Album: กฐินวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) ๑๗/๑๑/๕๕

กฐินวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) ๑๗/๑๑/๕๕

อัปเดต 19 พฤศจิกายน 2012
ดวงแก้วจักรพรรดิ  
ดวงแก้วจักรพรรดิ  
มหาชนร่วมใจนับเงินกฐิน  
บริวารกฐิน  
เครื่องบวงสรวง  
เครื่องบวงสรวง  
ผ้าไตร  
บริวารกฐิน  
บริวารกฐิน  
พระขรรค์พญานาค  
พระบรมสารีริกธาตุ  
ต้นกฐิน  
พระบรมสารีริกธาตุ  
พระบรมสารีริกธาตุ  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...