ห้องสนทนา

  1. kittipongc kittipongc
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: นั่งดูนั่งทวนครับ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: สรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นไปตามเหตุ เหตุที่ทำให้เกิดกรรมสืบเนื่อง ควรละหรือควรคบ Edited
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เอาละงั้นจะไม่ถามต่องั้น
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ของจริงได้กับคนจริง :rolleyes:
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ความสงสัยมีไม่สิ้นสุดจริงๆแฮะเรา
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: สติยังไม่ทันความเพลิน o_O
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: มีบ้างครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ช่วงที่ทัน ช่วงที่เพลิน
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แต่ดีกว่าเดิมมาก
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เดิมๆ หนักกว่านี้หรอ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: หนักกว่าครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เพลินยาว
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ไม่ไหวเลยเนอะ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เราก็ยังมีเพลินอยู่ แต่ไม่เพลินไปในอกุศล
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ดีไม่พลาด
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อนุโมทนาครับ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ตัวสติเกิดคู่กับกุศลเสมอ เมื่อใดเพลินนั่นหมายถึงขาดสติ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ช่วงนี้เข้าสนามบ่อย
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: พ่ายกะบ่อย
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: สนามอะไร
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ถอยก็เยอะ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: สนามรบ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: รบกับตัวเอง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เผื่อมีคนถาม
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: กองทัพธรรมมีรึยัง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: มีแต่ไม่แข็งแรงพอ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ต้องฝึกฝนบ่อย
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: มีอาวุธรึยัง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ยังทื้อด้าน
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ลับบ่อยๆ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ช่วงนี้
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เจอหินลับข้างทาง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เอามาลับหมด
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: รบกี่ครั้งก็แพ้ เพราะลืมแม่ทัพ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ที่พ่าย มักพ่ายเสียงกระซิบเสมอ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: นั่นสิครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: มีชนะอยู่นะ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แต่น้อยมากกก
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: วันไหนชนะนะ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ปลื้มปลิ่ม
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แล้วอีกวัน
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: โดนถล่มยับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เพราะหลงตน มีมานะ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ไม่ไหวเลยเนอะ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ฮาๆ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: จัดไป ล้มบ่อยๆ จะได้รู้ลู่ทาง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ใช่ครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เริ่มจับทางได้
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไป
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: จนรับรู้ได้
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ยังอีกไกล
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อันนันรู้ครับ แต่ถ้าไม่ก้าวเราก็คงไม่ไปไหนเนอะ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อย่างน้อยๆก็พอรู้ทันบ้างละ ว่าช่วงไหนมีมานะ ช่วงไหนมีอารมณ์ไหน เกิดดับยังไง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ถึงจะไม่ทัน แต่ก็พอย้อนกลับมาดูได้บ้าง
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ที่บอกว่ายังอีกไกล ไม่ได้จะตัดกำลังใจนะ แต่บอกให้เผื่อจะได้ไม่หลงและจมแช่อยู่แค่ตรงนั้น
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เข้าใจครับ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: อวิชชาดักอยู่ตลอดสาย
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เคยท้อบ่อยๆ ตั้งหลักอยู่บ่อยๆ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ข้ามไปให้ได้แล้วกัน เอาใจช่วย :D
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ขอบคุณครับ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: สติปัฏฐาน 4 เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ถ้าสมถะเต็มกำลังแล้ว จิตจะเจริญวิปัสสนาเอง Edited
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ครับผม
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อันนี้เจอมาละครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: พิจารณายาวๆๆ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: จนหมดเวลา
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: และเมื่อวิปัสสนาเจริญไปจนถึงวิปัสสนาญานนั่นแหละ ก็มีโอกาส....
