Share this album with your friends.

ผมไม่เข้าใจครับ ผมปฏิบัติสมถกรรมฐานมา 5 เดือนวันที่15 ธคผมเขียนภาษาคล้าย ๆภาษาจีนได้และสามารถดูลักษณะการเจ็บป่วยลักษณะบุคคลได้ ขอคำแนะนำครับ

Loading...