Album: ก่อนเป็นโหรา เป็นอาสา ศิลปิน บุญ

ชมภาพเขียน 2 ปี ที่อุทิศเวลา ก่อนเป็นโหรา อีก 1 ปี<br /> ชมได้ที่ แกลอรี่ พลังจิต เพียงพิมพ์ในนาม บุญรักษา พระคุ้มครอง

ก่อนเป็นโหรา เป็นอาสา ศิลปิน บุญ

อัปเดต 19 กุมภาพันธ์ 2010
ขั้นตอนการเขียนภาพ ลำดับที่ 5 ลงสี ส่วนองค์พระพุทธรูป และเก็บรายละเอียด  
เมื่อวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปติดตั้งภายในวิหาร ทำบุญครั้งที่ 3 วันที่ 22 พย.51 จำนวน 7 ภาพ  
ผู้เขียน ถ่ายกับภาพจริง กับอีกภาพหนึ่ง  
ภาพรวมศิลปะ บนผ้าไหมไทย ขนาด 1x1 เมตร แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นศิลปะพระพุทธรูปปางต่างๆ 7 ภาพ ชุดสองเป็นภาพเขียนพุทธทำนาย 16 ประการ ภาพทั้งหมดติดอ  
ขั้นตอนการเขียนภาพ ลำดับที่ 1 ร่างภาพแล้วลงสีรองพื้น  
ขั้นตอนการเขียนภาพ ลำดับที่ 2 ร่างภาพแล้วลงสีรองพื้น ส่วนองค์พระพุทธรูป  
ขั้นตอนการเขียนภาพ ลำดับที่ 3 เก็บรายละเอียดลงสีรองพื้น ส่วนองค์พระพุทธรูป  
ขั้นตอนการเขียนภาพ ลำดับที่ 4 ลงสี ส่วนองค์พระพุทธรูป  
Loading Photos......
Loading Photos......
บุญรักษา พระคุ้มครอง
ชมภาพเขียน 2 ปี ที่อุทิศเวลา ก่อนเป็นโหรา อีก 1 ปี
ชมได้ที่ แกลอรี่ พลังจิต เพียงพิมพ์ในนาม บุญรักษา พระคุ้มครอง

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...