เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,967
  โพสต์:
  14,448
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  856
  โพสต์:
  6,387
  supatorn ล่าสุด: พุทธวิธีคลายโศก supatorn, 18 กรกฎาคม 2019 at 04:27
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  650
  โพสต์:
  5,247
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  925
  โพสต์:
  8,492
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  850
  โพสต์:
  8,963
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,672
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  687
  โพสต์:
  10,940
  supatorn ล่าสุด: บทสวดปัจจยวิภังค์ (สวดยอดมุข) supatorn, 19 กรกฎาคม 2019 at 10:46
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS

Filters:

คำนำหน้า:
เสียงธรรม x
Remove All Filters:
x
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู ↓
ข้อความล่าสุด
 1. ตอบ:
  233
  เปิดดู:
  24,259
 2. ตอบ:
  56
  เปิดดู:
  10,375
 3. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,249
 4. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,713
 5. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,074
 6. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,955
 7. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,872
 8. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,818
 9. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,807
 10. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,517
 11. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,680
 12. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,232
 13. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,115
 14. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,005
 15. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  999
 16. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  997
 17. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  646
 18. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  68

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...