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: มีจุดอันไหนงง พาไปเจาะตรงนั้น
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แต่ไม่กระจ่าง
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ยังไม่มีญาณ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ตามวิปัสนา 9
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: รู้ดีครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ยังโง่อยู่
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ระวังวิปัสสนูปกิเลส 10
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ระวังอยุ่ครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: พลาดเยอะ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เลยระวังตัวแจ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: วิปัสสนูปกิเลสนี่แหละ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: จะรู้เห็นที่มาที่ไปอย่างละเอียดละออในวิปัสสนาญาน 16 คือ ปัจเวกขณญาน
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ตัวที่เจอบ่อยมากๆ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ต้องบอกเลย ตอนอ่านกก็คิดว่ารู้
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เค้าจะสำรวจตรวจสอบกิเลสเองว่า ตัวไหนหมด ตัวไหนมี
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: พอเจอเข้า
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ร้องโอษร้องโอย
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: อ่านกับทำ ไม่เหมือนกันหรอก
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: พ่ายทัพจนได้สิน่า
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: นั่นและครับ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ผมเลยยกตัวอย่างมา
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ตอนอ่าน เอามาเทียบตัวเอง เจอมานะ ทิฏฐิ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: หลงไปตัวเองเองว่ามี ว่าใช่
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: รู้โดยสมองกับรู้โดยจิต ต่างกันลิบ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ตกม้าตายตอนยังไม่ออกจากบ้านเลย
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ต่างครับ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ต่างมาก
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ทุกคนล้วนหลงเหมือนกัน :D
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ที่บอกเพราะรับรู้ได้เลย
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ต้องบอกว่า พอพ่ายเยอะ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เลยระวังตัว
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: พูดไม่ได้
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: กลัวหลงตัวเอง
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ทุกวันนี้ไม่เอาอะไรแล้ว นอกจากกะตังค์ o_O
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แต่แค่เริ่มคลำทางได้
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ฮาๆ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: กะตังอีกละ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เมื่อก่อนไม่สนใจตังค์เลยนะ มีหรือไม่มีก็ไม่เดือดร้อน สบายๆ
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ตอนนี้
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ละครับ
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: อยู่กับธรรม หมกมุ่นแต่ธรรม
