Album: การจุดธูปบูชา

การจุดธูปบูชา เสริมดวงชะตาหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมา<br /> <br /> การจุดธูป เทียน หมายถึง ไหว้พระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์<br /> การจุดเทียน เป็นตัวแทนของ แสงสว่างชีวิต<br /> ดอกไม้หอม แทนคุณงามความดี ความเจริญ<br /> <br /> <br /> การสักการะใช้ธูปกี่ดอก<br /> 1.พระพุทธรูป ใช้ 3 ดอก แทนพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ<br /> 2.พระสงฆ์ ใช้ 3 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ3.พระสงฆ์ พระเกจิอาจารย์บรรลุธรรม จุดธูป 9 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ<br /> 4.พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ขอพร จุดธูป 9 ดอก<br /> 5.พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอพรจุดธูป 9 ดอก<br /> 6.พระแม่อุมาเทวี ขอพรจุดธูป 9 ดอก (องค์เทพองค์พรหม) -บน 39 ดอก - บวงสรวง 16 ดอก<br /> 7.ปู่ฤาษี ขอพรจุดธูป 9 ดอก<br /> 8.พระภูมิเจ้าที่ -เทพ ใช้ธูป 9 ดอก - เทวดาธรรมดา 5 ดอก - ผี 1 ดอก<br /> 9.กุมารทอง -จากวัด ใช้ธูป 5 ดอก - วิญญาณลูก 1 ดอก<br /> 10.ไหว้บรรพบุรุษ ให้จุดธูป 1 ดอก<br /> 11.ว่านมงคลกาหลง ให้ธูป 5 ดอก<br /> 12.พระแม่นางกวัก ให้จุดธูป 9 ดอก<br /> <br /> การจุดธูป 1 ดอก : เป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น<br /> การจุดธูป 2 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหาร<br /> การจุดธูป 3 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์<br /> การจุดธูป 4 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสี่ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศี<br /> การจุดธูป 5 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์<br /> การจุดธูป 6 ดอก : เป็นการ จุดธูปเสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์(1) คนที่เกิดวันอาทิตย์<br /> การจุดธูป 7 ดอก : เป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว<br /> การจุดธูป 8 ดอก : เป็นการเสริมดวงชะตา ตามกำลังพระอังคาร (3) และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์<br /> การจุดธูป 9 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ -เทพ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขะเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ<br /> การจุดธูป 10 ดอก : เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของพระเสาร์ (7) มีกำลัง 10 เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา<br /> การจุดธูป 11 ดอก : ใช้บูชาเทวดาชั้นสูง<br /> การจุดธูป 12 ดอก : ในการบูชาตามกำลังพระราหู (8) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา คนที่เกิดวันพุธกลางคืน<br /> การจุดธูป 13 ดอก : เป็นเลขไม่เป็นมงคล จึงไม่นิยมจุดบูชา<br /> การจุดธูป 14 ดอก : ใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์ (เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์)<br /> การจุดธูป 15

การจุดธูปบูชา

อัปเดต 21 พฤศจิกายน 2012
There is no photo in this album yet.
auto1471
การจุดธูปบูชา เสริมดวงชะตาหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมา

การจุดธูป เทียน หมายถึง ไหว้พระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์
การจุดเทียน เป็นตัวแทนของ แสงสว่างชีวิต
ดอกไม้หอม แทนคุณงามความดี ความเจริญ


การสักการะใช้ธูปกี่ดอก
1.พระพุทธรูป ใช้ 3 ดอก แทนพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
2.พระสงฆ์ ใช้ 3 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ3.พระสงฆ์ พระเกจิอาจารย์บรรลุธรรม จุดธูป 9 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
4.พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ขอพร จุดธูป 9 ดอก
5.พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอพรจุดธูป 9 ดอก
6.พระแม่อุมาเทวี ขอพรจุดธูป 9 ดอก (องค์เทพองค์พรหม) -บน 39 ดอก - บวงสรวง 16 ดอก
7.ปู่ฤาษี ขอพรจุดธูป 9 ดอก
8.พระภูมิเจ้าที่ -เทพ ใช้ธูป 9 ดอก - เทวดาธรรมดา 5 ดอก - ผี 1 ดอก
9.กุมารทอง -จากวัด ใช้ธูป 5 ดอก - วิญญาณลูก 1 ดอก
10.ไหว้บรรพบุรุษ ให้จุดธูป 1 ดอก
11.ว่านมงคลกาหลง ให้ธูป 5 ดอก
12.พระแม่นางกวัก ให้จุดธูป 9 ดอก

การจุดธูป 1 ดอก : เป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น
การจุดธูป 2 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหาร
การจุดธูป 3 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
การจุดธูป 4 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสี่ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศี
การจุดธูป 5 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์
การจุดธูป 6 ดอก : เป็นการ จุดธูปเสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์(1) คนที่เกิดวันอาทิตย์
การจุดธูป 7 ดอก : เป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว
การจุดธูป 8 ดอก : เป็นการเสริมดวงชะตา ตามกำลังพระอังคาร (3) และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์
การจุดธูป 9 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ -เทพ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขะเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ
การจุดธูป 10 ดอก : เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของพระเสาร์ (7) มีกำลัง 10 เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา
การจุดธูป 11 ดอก : ใช้บูชาเทวดาชั้นสูง
การจุดธูป 12 ดอก : ในการบูชาตามกำลังพระราหู (8) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา คนที่เกิดวันพุธกลางคืน
การจุดธูป 13 ดอก : เป็นเลขไม่เป็นมงคล จึงไม่นิยมจุดบูชา
การจุดธูป 14 ดอก : ใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์ (เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์)
การจุดธูป 15

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...