ
   20 กรกฎาคม 2019 at 22:07
   20 กรกฎาคม 2019 at 22:21
   Chuang simnin @ Chuang simnin: บายๆ
   20 กรกฎาคม 2019 at 23:16

  คุณต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน จึงจะสนทนาได้

  Loading...