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เดี๋ยวนี้ทิ้งหมด หันมาเอาตังค์ ฮาๆ Edited
   1 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ทำงานแปป
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: พูดเล่น ก็อยู่กับความจริงของโลกไป
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ยังอยู่กับโลก :oops:
   1 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: แว้บก่อนนะ
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   1 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: #สวัสดี #วันพุธ # สิ่งใดเกิดขึ้น ให้รู้ให้หมด เมื่อเรารู้แล้ว เราก็ไม่ยึดสิ่งเหล่านั้น ความชั่วทั้งหลาย ทุกข์ทั้งหลาย ก็ไม่ยึด มันก็วางหมด ว่างหมดใจเรา มันก็ปล่อย มันละหมด เรียกว่า ปล่อยวาง . หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
   2 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: แย่งกันแบบสันติ ไหมหว่า
   2 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   jinny1688 @ jinny1688: ดีจ้า
   2 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   2 ตุลาคม 2019
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ให้ฉงายระลึกความหลัง จ้าๆๆๆๆๆ
   2 ตุลาคม 2019
   3 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: งดรับข่าวสาร งดคบหาสมาคมกับผู้ทุศีล
   3 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ไม่มีเพื่อนแท้ ไม่มีเพื่อนเที่ยว ไม่มีเพื่อนกิน ไม่มีเพื่อนนอน มีแต่เพื่อนตาย เพราะทุกคนล้วนต้องตายเหมือนกันหมด
   3 ตุลาคม 2019
   3 ตุลาคม 2019
   namayti @ namayti: ให้กำลังใจทุกๆคนนะครับ
   3 ตุลาคม 2019
   NoOTa @ NoOTa:
   3 ตุลาคม 2019
   3 ตุลาคม 2019
   4 ตุลาคม 2019
   4 ตุลาคม 2019
   AunyaDham242 @ AunyaDham242: อิอิ
   4 ตุลาคม 2019
   4 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ท่านพ่อลี สอนว่า ..... "ทุกสิ่งทั้งหลายในโลก ไม่มีอะไรถาวร จะต้องเสื่อมโดยธรรมชาติ ธรรมดาทุกอย่าง ฉะนั้นจึงไม่ควรไปสนใจกับสิ่งที่ไม่ถาวรเหล่านี้ คนจะสวยจะงามก็ต้องแก่และตาย กุหลาบสวยก็ต้องโรย ดอกบัวงามก็ต้องร่วง มะม่วงสุกหอมก็ต้องมีแมลงกิน สิ่งที่ถาวรและไม่ตายนั้น คือ ดวงจิต อย่างเดียว สิ่งนี้จึงควรสนใจและรักษาให้มาก"
   4 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: "ความทุกข์ ที่มาเยือนเรานั้น ต้องจัดว่าเป็นแขกที่มีบุญคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้เราไม่ประมาทได้เตรียมตัวไว้ต่อสู้ และได้รู้จักตัวทุกข์" ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
   4 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: การตำหนิกรรมผู้อื่นเท่ากับเราไปยึด เอากรรมของเขา มาไว้ที่ใจเราแทน เราว่าเขาขี้เกียจ ก็หมายความว่าเราไปยึด เอาตัวขี้เกียจของเขา มาไว้ที่จิตของเรา หรือเอาอุปาทานของเขา มาเป็นอุปาทานของเรา เราไปว่าเขาบ้า เราเลยไปเอาความบ้าจากเขามาไว้ที่ใจเรา เราไปว่าเขาทะลึ่ง เราก็ไปเอาความทะลึ่งของเขามาไว้ที่ใจเรา การตำหนิกรรมให้ผลอย่างนี้ . หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
   4 ตุลาคม 2019
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: @ อนัตตา: ฉงายใช่คนใส่เสื้อม่วง กางเกงยืน ยืนเต้นตรงกลางแถวในyoutube ข้างบนใช่ไหม
   5 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ไม่เคยเห็นฉงาย รู้จักพูดคุยกันแค่ในแชท
   5 ตุลาคม 2019
   5 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ทั้งเวปพลังจิตที่เคยพบกันตัวเป็นๆ มีแค่คุณkanitha12 นอกนั้นไม่เคยพบไม่เคยเห็น
