Album: งานการพัทธสีมาและประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย ที่นิวยอร์ค

ภาพบรรยากาศงานการพัทธสีมา และประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย ที่วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค

งานการพัทธสีมาและประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย ที่นิวยอร์ค

อัปเดต 7 กรกฎาคม 2010
พระที่ไปร่วมงานการพัทธสีมาฝังลูกนิมิต เข้ากราบถวายความเคารพและถ่ายรูปร่วม "พระเทพกิตติโสภณ" ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา  
หัวหน้าคณะเดินทางของพระธรรมทูตจากเท็กซัส พระอาจารย์จำเนียร จิรสัทโธ  
พระธรรมทูตถ่ายรูปที่อุโบสถวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค  
พระธรรมทูตขณะเดินทางไปประชุมที่นิวยอร์ค ร่วมถ่ายรูปกับชาวต่างชาติช่วงการเดินทาง  
พระที่ไปร่วมงานการพัทธสีมาฝังลูกนิมิต เข้ากราบถวายความเคารพและถ่ายรูปร่วม "พระเทพกิตติโสภณ" ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา  
Loading Photos......
Loading Photos......
พระมหาทองสมุทร
ภาพบรรยากาศงานการพัทธสีมา และประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย ที่วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...