Album: ช่วยเหลือโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา

ติงตั้งกระทู้ในเว็บพลังจิตเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนห้องแซงวิทยา บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ที่ถูกไฟไหม้ ได้รับความเมตตาจากเพื่อนๆในเว็บพลังจิตให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ช่วยเหลือโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา

อัปเดต 14 พฤศจิกายน 2010
101 9708  
101 3539  
101 3530  
101 3535  
101 3608  
101 3528  
101 3597  
101 3600  
101 3604  
101 3576  
101 3577  
101 3579  
101 3595  
101 3596  
101 3574  
101 3575  
101 3570  
101 3571  
101 3573  
101 3554  
101 3566  
101 3567  
101 3568  
101 3569  
101 3552  
101 3553  
101 3544  
101 3549  
101 3550  
101 3389  
101 3384  
101 3386  
101 3387  
101 3388  
101 3383  
101 3385  
101 3381  
101 3382  
ไฟไหม้ (14)  
ไฟไหม้ (9)  
Loading Photos......
Loading Photos......
ติงติง
ติงตั้งกระทู้ในเว็บพลังจิตเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนห้องแซงวิทยา บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ที่ถูกไฟไหม้ ได้รับความเมตตาจากเพื่อนๆในเว็บพลังจิตให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...