   5 ตุลาคม 2019
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: ก็จะกินหมูทะไม่ยอมเลี้ยงนี่ 55
   6 ตุลาคม 2019
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ดีแล้วที่ไม่ต้องเจอฉงายยยยย จะตกใจ ขอบอก โฉลงเลี้ยงฉงายเอาไหม สเต้กลุงหนวดค่อยเหมาะกับฉงายหน่อย 555555
   6 ตุลาคม 2019
   6 ตุลาคม 2019
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ฟังอาจารย์ยอดดีกว่า ได้สาระ
   6 ตุลาคม 2019
   6 ตุลาคม 2019
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: คนนี้ไงฉงายยยยย
   6 ตุลาคม 2019
   6 ตุลาคม 2019
   6 ตุลาคม 2019
   6 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ขัดสนอะไรขนาดนั้นน
   6 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ไม่มีคนเลี้ยง :p
   6 ตุลาคม 2019
   6 ตุลาคม 2019
   paprica @ paprica: D ฉัน ร้องเพลงเพราะนะคะ
   7 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อรุณสวัสดิ์ครับทุกท่าน
   7 ตุลาคม 2019
   7 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ตอนที่ไปกระทำต่อเค้า ไม่รู้สึกผิด พออกุศลวิบากสนองก็มาร้องขอความเมตตา
   7 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: กฏแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
   7 ตุลาคม 2019
   7 ตุลาคม 2019
   7 ตุลาคม 2019
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: เชื่อได้หรอ หมอคนนี้
   7 ตุลาคม 2019
   7 ตุลาคม 2019
   7 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อืมม นั่งพิจารณาต่อไป
   7 ตุลาคม 2019
   WhanKa @ WhanKa: หวัดดีค่ะ น้องใหม่ พึ่งสมัครเข้ามาเลยค่ะมีใครพอจะแนะนำเรื่องความฝันให้ได้บ้างไหมค่ะ
   7 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เรื่องฝันหรือครับ
   7 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ลองถามที่ห้องดูดวง
   7 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ดูครับ น่าจะมีผู้รู้เรื่องแบบนี้เยอะ แต่ก็ระวังๆ อย่าเชื่อก่อนไตร่ตรองละกันนะครับ
   7 ตุลาคม 2019
   WhanKa @ WhanKa: ขอบคุณมากค่ะ ในฝันค่ะ
   7 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ยินดีครับ
   7 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เรื่องราวในฝันมีมากมาย มาจากความทรงจำ มาจากสภาวะร่างกาย มาจากความคิดที่คั่งค้าง มาจากสภาวะจิต มาจากเทพบันดาล ลองตรองดูให้ดีนะครับ บางทีอาจจะทำนายได้เองก่อนได้ถามจากผู้อื่น
   7 ตุลาคม 2019
   7 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ฝันถึงผู้ชาย :cool:
   7 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ใจดี ชอบมาชวนไปเที่ยว :p
   7 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: มันมีเหตุผลมากมายที่จะอ่อนแอ หรือขอให้ใครสักคนอยู่ในชีวิต แต่มันมีเหตุผลข้อเดียวที่เราจะขอให้คุณหยุดทำ คือรักตัวเองบ้าง...คำคมจากยูทูป :p
   7 ตุลาคม 2019
   7 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ...อุปมา...เป็ด..กับจิต...จิตเหมือนอยู่ในเรือนจำ.. ....จิตใจไม่เคยทราบว่าอะไร.ที่พอจะให้ความสุขความสบาย ความเป็นอิสระยิ่งกว่าเวลานี้ ถ้าจะเทียบเข้าไปอีกแง่หนึ่ง ก็เสมือน เป็ด เล่นน้ำอยู่ใต้ถุนบ้านใต้ถุนเรือน แฉะๆๆๆอยู่อย่างนั้น สกปรกโสมมขนาดไหน มันก็พอใจเล่น เพราะ มันไม่เห็นน้ำมหาสมุทร ทะเล ไม่เคยเห็นน้ำบึงน้ำบ่อ ที่กว้างขวาง พอที่จะแหวกว่ายหัวหางกลางตัว..มันเห็นแต่น้ำใต้ถุนบ้านใต้ถุนเรือนที่เขาล้างสิ่งของลงไปขังอยู่เท่านั้น...นี่องค์หลวงปู่ท่านว่าไว้...ความสุขความทุกข์ของโลก เหมือน พวกเป็ด..เล่นน้ำเน่า ....ต้องมีธัม มีความสงบ มีสมาธิ นั้นแหละ น้ำบึง น้ำบ่อ. จิตจะรู้จะเห็น. จอกแหน มันปิดไว้ เปิดออกๆๆ น้ำไม่หนีไปไหนแหละ มีแต่เราหนี หนีไปเล่นน้ำ ใต้ถุนบ้าน พอใจโกรธ พอใจหลง แค่นั้น..แฉะๆดำๆเหม็นๆ. เลยไม่สนใจ ศาสนธรรม. ท่านสอนอะไร. เพื่ออะไร เอาแต่เพื่อให้ได้ให้มีให้เป็น ศาสนาจึงหมดความหมายสำหรับคนๆนั้น...หลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน
