Album: ชมรมศึกษาและปฏิบัติธรรมในต่างแดน

การศึกษาและปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะเป็นหนทางพ้นจากปัญหา เพราะเข้าใจ ปัญหา ว่า เป็นของมีอยู่ประจำโลก<br /> อาศัยความเพียร ขันติ สัจจะ จาคะ ทมะ เมตตา จึงทำให้สังคม ครอบครัว ประเทศชาติ โลกเกิดสันติสุขได้<br /> หลักธรรม ทฤษฎีที่พระพุทธองค์ได้ค้นพบ และเสนอแนวทางไว้ เป็นทางสายเอก เป็นไปเพื่อความดับทุกข์โศก และบรรเทาความคร่ำครวญรำพัน และเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น<br /> www.watsriuk.org

ชมรมศึกษาและปฏิบัติธรรมในต่างแดน

อัปเดต 10 กันยายน 2011
News DmUtaya 08  
News DhammaUtaya 01  
News Dmtaya 03  
News Dmutaya 04  
News DmUtaya 06  
News Dmutaya 07  
News Dmutaya 04  
News Somdej 02  
News school 06  
News school 03  
News DmUtaya 08  
Loading Photos......
Loading Photos......
Pramaha P Buddhimedhi
การศึกษาและปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะเป็นหนทางพ้นจากปัญหา เพราะเข้าใจ ปัญหา ว่า เป็นของมีอยู่ประจำโลก
อาศัยความเพียร ขันติ สัจจะ จาคะ ทมะ เมตตา จึงทำให้สังคม ครอบครัว ประเทศชาติ โลกเกิดสันติสุขได้
หลักธรรม ทฤษฎีที่พระพุทธองค์ได้ค้นพบ และเสนอแนวทางไว้ เป็นทางสายเอก เป็นไปเพื่อความดับทุกข์โศก และบรรเทาความคร่ำครวญรำพัน และเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น
www.watsriuk.org

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...