Album: การแสดงชุด นพฤาษี

การ แสดงชุดนี้เป็นผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ชึ่งอยู่ในการดูแลชี้แนะของ ครูดำรงค์ศักดิ์ นาฏประเสริฐ ภาควิชาโขน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ในเนื้อหาของการแสดงได้กล่าวถึงความสำคัญของฤาษี๙ตนที่ปรากฏอยู่ในรามายณะ อันได้แก่ ฤาษีปรศุราม,ฤาษีปุลัสตยะ,ฤาษีวสิษฐ์,ฤาษีวิศวามิตรฯลฯเป็นต้น<br /> การแสดงชุดนี้ถือว่าเป็นการแสดงที่น่าสนใจชุดหนึ่งเหมือนกัน

การแสดงชุด นพฤาษี

อัปเดต 23 เมษายน 2010
100 5756 vert  
Loading Photos......
Loading Photos......
rouenrarai
การ แสดงชุดนี้เป็นผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ชึ่งอยู่ในการดูแลชี้แนะของ ครูดำรงค์ศักดิ์ นาฏประเสริฐ ภาควิชาโขน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ในเนื้อหาของการแสดงได้กล่าวถึงความสำคัญของฤาษี๙ตนที่ปรากฏอยู่ในรามายณะ อันได้แก่ ฤาษีปรศุราม,ฤาษีปุลัสตยะ,ฤาษีวสิษฐ์,ฤาษีวิศวามิตรฯลฯเป็นต้น
การแสดงชุดนี้ถือว่าเป็นการแสดงที่น่าสนใจชุดหนึ่งเหมือนกัน

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...