   8 ตุลาคม 2019
   8 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ความฝันในหนึ่งตื่น ก็เหมือน 1 ชีวิตที่ผันผ่าน
   8 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: สำหรับเราแล้ว ความฝันก็คือ...จิตสังขาร
   8 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: จิตสังขารคืออะไร? ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
   8 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เราไม่ยึดติดกับความฝัน แค่ดูมันไปเหมือนดูหนัง ดูละคร สนุกสนานเพลิดเพลินในขณะที่ดู พอละครหรือหนังจบลงก็คือตื่น ตื่นแล้วความเพลิดเพลินนั้นก็ดับไป Edited
   8 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ถ้าสนุกมากก็เพลินกับอารมณ์นั้นจนตื่น และทรงจำไว้เพื่อเสพต่อ
   8 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: หนังบางเรื่องก็ทำให้โหยหา
   8 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: แต่เรารู้วิธีจัดการกับมัน มันจึงไม่เป็นเหตุในการก่อทุกข์
   8 ตุลาคม 2019
   8 ตุลาคม 2019
   8 ตุลาคม 2019
   9 ตุลาคม 2019
   10 ตุลาคม 2019
   10 ตุลาคม 2019
   นายธนาคาร @ นายธนาคาร: ปู นครนายก << คนบ้านเกิดเดียวกันเลยครับบบ
   10 ตุลาคม 2019
   10 ตุลาคม 2019
   นายธนาคาร @ นายธนาคาร: สวัสดีครับบบ
   10 ตุลาคม 2019
   11 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อรุณสวัสดิ์ครับ
   11 ตุลาคม 2019
   11 ตุลาคม 2019
   11 ตุลาคม 2019
   11 ตุลาคม 2019
   นายธนาคาร @ นายธนาคาร: :) สวัสดีครับพี่ๆ
   12 ตุลาคม 2019
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ว่าไงน้องชาย
   12 ตุลาคม 2019
   12 ตุลาคม 2019
   12 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: อารมณ์ดี ดอกรักเบ่งบาน :D
   12 ตุลาคม 2019
   12 ตุลาคม 2019
   Chuang simnin @ Chuang simnin: อืม
   13 ตุลาคม 2019
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ช่วงนี้แชทเงียบๆ
   13 ตุลาคม 2019
   นายชัยรัช26 @ นายชัยรัช26: หาฤกษ์ลาสิกขาครับ
   14 ตุลาคม 2019
   Dowreung452 @ Dowreung452: หาฤกษ์ลาสิกขา
   14 ตุลาคม 2019
   14 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: จะลาสิกขา ให้ถามกับเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ค่ะ
   14 ตุลาคม 2019
   14 ตุลาคม 2019
   14 ตุลาคม 2019
   14 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: เดินทางรอนแรมในวัฏฏะมาจนถึงวันนี้ ไม่ต้องการกัลยาณมิตรแล้ว
   14 ตุลาคม 2019
   14 ตุลาคม 2019
   อนัตตา @ อนัตตา: ฮาๆ :p
   14 ตุลาคม 2019
   14 ตุลาคม 2019
   14 ตุลาคม 2019
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: วันนี้วันพระใหญ่ วันเปิดสามภพ
   14 ตุลาคม 2019
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ให้เรามาเจอกัน ฉงาย+โฉลง TT
   15 ตุลาคม 2019
   15 ตุลาคม 2019
   16 ตุลาคม 2019
   16 ตุลาคม 2019
