Album: ชาวพุทธแท้ทำบุญเพื่อการปล่อยวางกิเลสอย่างสิ้นเชิง

กฐินสามัคคี-กัมพูชา(เขมร)<br /> ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ <br /> วัดอุดมรุกขาราม(ดำนักธะนง) ตำบลขนาทะเติ่ง อำเภอบากาณ จังหวัดโพธิ์สัต ประเทศกัมพูชา<br /> ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีไทย - กัมพูชา เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ศาลาซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติและทำบุญทั้งหลายต่างๆนานา และ การปฏิบัติธรรมเพื่อดำรงกิจทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา อันพร้อมให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีกุศลจิตทั้งหลายร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหาสามัคคี ตามศรัทธาอันเป็นประเพณีดีงามของชาวพุทธเราและเป็นกุศลตามกาล<br /> กำหนดการทอดกฐินสามัคคี<br /> ☞ วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ แรมขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปี มะโรง<br /> • เวลา ๑๗.๐๐น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล และ เทศอานิงสงฆ์กฐินหนึ่งกัณฑ์<br /> ☞ วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๕ แรมขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปี มะโรง<br /> • เวลา ๐๗. ๓๐น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์<br /> • เวลา๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์<br /> • เวลา ๑๓.๐๐น. แห่องค์กฐินสามัคคีสามรอบพระอุโบสถ เข้าไปภายในอุโบสถ<br /> กล่าวคำถวายองค์กฐินทาน พระสงฆ์กล่าวคำอุบโลกให้พรยาดน้ำอุทิศสวนบุญสวนกุศลทั่วทั้งจักรวาฬให้ได้จำแนกบุญเท่าๆกันเทอญ..........สาธุ.......สาธุ........สาธุ......<br /> ด้วยเดชะพลานิสงส์นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพึงประสบศิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล พิบูลพูนผลด้วยจตุพร มั่นคงสถาพรด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติ และบริวารสมบัติ ทุกท่านทุกคนเทอญ....................<br /> <br /> ประสางานได้ที่ ០៨៨-៣៤៧-១១៥-៧ ต่อ ០៨៣-៩៦៦-២៤៣-៣<br /> พระอาจร์สุนทร สุวณฺณเถร <br /> หมายเหตุ ร่วมกองกฐินที่ วัดอัมพวโนทยาราม ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา​​​​​ ในวันที่ ១១​ ตุลาคม ( มีแจกวัตถุมงคลด้วย )

ชาวพุทธแท้ทำบุญเพื่อการปล่อยวางกิเลสอย่างสิ้นเชิง

อัปเดต 21 สิงหาคม 2012
29032012041  
สร้างบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา สร้างอาคารบ้านเรือนด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ใช้ต่างๆ การสร้างคนด้วยการให้โอกาสและพร้อมที่จะให้สิ่งที่ควรให้ ชื่อว่  
Loading Photos......
Loading Photos......
พระบุญทร
กฐินสามัคคี-กัมพูชา(เขมร)
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
วัดอุดมรุกขาราม(ดำนักธะนง) ตำบลขนาทะเติ่ง อำเภอบากาณ จังหวัดโพธิ์สัต ประเทศกัมพูชา
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีไทย - กัมพูชา เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ศาลาซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติและทำบุญทั้งหลายต่างๆนานา และ การปฏิบัติธรรมเพื่อดำรงกิจทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา อันพร้อมให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีกุศลจิตทั้งหลายร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหาสามัคคี ตามศรัทธาอันเป็นประเพณีดีงามของชาวพุทธเราและเป็นกุศลตามกาล
กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
☞ วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ แรมขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปี มะโรง
• เวลา ๑๗.๐๐น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล และ เทศอานิงสงฆ์กฐินหนึ่งกัณฑ์
☞ วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๕ แรมขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปี มะโรง
• เวลา ๐๗. ๓๐น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
• เวลา๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
• เวลา ๑๓.๐๐น. แห่องค์กฐินสามัคคีสามรอบพระอุโบสถ เข้าไปภายในอุโบสถ
กล่าวคำถวายองค์กฐินทาน พระสงฆ์กล่าวคำอุบโลกให้พรยาดน้ำอุทิศสวนบุญสวนกุศลทั่วทั้งจักรวาฬให้ได้จำแนกบุญเท่าๆกันเทอญ..........สาธุ.......สาธุ........สาธุ......
ด้วยเดชะพลานิสงส์นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพึงประสบศิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล พิบูลพูนผลด้วยจตุพร มั่นคงสถาพรด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติ และบริวารสมบัติ ทุกท่านทุกคนเทอญ....................

ประสางานได้ที่ ០៨៨-៣៤៧-១១៥-៧ ต่อ ០៨៣-៩៦៦-២៤៣-៣
พระอาจร์สุนทร สุวณฺณเถร
หมายเหตุ ร่วมกองกฐินที่ วัดอัมพวโนทยาราม ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา​​​​​ ในวันที่ ១១​ ตุลาคม ( มีแจกวัตถุมงคลด้วย )

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...