Album: คำมั่นสัญญาของข้าพเจ้า = เสด็จแม่สุนันทากุมารีรัตน์

ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นพระนางเจ้าสุนันทา ได้ยินเขาพูดกันบ้างแต่ไม่ได้สนใจ วันหนึ่งมีคนเอาองค์บูชามาจำหน่าย ข้าพเจ้าถามคนขายว่า ขอดูได้ใหม เขาตอบว่าได้ ขอจับได้ใหม เขาก็ให้จับ ในขณะที่เอื้อมมือจับ ข้าพเจ้าก็วูบและร่ำไห้ไม่หยุด คนขายลุกขึ้นถอยห่างเพราะกลัว สักพักก็หยุดร้องและพูดว่า"เราคือเสด็จแม่สุนันทากุมารีรัตน์ เป็นพระมเหสีเสด็จพ่อปิยะมหาราชรัชการที่5 เรามาอยู่กับเขา ให้เขารับบูชาเราด้วย" ทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักสักนิดตั้งแต่บูชาท่านมีอะหลายอย่างเกิดขึ้น บางครั้งข้าพเจ้าคิดว่าคิดไปเอง และได้ลองพิสูท(ลองของ)ว่าจริงใหม แต่ก็ด้องเชื่อทุกครั้งไป ทุกวันนี้ข้าพเจ้าบูชาเสด็จแม่สุนันทาคู่กับเสด็จพ่อปิยะมหาราชรัชการที่5 และพระองค์กุมารี ซึ่งท่านบอกว่าคือพระราชธิดาของท่าน=มีคนบอกว่าคนที่เสด็จแม่จะมาลงองค์ได้ต้องบวช7วันและรับขัน แต่ทำไมข้าพเจ้าสื่อถึงท่านได้ และทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อในองค์พระบารมีของท่านมีจริง

คำมั่นสัญญาของข้าพเจ้า = เสด็จแม่สุนันทากุมารีรัตน์

อัปเดต 11 พฤษภาคม 2011
There is no photo in this album yet.
ดวงธิป
ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นพระนางเจ้าสุนันทา ได้ยินเขาพูดกันบ้างแต่ไม่ได้สนใจ วันหนึ่งมีคนเอาองค์บูชามาจำหน่าย ข้าพเจ้าถามคนขายว่า ขอดูได้ใหม เขาตอบว่าได้ ขอจับได้ใหม เขาก็ให้จับ ในขณะที่เอื้อมมือจับ ข้าพเจ้าก็วูบและร่ำไห้ไม่หยุด คนขายลุกขึ้นถอยห่างเพราะกลัว สักพักก็หยุดร้องและพูดว่า"เราคือเสด็จแม่สุนันทากุมารีรัตน์ เป็นพระมเหสีเสด็จพ่อปิยะมหาราชรัชการที่5 เรามาอยู่กับเขา ให้เขารับบูชาเราด้วย" ทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักสักนิดตั้งแต่บูชาท่านมีอะหลายอย่างเกิดขึ้น บางครั้งข้าพเจ้าคิดว่าคิดไปเอง และได้ลองพิสูท(ลองของ)ว่าจริงใหม แต่ก็ด้องเชื่อทุกครั้งไป ทุกวันนี้ข้าพเจ้าบูชาเสด็จแม่สุนันทาคู่กับเสด็จพ่อปิยะมหาราชรัชการที่5 และพระองค์กุมารี ซึ่งท่านบอกว่าคือพระราชธิดาของท่าน=มีคนบอกว่าคนที่เสด็จแม่จะมาลงองค์ได้ต้องบวช7วันและรับขัน แต่ทำไมข้าพเจ้าสื่อถึงท่านได้ และทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อในองค์พระบารมีของท่านมีจริง

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...