   nemo413 @ nemo413: เช่ารถตามเมืองยอดนิยม กับ Drivemate เช่ารถกรุงเทพฯ เช่ารถเชียงราย เช่ารถพัทยา เช่ารถเชียงใหม่ เช่ารถภูเก็ตเช่ารถ ขอนแก่น เช่ารถกระบี่ เช่ารถสนามบินเชียงใหม่ เช่ารถนนทบุรี เช่ารถสนามบินแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย) เช่ารถอุบลราชธานี เช่ารถอุดรธานี เช่ารถสนามบินบุรีรัมย์ เช่ารถสกลนคร เช่ารถน่าน เช่ารถพิษณุโลก เช่ารถเลย เช่ารถลำปาง เช่ารถหัวหิน เช่ารถนครศรีธรรมราช เช่ารถเมืองหาดใหญ่ เช่ารถสนามบินสุวรรณภูมิ
   16 ตุลาคม 2019
   16 ตุลาคม 2019
   16 ตุลาคม 2019
   17 ตุลาคม 2019 at 12:28
   17 ตุลาคม 2019 at 13:00
   รัศมิ์ วงศ์ @ รัศมิ์ วงศ์: สวัสดีครับ ผมอยากขอความช่วยเหลือจากแอดมิน ให้ช่วยลบโพส ที่มีข้อมมูลส่วนตัว เกี่ยวกับ ชื่อ และ เบอร์โทร และอีเมลล์ผมหน่อยครับ ไม่ทราบว่าจะติดต่อได้ที่ช่องทางไหนครับ ขอบคุณครับ
   17 ตุลาคม 2019 at 13:20
   อนัตตา @ อนัตตา: การเป็นคนดี คบคนดี อยู่ท่ามกลางคนดี ในสถานที่ที่ดีงาม ย่อมเป็นมงคลกับชีวิตเสมอ… หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวรรณโณ
   17 ตุลาคม 2019 at 19:07
   18 ตุลาคม 2019 at 12:53
   อนัตตา @ อนัตตา: การแก้นั้น แก้ใครก็สู้แก้ตนเองไม่ได้ ใครสุขใครทุกข์ก็สู้ตัวเองสุขตัวเองทุกข์ไม่ได้ จึงควรแก้ตัวเองก่อนผู้อื่น ตำหนิติชมตัวเองดีกว่าไปตำหนิติชมผู้อื่น ปราชญ์ท่านเดินอย่างนี้ ท่านทำอย่างนี้อย่าปีนเกลียวกับการเดินของปราชญ์ท่าน และอย่าหวั่นใจเวลาใครๆตำหนิติเตียนตน ถ้าเรามีมีของจริงภายในใจต้องเปิดทางให้เขาแต่อยู่ตามความจริงของเรา ไม่ขัดไม่แย้ง ไม่หึงไม่หวง ไม่ขัดขวางใคร นั้นคือธรรม นั้นคือผู้มีใจเป็นธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
   18 ตุลาคม 2019 at 12:55
   paprica @ paprica: เคยสงสัยว่าไอ้ที่ทรมานวิญญาณในนรกมันไม่บาปเหรอ พระสอนว่าสัตว์นรกกรรมมันสร้างให้จิตมันหลอนเห็นคนมาทรมานมันเองความจริงแล้วไม่มีใครทรมานมัน แล้วกูสงสัยว่าเสือมันฆ่าสัตว์กินทำบาปทั้งชีวิตมันจะตกนรกปะ แต่ถ้ามันไม่ฆ่ากินให้มันกินแต่ผัก อายุมันจะสั้นเพราะมันเป็นสัตว์กินเนื้อ อย่างนี้คำว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคงใช้กับเสือไม่ได้
   18 ตุลาคม 2019 at 16:14
   18 ตุลาคม 2019 at 17:31
   อนัตตา @ อนัตตา: ภัยอะไร จะร้ายยิ่งไปกว่าภัย คือ จิตตสังขาร(จิตปรุงแต่ง)ไม่มี มิตรอะไร จะดียิ่งไปกว่ามิตร คือ ความรู้เท่าทันจิตสังขาร ไม่มี . หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
   19 ตุลาคม 2019 at 11:39
   19 ตุลาคม 2019 at 12:24
   19 ตุลาคม 2019 at 12:25
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: อาจารย์ของฉงายยยยย
   19 ตุลาคม 2019 at 13:24
   19 ตุลาคม 2019 at 20:12
   20 ตุลาคม 2019 at 09:50
   อนัตตา @ อนัตตา: #สวัสดี #วันอาทิตย์ #ไม่ว่าจะสูญเสียอะไรไป ถ้าจิตใจดีขึ้น จัดว่าเป็นกำไร และไม่ว่าจะได้อะไรมา ถ้าจิตใจเลวลง ถือว่าเป็นการขาดทุน หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
   20 ตุลาคม 2019 at 12:07
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: เที่ยงสวัสดิ์ครับ
   21 ตุลาคม 2019 at 09:17
   อนัตตา @ อนัตตา: จงตั้งใจปฏิบัติภาวนาในจิตใจของตนให้ได้ ใจคนอื่นผู้อื่นเขา จะดีก็เรื่องของเขา เขาจะชั่วก็เรื่องของเขา เราจะไปแก้ไขบางอย่าง มันแก้ไม่ได้เพราะกรรมที่เขาทำมันให้ผล เขาทำบุญบุญก็ให้เขา เขาทำบาปบาปก็ให้เขา เราทำบุญบุญก็ให้เรา เราทำบาปบาปก็ให้เรา ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนว่าให้รีบเร่ง ตั้งใจภาวนาละกิเลส จนอะไรๆ ทั้งหมดนั้น รวมลงไปที่คำว่า ปัญญา ปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือว่า "นัตถิ ปัญญาสมา อาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
