Album: ขอเชิญมีส่วนร่วมสร้างพระวิหารวัดในชนบท

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างพระวิหารวัดนทีวังการาม(น้ำหลง)<br /> หมู่ที่ 7 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอเชิญมีส่วนร่วมสร้างพระวิหารวัดในชนบท

อัปเดต 30 เมษายน 2012
ด้วยคณะศรัทธาส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนากำลังทรัพย์ที่จะเกื้อหนุนจึงอ่อนล้า  
พระวิหารทรงล้านนา คณะศรัทธาได้ร่วมกันก่อสร้างโครงสร้างใหญ่แล้ว แต่ขาดปัจจัยก่อสร้างอีกมากมาย  
ขอเมตตาจากพุทธศาสนิกชนผู้มีกำลังทรัพย์ ได้ช่วยมีส่วนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ก่อสร้างพระวิหาร เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านน้ำหลงต่อไป ติดต่อ089560606  
Loading Photos......
Loading Photos......
reksongpol
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างพระวิหารวัดนทีวังการาม(น้ำหลง)
หมู่ที่ 7 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...