Album: งานวันหล่อพระเจ้าองค์แสนที่วัดท่าซุง

งานวันหล่อพระเจ้าองค์แสนที่วัดท่าซุง

อัปเดต 23 ธันวาคม 2009
งานวันหล่อพระเจ้าองค์แสนที่วัดท่าซุง 1  
งานวันหล่อพระเจ้าองค์แสนที่วัดท่าซุง 6  
งานวันหล่อพระเจ้าองค์แสนที่วัดท่าซุง 5  
งานวันหล่อพระเจ้าองค์แสนที่วัดท่าซุง 4  
งานวันหล่อพระเจ้าองค์แสนที่วัดท่าซุง 3  
งานวันหล่อพระเจ้าองค์แสนที่วัดท่าซุง 2  
งานวันหล่อพระเจ้าองค์แสนที่วัดท่าซุง 9  
งานวันหล่อพระเจ้าองค์แสนที่วัดท่าซุง 8  
งานวันหล่อพระเจ้าองค์แสนที่วัดท่าซุง 7  
งานวันหล่อพระเจ้าองค์แสนที่วัดท่าซุง 10  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...