Album: ***คนที่เรารักกับคนที่รักเรา***

คนที่เรารัก...คือคนที่ใช่สำหรับเรา<br /> แต่บางครั้ง...เรากลับรู้สึกว่าเขาไม่ใช่<br /> คนที่เรารัก...คือคนที่เราคิดว่าเรารู้จักเขาดี<br /> แต่แท้จริงแล้ว...เรากลับไม่รู้จักเขาเลย<br /> คนที่เรารัก...คือคนที่เราพร้อมจะเป็นผู้ให้<br /> แต่สิ่งที่เราให้...เขากลับไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราให้ไป<br /> คนที่เรารัก...คือคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุข<br /> แต่เวลาทุกข์...เรากลับมองหาเขาไม่เจอ<br /> คนที่เรารัก...คือคนที่เราใส่ใจทุกเวลา<br /> แต่ที่แย่กว่าคือ...ตลอดเวลาเขาไม่ได้ &quot;รักเรา&quot;<br /> <br /> คนที่รักเรา...คือคนที่เราเพียงมองผ่าน<br /> แต่เขา...กลับมองเราอย่างใส่ใจ ดูแล<br /> คนที่รักเรา...คือคนที่เราไม่พยายามทำความรู้จัก<br /> แต่เขา...พยายามทำความรู้จักเรา<br /> คนที่รักเรา...คือคนที่เราไม่เคยให้ความสำคัญมากมาย<br /> แต่เขา...กลับให้ในสิ่งที่ล้วนมีค่ามีความสำคัญกับเรา<br /> คนที่รักเรา...คือคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเวลาสุข<br /> แต่เวลาทุกข์...เขากลับเป็นเหมือนเงาคอยเฝ้าตาม<br /> คนที่รักเรา...คือคนที่เราไม่เคยนึกถึง<br /> แต่มีส่วนหนึ่ง...บอกให้รู้ว่า...&quot;เขารักเรา&quot;<br /> ก็คือ...เขาไม่เคยทำให้เราต้องเสียใจ เหมือนกับคนที่เรารัก

***คนที่เรารักกับคนที่รักเรา***

อัปเดต 4 ตุลาคม 2011
8035657565  
Loading Photos......
Loading Photos......
นารภัทร
คนที่เรารัก...คือคนที่ใช่สำหรับเรา
แต่บางครั้ง...เรากลับรู้สึกว่าเขาไม่ใช่
คนที่เรารัก...คือคนที่เราคิดว่าเรารู้จักเขาดี
แต่แท้จริงแล้ว...เรากลับไม่รู้จักเขาเลย
คนที่เรารัก...คือคนที่เราพร้อมจะเป็นผู้ให้
แต่สิ่งที่เราให้...เขากลับไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราให้ไป
คนที่เรารัก...คือคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุข
แต่เวลาทุกข์...เรากลับมองหาเขาไม่เจอ
คนที่เรารัก...คือคนที่เราใส่ใจทุกเวลา
แต่ที่แย่กว่าคือ...ตลอดเวลาเขาไม่ได้ "รักเรา"

คนที่รักเรา...คือคนที่เราเพียงมองผ่าน
แต่เขา...กลับมองเราอย่างใส่ใจ ดูแล
คนที่รักเรา...คือคนที่เราไม่พยายามทำความรู้จัก
แต่เขา...พยายามทำความรู้จักเรา
คนที่รักเรา...คือคนที่เราไม่เคยให้ความสำคัญมากมาย
แต่เขา...กลับให้ในสิ่งที่ล้วนมีค่ามีความสำคัญกับเรา
คนที่รักเรา...คือคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเวลาสุข
แต่เวลาทุกข์...เขากลับเป็นเหมือนเงาคอยเฝ้าตาม
คนที่รักเรา...คือคนที่เราไม่เคยนึกถึง
แต่มีส่วนหนึ่ง...บอกให้รู้ว่า..."เขารักเรา"
ก็คือ...เขาไม่เคยทำให้เราต้องเสียใจ เหมือนกับคนที่เรารัก

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...