Album: ชีวิตเหมือนมองผ่านกระจก

...กระจกใสสะอาด...เมื่อมองสิ่งใดย่อมมีแต่<br /> ความสุขปราศจากความขุ่นมัว<br /> ...หากกระจกขุ่นมัว...เมื่อมองสิ่งใด แม้เป็นสิ่งเดียวกัน<br /> ก็มีแต่ความทุกข์ใจ<br /> <br /> จงจำไว้ว่า...ความสุขอยู่ไม่ไกล<br /> เพียงเช็ดกระจกให้ใส<br /> เช็ดใจให้สะอาดเท่านั้นเอง

ชีวิตเหมือนมองผ่านกระจก

อัปเดต 22 กันยายน 2011
1 12  
Loading Photos......
Loading Photos......
นารภัทร
...กระจกใสสะอาด...เมื่อมองสิ่งใดย่อมมีแต่
ความสุขปราศจากความขุ่นมัว
...หากกระจกขุ่นมัว...เมื่อมองสิ่งใด แม้เป็นสิ่งเดียวกัน
ก็มีแต่ความทุกข์ใจ

จงจำไว้ว่า...ความสุขอยู่ไม่ไกล
เพียงเช็ดกระจกให้ใส
เช็ดใจให้สะอาดเท่านั้นเอง

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...