   21 ตุลาคม 2019 at 12:36
   21 ตุลาคม 2019 at 13:34
   21 ตุลาคม 2019 at 15:38
   21 ตุลาคม 2019 at 17:31
   21 ตุลาคม 2019 at 17:33
   อนัตตา @ อนัตตา: น้ำผึ้งอาบยาพิษ
   21 ตุลาคม 2019 at 19:08
   21 ตุลาคม 2019 at 19:41
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: Abcdefg ง่วงก็นอนซิฉงาย
   21 ตุลาคม 2019 at 22:13
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: ไปฝึกจักระ กับ คุรามะ มา
   21 ตุลาคม 2019 at 22:14
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: ได้แค่สามหางเอง พลังจักระยิ่งใหญ่มาก
   21 ตุลาคม 2019 at 22:19
   21 ตุลาคม 2019 at 22:21
   21 ตุลาคม 2019 at 22:23
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: อาจารย์จิรายะ
   21 ตุลาคม 2019 at 22:34
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: เกือบเจอฉงาย คลาดกันนิดเดียว หนีไปแล้ว
   21 ตุลาคม 2019 at 22:54
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ไปฝึกจักระ กับ คุรามะ คราวหน้าเจอกันหน่อยนะ ฉงาย ศิษย์นารูโต้ะ กับโฉลงศิษย์เซียนผู้เฒ่าเต่า
   21 ตุลาคม 2019 at 22:54
   22 ตุลาคม 2019 at 08:03
   22 ตุลาคม 2019 at 08:57
   22 ตุลาคม 2019 at 08:57
   22 ตุลาคม 2019 at 11:51
   sakchai-98 @ sakchai-98: สวัสดีครับ
   22 ตุลาคม 2019 at 12:40
   <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว @ <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: ไปฝึกจักระเซียนต่อ
   22 ตุลาคม 2019 at 16:53
   อนัตตา @ อนัตตา: ฮาๆ ขำเด็กๆ
   22 ตุลาคม 2019 at 19:13
   อนัตตา @ อนัตตา: #สวัสดี #วันอังคาร# คนสร้างความดีย่อมเปลี่ยน จากชั่วเป็นดีไปเรื่อย ๆ เปลี่ยนจากดี ดีสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งดีสูงสุด คือวิมุตติพระนิพพาน หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
   22 ตุลาคม 2019 at 19:44
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ไม่คิดมาก เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิกความทุกข์ มาใช้ก่อน หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
   22 ตุลาคม 2019 at 19:45
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ผมโฉลงน้องชายฉงาย แม่ชื่อฉลวย อยู่บ้านท่าฉลองครับ
   22 ตุลาคม 2019 at 19:51
   22 ตุลาคม 2019 at 20:58
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ทำตัวอักษรมีสีเขียว สีม่วง ได้ไงบอกหน่อย
   23 ตุลาคม 2019 at 08:00
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: อรุณสวัสดิ์ครับ
   23 ตุลาคม 2019 at 10:02
   อนัตตา @ อนัตตา: สวัสดิ์สายๆ
   23 ตุลาคม 2019 at 10:02
   อนัตตา @ อนัตตา: ถามฉงายเลยโฉลง :rolleyes:
   23 ตุลาคม 2019 at 10:19
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: ฉงายตอบด้วยเจ้สั่ง
   23 ตุลาคม 2019 at 10:21
   ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว @ ((โฉลง))ชื่อนี้สีเขียว: เที่ยงสวัสดิ์
   23 ตุลาคม 2019 at 12:09
   Aphichat1980 @ Aphichat1980: ขอรบกวนท่านผู้รู้ช่วยทำนายฝันให้ด้วยครับ "เมื่อคืนฝันว่าได้แต่งชุดข้าราชการในชุดปกติขาวเต็มยศ เดินเท้ากำลังจะกลับบ้านเกิด" ไม่ทราบว่าจะดีหรือร้าย
   23 ตุลาคม 2019 at 15:46
   23 ตุลาคม 2019 at 16:13
   ธรรม-กาล @ ธรรม-กาล: ถามอะไรกันเอ่ย
   23 ตุลาคม 2019 at 18:01

  คุณต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน จึงจะสนทนาได้

  Loading...